fbpx
Image
Image

Alternatieven voor ouderwets Broodfonds en AOV verzekering

Schenkkringen en het Broodfonds

Als alternatief voor een Arbeidsongeschiktheids Verzekering (AOV) voor mensen in bijvoorbeeld een zzp constructie wordt vaak een zogenaamd broodfonds genoemd. Sommige ondernemers vinden een verplichte aovverzekering te duur en zoeken daarom hun heil in een zogenaamd broodfonds. Maar wat is nu ook alweer een broodfonds? En verhoudt deze zich tot de verplichte aov?

Broodfonds

Binnen een broodfonds is dat afspraak dat de aangesloten ondernemers maandelijks een geldbedrag storten op een speciaal daarvoor in het leven geroepen rekening. Het vermogen dat op deze rekening wordt opgebouwd, wordt gebruikt een ondernemer uit deze groep maximaal 2 jaar financieel te ondersteunen zodra deze voor langere tijd ziek is en dus arbeidsongeschikt.

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een Schenkkring een Broodfonds en een AOV verzekering?

Ten eerste is een Broodfonds een schenkkring. En er zijn schenkkringen en ook Broodfondsen die de afkorting AOV gebruiken of misbruiken zoals je wil. Dat zit zo: Een AOV betekent al decennialang als afkorting gebruikt voor Arbeids-Ongeschiktheids-Verzekering. Of wel AOV. Maar schenkkring leden en Broodfondsleden (verschillen leggen we later uit) gebruiken de termen door elkaar.Zij zeggen soms hun eigen AOV te hebben geregeld. Feitelijk is dat onjuist hoewel zij wel waarschijnlijk wel het gevoel hebben dat ze het hebben geregeld...

En om het nog wat ingewikkelder te maken: De AOV afkorting worden ook gebruikt/slim misbruikt, om er een nieuwe betekenis aan te geven: Arbeids-Ongeschiktheids Voorziening. Hiervoor kwalificeert iedere euro op een bankrekening waarvoor jij dit doel in gedachten hebt natuurlijk. Dus zeker ook Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met uitkeringen tot pensioendatum en ook schenkkringen en Broodfondsen die een voorziening/uitkering van (slechts) twee jaar kennen. Duidelijk?

Er zitten tussen een verplichte aov en een broodfonds legio verschillen. Heb je je als ondernemer aangesloten bij een Broodfonds dan ontvang je geen deskundige professionele begeleiding of hulp als je bijvoorbeeld weer aan het werk wilt gaan. Zo heb je dan bijvoorbeeld geen recht op herscholing. Een ander groot verschil met een verplichte aovverzekering is de tijd dat je een uitkering krijgt.

Bij een Broodfonds krijg je maximaal twee jaar een uitkering uit dat fonds. Ben je na die twee jaar nog steeds niet in staat om aan de slag te gaan, dan ben je helaas aangewezen op de bijstand. Heb je een AOV afgesloten, dan kun je een uitkering ontvangen tot aan je afgesproken pensioenleeftijd.

Je maandelijkse inleg in een broodfonds is niet belastingvrij. Die premie die je maandelijks betaald bij een AOV kun je gewoon van de belasting aftrekken. In dit geval wordt over de maandelijkse uitkering belasting betaalt. Inmiddels kent het ‘ouderwetse’ broodfonds ook al wat alternatieven.

Betere Alternatieven voor het Broodfonds?

In deze blog bespreken en vergelijken we de onderlinge verschillen tussen deze alternatieven voor het ouderwetse broodfonds: - Samsamkring - Share People - Zelfstandigen bouw (eigen product, uitgevoerd door Samsam) - Zelfstandige professionals (eigen product, uitgevoerd door Samsam) - Voorzieningen Fonds - Ziektefonds - SmartFund - Common easy

Samsamkring

Samsamkring is een zogenaamde schenkkring en presenteert zich zelf als een alternatieve AOV. Van Samsamkring wordt je lid en betaal je € 20 per maand contributie waarmee de mensen van Samsamkring de ondersteuning door een arbodienst betalen en de kosten van het eigen servicebureau opvangen. De schenkingen die je ontvangt zodra je onverhoopt ziek wordt zijn niet belast. Alles is dus netto. De schenkingen zijn dan ook niet zakelijk te verrekenen.

Share People

Share People zit anders in elkaar dan een broodfonds. Waar een broodfonds bijvoorbeeld leden heeft die elkaar allemaal kennen (met een maximaal aantal van vijftig), is Share People vooral een online netwerk van ondernemers. Share People kent geen maximum aan het aantal deelnemers. Privacy bij Share People is wat beter gewaarborgd dan bij een standaard broodfonds.

Verder zijn de kosten vergelijkbaar met die van een broodfonds. Er is nog een ander verschil tussen Share People en een broodfonds. Je kunt bijvoorbeeld bijSharePeople de inleg die je niet gebruikt aan andere doeleinden besteden. Ben je aangesloten bij een broodfonds dan bouw je, door stortingen op een aparte rekening, een buffer op tot maximaal 36 maal je maandinleg.

