fbpx
Image
Image

Collectieve AOV voor zzp-ers?

Zo is de situatie op dit moment en Asscher heeft zes pagina’s nodig om uit te leggen dat hij geenmogelijkheden ziet om die situatie te veranderen. Wel wijst hij op de broodfondsen. “Een Broodfonds is geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar een rbeidsongeschiktheidvoorziening. Een Broodfonds werkt als een schenkkring. Indien een deelnemer van een Broodfonds ziek wordt, krijgt hij van alle andere deelnemers een bedrag geschonken. Dit bedrag is bedoeld om te voorzien in het eerste levensonderhoud.”

Opvallend is dat Asscher kennelijk met instemming wijst op “de grotere variëteit aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die verzekeraars tegenwoordig aanbieden”. Hij noemt de instapproducten en critical illness-polissen, terwijl de AFM een en andermaal heeft laten blijken tegen deze onvolledige dekkingen grote bezwaren te hebben.

De SER heeft geadviseerd om de aanmeldtermijn voor een vrijwillige verzekering bij UWV te verlengen naar een jaar. Asscher voelt daar niet voor omdat het risico voor begatieve selectie dan te groot kan worden.
De enige verruiming vindt hij in de zogenoemde pensioenregeling voor zzp-ers die in de maak is en waarbij het gespaarde saldo zonder revisierente opgenomen kan worden bij arbeidsongeschiktheid. Het is duidelijk dat dit voor de continuïteit een net zo kleine druppel op de gloeiende plaat zal zijn als een uitkering van een broodfonds.

Kortom: het concrete antwoord van de minister luidt in feite dat hij geen opties ziet om de mogelijkheden voor zzp-ers te verruimen.
Het is dan ook aan de zzp-ers om collectiviteiten te vormen en aan private verzekeraars om daar met hun productenaanbod nog beter op in te spelen. De mogelijkheden om arbeidsongeschiktheid af te dekken blijft een private aangelegenheid.

Slechts 36% verzekerd
Dat extra en vernieuwende inspanningen noodzakelijk zijn, zowel aan de vraag- als aanbodkant is duidelijk. Slechts 36^van de zelfstandigen hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarvan 86% een AOV bij een private verzekeraar. De meerderheid van de zzp-ers (80%) geeft de voorkeur aan een uitgebreide AOV, die méér dekt dan alleen de vaste lasten.

Zoals bekend is de belangrijkste reden voor de onverzekerde zzp-ers om géén AOV af te sluiten de prijs / de hoogte van de premies (60%). Van degenen die wel belangstelling hadden voor een AOV ging de voorkeur sterk uit naar een verzekering voor beroepsongeschiktheid. Maar de bereidheid om voor deze geprefereerde polis een premie te betalen die in de buurt komt van de daadwerkelijke prijs is gering.

Collectieve AOV voor zzp-ers wordt de Verplichte AOV of Basis AOV?

 Het isde vraag ho e.e.a.eruit komt te zien ALS DEZE VERPLICHTE AOV ER OOIT KOMT! Maar het is allemaal BIJSTANDSNIVEAU. Een serieuze ondernemer  met een degelijk inkomen heeft hier NIETS aan.

Een Basis AOV-verzekering, een Verplichte AOV voor alle zelfstandig ondernemers

Voor alle zelfstandige ondernemers moet gaan gelden. Met een dekking die minimaal bijstandsniveau zal moeten zijn tot de AOW-leeftijd, dus geen Schenkkringachtige uitkeringsduur van maximaal 24 maanden! Waarschijnlijk een slechte kwaliteit dekking (Gangbare arbeid) en een minumumbedrag van € 20000,- en een maximumbedrag van € 30000,-

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page