fbpx
Image
Image

 AOV Verzekering, zakelijk of privé afsluiten?Ondernemers die werken vanuit een rechtspersoon bijv. een BV kunnen ervoor kiezen om een AOV óf op naam van de rechtspersoon of AOV op eigen naam (privé) te sluiten.

AOV verzekering afsluiten: Voordelen: Op eigen naam /Privé • Fiscaal voordeel : de premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting (tot 52% aftrek)
• Dit fiscale voordeel is hoger dan bij afsluiten op naam van BV. (25% VPB / 22% DB)
• Mogelijke uitkering van de AOV verzekering kan niet in een failliete boedel verdwijnen

Nadelen:

• De premie is voor eigen rekening
• Eventuele uitkering is fiscaal hoger belast danwanneer de AOV op naam van BV is afgesloten

Compensatie

Als de ondernemer de AOV privé afsluit, mag daar vanuit de BV een financiële compensatie tegenover staan. Bijvoorbeeld in de vorm van extra salaris of een dividenduitkering ter grootte van de AOV-premie.


AOV verzekering afsluiten: Voordeel Zakelijk afsluiten


Als de verzekering wordt afgesloten door een rechtspersoon (BV, NV, stichting of vereniging) is de premie op te voeren als aftrekpost voor de vennootschapsbelasting.

Voordelen:

• De ondernemer draagt de kosten van een AOV niet zelf privé.
• Premies zijn aftrekbaar van de vennootschapsbelasting.
• De uitkering is fiscaal lager belast dan bij privé afsluiten.

Nadelen:

• Als de rechtspersoon een arbeidsongeschiktheids-
uitkering ontvangt en failliet gaat, verdwijnt de uitkering mogelijk in de
failliete boedel.
Belastingdienst meldt:

Belastingdienst: Verzekering met periodieke uitkeringen

Sluit u een AOV af die periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, uitkeert? Dan kunt u de premies die u betaalt, aftrekken. Ook al sluit u de AOV af als ondernemer, deze premies zijn géén kostenpost voor uw onderneming. In uw aangifte inkomstenbelasting trekt u ze af als ‘uitgave voor andere inkomensvoorzieningen’.

De periodieke uitkeringen geeft u in uw aangifte op als ‘inkomsten uit vroegere dienstbetrekking’. Dus níet als ‘winst uit onderneming’.

Uw verzekeringsmaatschappij houdt loonbelasting in op de periodieke uitkeringen die u krijgt. Die ingehouden loonbelasting kunt u in uw aangifte inkomstenbelasting verrekenen als voorheffing.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page