AOV Zelfstandigen bouw

Een AOV voor zelfstandigen in de bouw is een product dat wordt uitgevoerd door Samsam. Vandaar dat we deze in deze vergelijking toch meenemen. Zelfstandigen Bouw zegt zelf een betaalbaar en eerlijk alternatief te zijn voor de AOV, namelijk Arbeidsongeschiktheidsvoor- ziening Bouw (AOV Bouw). Waar het op neer komt is dat alle deelnemers maandelijks een vast bedrag overmaken naar de AOV Bouw rekening waar het saldo van iedere deelnemer apart wordt bijgehouden. Wordt een deelnemer ziek, dan krijgt deze na de afgesproken wachttijd van twee maanden een maandelijkse schenking. Een schenking kan worden verkregen voor de periode van twee of vijf jaar, de duur hangt in dit geval samen met het geconstateerde ziektebeeld.

AOV Zelfstandige professionals

Zelfstandige Professionals zegt zzp’ers via AOV Profs de oplossing te bieden voor het opvangen van een onverhoopte arbeidsongeschiktheid. Ook dit is een product dat wordt gevoerd door Samsam. In 2019 startte Zelfstandigen Bouw met AOV Bouw en al snel kwam er veel interesse voor een dergelijke oplossing buiten de bouw. Met dat idee werd toen ook AOV Profs gestart voor alle zpp’ers in Nederland. Verder is AOV Profs gelijk aan AOV Bouw. Alle deelnemers maken iedere maand een vast bedrag over naar de AOV Profs rekening.

Hier wordt van iedere deelnemer het persoonlijke saldo bijgehouden. Ook hier geldt, net zoals bij AOV Bouw, wordt een deelnemer ziek, dan krijgt deze na een wachttijd van twee maanden, een maandelijkse schenking. Per ziektebeeld kan dat voor een periode van twee of vijf jaar.

Ziektefonds

De opzet van het Ziektefonds lijkt op die van van het Voorzieningenfonds die we hierna dan ook bespreken. Een constructie zoals die van het VoorzieningenFonds of het Ziektefonds hebben minimaal 25 leden die allemaal uit dezelfde woonplaats of uit dezelfde regio komen. Beide het maximaal aantal deelnemers van 50 totaal. Een deelnemer stort maandelijks een afgesproken bedrag op zijn of haar eigen geblokkeerde rekening.

Wordt een deelnemer ziek dan krijgt deze een maandelijks van de andere deelnemers. Een zieke ondernemer heeft maximaal 2 jaar recht op een schenking. Overigens geldt er, bij ziek worden, een wachttijd van een maand. Een deelnemer aan het ziektefonds kan zelf kiezen voor welk bedrag hij of zij meedoet. Er kan gekozen worden uit schenkingsniveaus van €1000 tot € 2500 euro netto per maand.

VoorzieningenFonds

Zoals we eerder zeiden lijkt de opzet van het VoorzieningenFonds op die van het Ziektefonds. Het betreft hier een groep van minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers die deel uitmaken van een vereniging. Een VoorzieningenFonds heeft een bestuur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maandelijks spaart elke deelnemer een bedrag op een eigen VoorzieningenFondsrekening. Wordt een deelnemer ziek, dan ontvangt deze een schenking van de overige leden. De hoogte van de schenking is afhankelijk van het bedrag waarvoor gekozen is. Ook hier geldt bij ziek worden een wachttijd van een maand.

SmartFund

SmartFund is een initiatief vanuit de stichting SmartFund Services en presenteert zichzelf als een arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) in vernieuwde vorm. Ondernemers organiseren samen met SmartFund hun eigen fonds. Alles rondom een SmartFund gebeurt via het internet. Communicatie tussen de leden gebeurt volledig in de eigen, beveiligde, omgeving.

Een SmartFund bepaalt helemaal zelf de hoogte van de schenking bij arbeidsongeschiktheid. Een deelnemer betaalt, eenmalige, entreekosten van € 150. Daarnaast dient er een maandelijkse vergoeding te worden betaalt van € 10. Er hoeft overigens geen aparte bankrekening te worden geopend, alle financiële transactie worden gedaan via de e-Wallet.

CommonEasy

CommonEasy is opgezet als een online omgeving voor ondernemers. Ook hier betaal je maandelijkse abonnementskosten. CommonEasy is een netwerk van ondernemers, of zelfs meerdere netwerken. Bij CommonEasy betaal je geen maandelijkse premie maar spaar je maandelijks. Iedere maand spaar je 5% van je gewenste saldo in een digitale spaarpot. Wil je op een zeker moment stoppen, dan kun je het gespaarde bedrag terugkrijgen.

Het gespaarde geld blijft dus van jou. De maandelijkse kosten bij CommonEasy bedragen € 12,50 per maand. Ondernemers binnen CommonEasy kunnen zelf kiezen we ze helpen en wie ze geholpen willen worden. Een en ander is opgezet via een zogenaamd cirkelsysteem waardoor ondernemers in staat zijn elkaar al van inkomen te voorzien vaak niet meer dan twee connecties. In de onderstaande tabel zetten we alles nog even op een rijtje.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page