Image
Image

landingspaginas

AOV Verzekering voor Medici

aovmedici-

Bij de AOV voor Medici ontvang je een uitkering als je arbeids­ongeschikt wordt en daardoor inkomen verliest. En dat voor een scherpe premie. Deze verzekering biedt een goede bescherming als je als (para)medisch specialist of hogeropgeleide zakelijk professional arbeids­ongeschikt wordt.

Extra uitkering
Bij langdurige volledige arbeids­ongeschiktheid ontvang je een extra uitkering. De uitkering is 50% van het bedrag dat je hebt verzekerd en is afhankelijk van je eigenrisico­termijn. Aan de extra uitkering zijn wel voor­waarden verbonden.

Hepatitis en MRSA
Je hebt een medisch beroep? En mag je geen medische handelingen uitvoeren vanwege besmettingsgevaar door de MRSA-bacterie? Of ben je drager van het hepatitis B-virus? Ook dit zien wij als arbeids­ongeschiktheid en dan ontvang je dus gewoon een uitkering!
Ook een uitkering in geval van: 
 • Gevolgen van besmetting door de MRSA-bacterie.
 • Gevolgen van besmetting met hepatitis B.
 • Uitkering bij zwangerschap.
 • Uitkering bij overlijden van partner of kind.
 • Voorlopige dekking bij een ongeval.
 • Korting in de eerst 3 verzekeringsjaren
 • Uitgebreide preventieservice

AOV Medici : Tandarts Huisarts Dierenarts

Kies je eigenrisico­termijn
Hoe langer de eigenrisico­termijn die je kiest, hoe minder premie je betaalt. Als je kiest voor een langere eigenrisico­termijn duurt het wel langer voordat je een uitkering van ons krijgt als je arbeids­ongeschikt wordt. Deze periode overbrug je met eigen middelen. Je kunt kiezen uit verschillende eigenrisico­termijnen:
 • 1 maand
 • 3 maanden
 • 6 maanden
 • 12 maanden
 • 24 maanden

 Aanpassen aan loonontwikkeling

 • Het is handig dat je verzekering blijft aansluiten bij de loonontwikkeling. Je kunt daarom kiezen of je het bedrag dat je verzekert of je uitkering bij arbeids­ongeschiktheid jaarlijks automatisch laat aanpassen aan de algemene loonontwikkeling. Je financieel adviseur kan je hier meer over vertellen.
  Pas je verzekering aan als je inkomen wijzigt
  Wijzigt je inkomen? Om ervoor te zorgen dat het bedrag dat je verzekert blijft aansluiten op je inkomen, kun je dit bedrag ieder jaar aanpassen. Je mag het bedrag dat je verzekert met maximaal 10% verhogen, zonder dat daarvoor een medische toetsing nodig is. Aan het verhogen zijn wel voor­waarden verbonden. Je kunt het bedrag ook verlagen.
Je kunt de premie van de AOV voor Medici bij je aangifte inkomstenbelasting aftrekken in box 1 (inkomen uit werk en woning). Betaalt een BV/NV de premie? Dan kan je de premie ten laste van de winst brengen. Over de eventuele uitkeringen is de verzekeraar verplicht loonheffing in te houden. De wettelijke loonheffingen zijn loonbelasting, premies werknemers­verzekeringen en de bijdrage Zorg­verzekeringswet.
Je bent arbeids­ongeschikt als je door een medisch vast te stellen oorzaak voor minstens 25% beperkt bent om arbeid uit te voeren. Deze oorzaak moet een direct gevolg zijn van een ziekte of ongeval.
Bij langdurige volledige arbeids­ongeschiktheid ontvang je een extra uitkering.
Ben je langdurig en onafgebroken arbeids­ongeschikt? En is deze arbeids­ongeschiktheid vanaf de eerste dag volledig? Dan ontvang je bij de UNIM Plus AOV en de UNIM AOV een extra uitkering. Dit geldt al bij een eigenrisico­termijn van 3 maanden. In de tabel hieronder lees je welke eigenrisico­termijn gekoppeld is aan welke periode van arbeids­ongeschiktheid. En of je een extra uitkering ontvangt.
Eigenrisico­termijn in maanden Periode van onafgebroken en volledige arbeids­ongeschiktheid
 Extra uitkering:


1 Nvt Nee
3 6 maanden Ja
6 6 maanden Ja
12 12 maanden Ja
24 24 maanden Ja

Hoogte van de extra uitkeringDe extra uitkering is 50% van het bedrag dat je hebt verzekerd en is afhankelijk van je eigenrisico­termijn. Hoe langer je eigenrisico­termijn, hoe hoger je extra uitkering.

In de praktijk
Hieronder vind je een aantal voorbeelden van hoe wij de extra uitkering berekenen. In deze voorbeelden rekenen wij met 30 dagen per maand.

