fbpx
Image
Image

rechtstreeks

rechtstreeks

 • AOV Execution Only nooit doen!

  AOV Execution Only goedkoop blijkt vaak duurkoop

  Execution Only" het zonder advies afsluiten van een complex en impactvol product is ook gewoon mogelijk tegenwoordig. Dit is echter alleen geschikt voor degene met veel kennis en ervaring met AOV verzekeringen en collegadienstverleners. Dus afsluiten zonder uitgebreide inventarisatie en hulp van een professional.Vraag naar onze voorwaarden en mogelijkheden.

  AOV Advies niet verplicht, maar is het wel verstandig en voordeliger?

  De Wet op het financieel toezicht kent overigens niet de verplichting dat de financieel dienstverlener advies moet geven. Als een financieel dienstverlener betrokken is bij de bemiddeling van een financieel product zonder daarbij te adviseren dan is er sprake van Execution Only, ofwel "Alleen uitvoeren", dus zonder hulp of adviestraject.

  Doe-het-zelvers in verzekeringen hebben vaak als belangrijkste argument vaak besparing op de premie of op de advieskosten van de adviseur. Echter dit blijkt op zich een onjuiste en beperkende gedachte. Goed en onafhankelijk vergelijk en hulp van een AOV Specialist is immers de allerbeste investering in de kwaliteit en duidelijkheid van een mogelijke verzekering.

  Bij Execution Only vraagt de consument de adviseur echter alleen om uitvoering. Bij Execution Only zou de consument exact alle specificaties van het financiële product dus zelf moeten kennen. In de dagelijkse praktijk komt het maar weinig voor dat consumenten exact weten welk financieel product zij willen hebben en vervolgens naar een financieel dienstverlener gaan voor bemiddeling. De kostenbesparing die je zoekt, is een besparing op kwaliteit  Die kan je lelijk opbreken. Dat hoeft niet, maar als je ziek bent en jaren premie betaald, dan pas komt er gedoe, net als je het niet kan gebruiken dus!

  Wij werken op basis van eigen ervaringen slechts in hoge uitzonderingsgevallen op basis van en met  AOV Execution Only. Denkt u wel op deze basis geholpen te kunnen worden laat u gerust een terugbelverzoek achter, of belt u ons gerust zelf direct even: 030 6 30 88 30. Onze toezichthouder het AFM formuleert Execution Only als :

  "Vorm van dienstverlening waarbij de klant alles beslist en de Financiele onderneming alleen orders uitvoert."Bij Execution Only weet de klant exact alle specificaties van het financiële product die hij wil aanschaffen en vraagt hij aan de adviseur uitsluitend de aankoop te verzorgen. Deze situatie kan zich voordoen indien de klant zich eerst heeft laten voorlichten door bijvoorbeeld een financieel planner die een advies heeft opgesteld.

  In de dagelijkse praktijk komt het echter niet vaak voor dat consumenten exact weten welk financieel product zij willen hebben en dan naar een financieel dienstverlener gaan. De StFD adviseert financieel dienstverleners zeer terughoudend te zijn met het werken op basis van execution only.

  De tekst van de AFM site luidt: Een dienstverlener die, zonder daarbij te adviseren, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering aanbiedt of daarin bemiddelt moet zijn klanten een kennis- en ervaringstoets afnemen. Daarmee beoordeelt de dienstverlener of de consument voldoende kennis en ervaring in huis heeft om te begrijpen welke risico’s zijn verbonden aan het financiële product en de financiële dienst. Met andere woorden: de toets wordt dus niet door een aanbieder afgenomen bij distributie van het financiële product via een adviseur/ bemiddelaar.

  De kennis- en ervaringstoets hoeft niet afgenomen te worden bij alle producten onder het provisieverbod. De minister heeft de reikwijdte van artikel 80e Bgfo beperkt. De toets hoeft dus niet afgenomen te worden bij overlijdensrisicoverzekeringen, uitvaartverzekeringen en dienstverlening onder het nationaal regime (hier geldt overigens wel de passendheidstoets uit de Mifid, zie artikel 4: 24 Wft).Voor overlijdensrisicoverzekeringen gekoppeld aan kredietverlening (zoals een hypotheek) gelden overigens als betalingsbeschermer. In dat geval dient dus wel een kennis- en ervaringstoets afgenomen te worden.Bij beleggingsdienstverlening gaat het met name om complexe financiële instrumenten.

  Zie hiervoor artikel 4:24 Wet op het financieel toezicht. Voor execution only bij beleggingsdienstverlening mag de risicobereidheid van de klant ook worden geïnventariseerd, maar dit is niet verplicht.Het is aan de dienstverlener zelf om de kennis- en ervaringstoets inhoudelijk in te richten. De kennis- en ervaringstoets wordt ingesteld zodat klanten in kunnen schatten wat de risico’s zijn van het afnemen van execution-only diensten.

  De toets dient dus zowel te zien op kennis van de consument ten aanzien van product als ten aanzien van de dienst. Uiteraard dienen partijen deze toets zo in te richten dat een reële inschatting gemaakt kan worden van de relevante kennis- en ervaring van klant.U hoeft de klant, die niet slaagt voor de toets volgens de bepalingen van de Wft niet te weigeren. Er dient in ieder geval een waarschuwing te volgen bij het niet-slagen van de test. De inhoud van deze waarschuwing moet u zelf bepalen. Uiteraard staat u het wel vrij om ervoor te kiezen klanten te weigeren na het niet-slagen voor de test.

  AFM: document/link

  Execution Only AOV 2020: AFM en de kennis en ervaring toets

  De AFM onderzoekt hoe financiële ondernemingen hun producten distribueren via digitale kanalen en datagedreven methoden. De AFM onderzoekt daarbij of het risico bestaat dat de klant een niet-passend product verkocht wordt. De AFM publiceert zo nodig interpretaties hierover en treedt als nodig handhavend op. Zo ontwikkelt de AFM normen waaraan de inrichting van de kennis- en ervaringstoets bij impactvolle financiële producten, zoals hypotheken, pensioenen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, moet voldoen.  Financiële ondernemingen gebruiken data-analyse in het belang van de klant. Zij gebruiken klantdata niet voor het aanbieden van producten die niet passen bij de klant.

  Uitspraak Execution Only AOV KIFID 2020

  Uitspraak 2019-128 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) illustreert het gevaar van execution only. De klant ging in zee met de adviseur op basis van execution only. Vervolgens betichtte hij de adviseur ervan termijnen niet te hebben bewaakt. De Commissie oordeelt dat een soortgelijke verplichting niet kan worden aangenomen in de onderhavige execution only dienstverlening. Van een Consument mag in een execution only relatie worden verwacht dat hij zich vooraf in de werking van de aangeboden dienstverlening verdiept en dat hij na het aangaan van de overeenkomst zelf controleert of de door hem gegeven opdrachten correct en zorgvuldig worden uitgevoerd; zulks volgt ook al uit de benaming execution only.

  “Naar het oordeel van de Commissie behoort in de relatie van execution only de verplichting te controleren of termijnen gehaald worden tot het domein waarbinnen Consument de eigen verantwoordelijkheid draagt. Van een geïnformeerde execution only consument mag worden verwacht dat hij weet heeft van de omstandigheid dat de offerte geldig dient te zijn op het moment dat de aanvraag wordt getekend. De conclusie is dat de vordering dient te worden afgewezen.”

   

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page