fbpx
Image
Image
De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is voor veel zzp-ers een grote kostenpost. Veelal sluit men geen AOV of met zeer beperkte voorwaarden om zo de kosten te beperken.

Niet altijd een juiste keuze, zeker niet wanneer men arbeidsongeschikt raakt en niet meer kan werken en dus ook geen inkomsten meer heeft.

Letselschade door toedoen van een ander

Heeft de zzp-er letsel opgelopen door toedoen van een ander, bijvoorbeeld door een auto-ongeval dan is de vervolgschade te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. In dat geval kan 112schade.nl alle schade verhalen op de tegenpartij.

112schade.nl; Kosteloos letsel-en vervolgschade verhalen

112schade.nl is een dienstverlener, die de verhaalsactie van een niet of slechts gedeeltelijke gedekte, maar wel verhaalbare materiële schade én (of) letselschade volledig en kosteloos uit handen neemt.

Welke kosten zijn te verhalen op de tegenpartij?

Wanneer de zzp-er door toedoen van een andere (tijdelijk) niet meer kan werken heeft de zzp-er normaliter geen inkomen meer maar men maakt ook kosten. Onderstaande kosten zijn te verhalen op de tegenpartij:

• Voertuigschade
• Schade aan materieel in het voertuig
• Huurkosten tijdelijk voertuig
• Inkomensverlies
• Ziektekosten (kosten die niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed door de eigen ziektekostenverzekeraar. Denk hierbij aan het eigen risico, fysiotherapie, tandarts.)
• Verlies zelfwerkzaamheid (klussen in en rondom de eigen woning)
• Pensioenschade
• Kosten voor (extra) huishoudelijke hulp
• Annuleringskosten (voor noodgedwongen cancelen van bijvoorbeeld een vakantie)
• Verlies verdienvermogen (inkomensschade)
• Pensioenschade
• Studievertraging
• Kledingschade
• Reiskosten


Smartengeld

Daarnaast heeft het slachtoffer recht op vergoeding van de immateriële schade (pijn, verlittekening en gederfde levensvreugde). Deze financiële vergoeding noemen we smartengeld. De hoogte van het smartengeld is sterk afhankelijk van de aard van het letsel, de beperkingen die hieruit voortvloeien, de leeftijd van het slachtoffer en andere relevante omstandigheden. Bij blijvend letsel zal tevens de daardoor ontstane economische kwetsbaarheid van het slachtoffer in de schaderegeling worden meegenomen.

Schade kosteloos verhalen
De dienstverlening van 112schade.nl is voor iedereen volledig kosteloos. De kosten voor het verhalen van uw schade zijn door 112schade.nl te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Dat betekent dat de werkzaamheden van 112schade.nl door de tegenpartij moeten worden betaald. Inschakeling van 112schade.nl kost dus niets.

Geen No cure no pay

Er zijn partijen die op basis van no cure no pay werken. Dit kan betekenen dat er alsnog kosten van uw schadebedrag af gaan. 112schade.nl werkt niet met een no cure no pay regeling. Men ontvangt de volledige verhaalde schade.
Ook alle gezinsleden of inzittenden kunnen gebruik maken van 112schade.nl

Het komt vaak voor dat de zzp-er met het bedrijfsvoertuig ook Privé ritten maakt. Mocht er dan een ongeval plaats vinden dan kunnen ook de overige inzittenden kosteloos gebruik maken van de diensten van 112schade.nl

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page