Eigenrisico­termijn 3 maanden

Duur arbeids­ongeschiktheid: 6 maanden
Bedrag dat je hebt verzekerd: € 100
Extra uitkering: 50% van het bedrag dat je hebt verzekerd
Hoogte extra eenmalige uitkering € 4.500 (= 3 maanden x 30 dagen* x (50% van € 100))
Eigenrisico­termijn 12 maanden

Duur arbeids­ongeschiktheid: 12 maanden
Verzekerde bedrag € 100
Extra uitkering: 50% van het bedrag dat je hebt verzekerd
Hoogte extra eenmalige uitkering € 18.000 (= 12 maanden x 30 dagen* x (50% van € 100))

 

AOV verzekering Medici: voor Para medische beroepen 

Ambulanceverpleegkundige
Anesthesiemedewerker
Audioloog
Chiropractor
Counselor
Doktersassistente
Diëtist
Ergotherapeut
Echogravist
Farmakundige
Fysiotherapeut
Huidtherapeut
Kinesitherapeut
Logopedist
Longfunctie analist
Laborant klinische neurofysiologie
Medisch nucleairwerker
Medische pedicure
Mondhygiënist
Oefentherapie Cesar
Oefentherapie Mensendieck
Nucleair geneeskundig laborant
Operatieassistent
Optometrist
Orthopedisch technicus
Orthopedisch technoloog
Orthoptist
Paraveterinair
Podotherapeut
Praktijkondersteuner
Praktijkverpleegkundige
Radiotherapeutisch laborant
Radiodiagnostisch laborant
Tandprotheticus
Technoloog Medische Beeldvorming

Arbeidsongeschiktheidsverzekering en medische acceptatie: FAQ

arbeidsongeschiktheidsverzeWanneer je als ondernemer een AOV verzekering aan wil vragen vraagt krijg je o.a. te maken met het invullen van een gezondheidsverklaring. Een gezondheidsverklaring is een formulier met persoonlijke gezondheidsvragen. Het dient te worden ingevuld bij de aanvraag van een verzekering met een overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsdekking.
De medisch adviseur beoordeelt de ingevulde gezondheidsverklaring. Hij kan je daarna direct medisch accepterenof besluiten eerst aanvullende medische informatie op te vragen (maar alleen met jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming) bij jouw huisarts of behandelend arts of specialist. Uiteindelijk vormt de medisch adviseur een oordeel. Hij kan je afwijzen, accepteren, een of meer beperkende bepalingen opleggen, of een premieopslag voor je AOV verzekering voorstellen.

Omtrent deze werkwijze zijn een hoop vragen. Hieronder een aantal veelgestelde vragen en antwoorden. Heb je nog andere vragen stel deze dan gerust aan ons!

 Wat is een medisch adviseur en wat houdt zijn functie in m.b.t. het aanvragen van een AOV verzekering?

Een medisch adviseur is een arts die gespecialiseerd is in het beoordelen van de medische gegevens van een patiënt, voor een opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld zijn een verzekeringsmaatschappij (onder andere ziektekosten- of letselschadeverzekering), een arbodienst of de overheid. De medisch adviseur schat uw gezondheidssituatie in. Dat doet hij na beoordeling van uw gezondheidsverklaring. 

In de meeste gevallen zijn de medisch adviseurs niet zelf (meer) in de artsenpraktijk - als behandelend arts - werkzaam. In Nederland is de rol van medisch adviseur streng gescheiden van die van de behandelend arts. De behandelend arts van een bepaalde patiënt mag niet de functie van medisch adviseur overnemen, zoals is vastgelegd in gedragsregels van de KNMG, om belangenverstrengeling te voorkomen.

Vaak wordt, om de kwaliteit, objectiviteit en het gelijkheidsbeginsel te kunnen waarborgen, gewerkt met protocollen en richtlijnen die door de medisch adviseurs worden opgesteld. Bij het opstellen hiervan maken de medisch adviseurs op hun beurt gebruik van richtlijnen die door de verschillende beroepsgroepen van (behandelend) medisch specialisten zijn gemaakt.

Ik heb één keer klachten gehad en daarna nooit meer. Kan ik toch een hoger risico op arbeidsongeschiktheid hebben?

Hebt u jaren geleden één keer klachten gehad? Dan kunt u nu nog steeds een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid hebben. Een voorbeeld kan dit duidelijk maken. Een man speelde vroeger veel voetbal. Toen hij 23 jaar was, liep hij daardoor een scheurtje in zijn meniscus op. Deze meniscus is toen operatief verwijderd. De man heeft daarna nooit meer knieklachten gehad. Hij is nu veertig jaar en vraagt een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan bij de verzekeraar. De medisch adviseur wil röntgenfoto’s van de knie laten maken, om het risico goed in te schatten. De adviseur weet namelijk wat de gevolgen kunnen zijn van het verwijderen van een meniscus. Eén mogelijk gevolg is een grotere kans op slijtage aan de knie. Deze slijtage ontstaat vaak pas na tien tot vijftien jaar. De man kan dus slijtage in zijn knie hebben, zonder dat hij klachten heeft. En slijtage zorgt bij veel beroepen voor een grotere kans op arbeidsongeschiktheid.

Volgens de medisch adviseur heb ik een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid. Mijn eigen arts zegt dat ik gezond ben. Hoe kan dat?

Een huisarts of medisch specialist beoordeelt hoe uw gezondheid nu is. Hij kijkt of u klachten hebt of ziek bent. De medisch adviseur is een specialist op het gebied van risico’s. Hij beoordeelt vooral hoe groot de kans is dat u in de toekomst klachten krijgt. Daarbij bekijkt hij of u dan uw werk nog (volledig) kunt doen. Daarvoor gebruikt de medisch adviseur gegevens en medische richtlijnen die uw arts of behandelaar niet heeft. Het kan dus dat uw eigen arts uw (toekomstige) gezondheidssituatie anders beoordeelt dan de medisch adviseur.

Een bepaalde ziekte of aandoening is op mijn AOV verzekering niet verzekerd. Waarom krijg ik daarvoor geen lagere premie?

Soms is een bepaalde ziekte of aandoening niet verzekerd op de AOV. Dit noemen verzekeraars een beperkende bepaling. Heeft uw AOV een beperkende bepaling, dan blijft de premie voor uw AOV hetzelfde. Uit ervaring blijkt namelijk dat er nog altijd een hoger risico is op arbeidsongeschiktheid. Daarom kunnen verzekeraars de premie niet verlagen.

Hoe bepaalt de verzekeraar voor welke aandoening of ziekte ik niet verzekerd ben op mijn AOV?

Bent u voor een bepaalde ziekte of aandoening niet verzekerd op uw AOV? Dan hebt u een zogenoemde beperkende bepaling. De tekst van de beperkende bepaling beschrijft heel precies wat er is uitgesloten. Dit is nodig omdat artsen soms verschillende diagnoses stellen bij hetzelfde soort klachten. De ene arts stelt bijvoorbeeld de diagnose spanningshoofdpijn. De andere arts zegt bij dezelfde klachten dat het om migraine gaat. Daarom beschrijft de verzekeraar heel zorgvuldig de ziekte of aandoening die niet verzekerd is. Wordt u helaas een keer arbeidsongeschikt? Dan kan er geen onduidelijkheid of discussie ontstaan over waarvoor u niet verzekerd bent.

Geldt de beperkende bepaling op mijn AOV altijd? Maakt het daarvoor niet uit hoe ik arbeidsongeschikt word?

Een goede verzekeraar gaat altijd op een redelijke manier om met de beperkende bepaling. De verzekeraar kijkt daarbij naar uw persoonlijke situatie en de omstandigheden. Zij kijken vooral goed naar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. Stel, u hebt een beperkende bepaling ‘hoofdpijnen’. U valt op het werk van een ladder en hebt een flinke hersenschudding. U kunt niet werken omdat u last hebt van hoofdpijn en duizeligheid. Is de hoofdpijn duidelijk het gevolg van de hersenschudding? Dan vindt de verzekeraar het redelijk om u wel een uitkering voor arbeidsongeschiktheid te geven.

Kan de AOV verzekeraar een beperkte dekking of hogere premie in de toekomst opnieuw beoordelen?

De medisch adviseur beoordeelt of u een hoger risico hebt op arbeidsongeschiktheid. Hij kijkt ook of dat verhoogde risico blijvend is. Meent hij dat het verhoogde risico mogelijk tijdelijk is? Dan adviseert hij een beperkte dekking of hogere premie met een herbeoordeling. Hebt u tot de herbeoordeling geen klachten of behandelingen meer gehad, dan vervalt de beperking of hogere premie. De medisch adviseur kan ook een beperkte dekking of hogere premie adviseren zonder herbeoordeling. Hij verwacht dan dat het risico tot het einde van de verzekering verhoogd blijft. Dit betekent niet dat een herbeoordeling onmogelijk is. U kunt altijd een herbeoordeling aanvragen.

Waarom heb ik een beperkte dekking of hogere premie gekregen zonder een aanvullende medische keuring?

De medisch adviseur beoordeelt eerst uw gezondheidsverklaring. Kan hij op basis van de gezondheidsverklaring geen advies geven? Dan heeft hij meer informatie nodig. Hij kan u vragen een aanvullende medische keuring te laten doen. Hij kan bijvoorbeeld ook uw toestemming vragen om extra informatie op te vragen bij uw huisarts. Bij sommige ziektebeelden of klachten is een gezondheidsverklaring al voldoende. Dan kan de medisch adviseur direct het risico op arbeidsongeschiktheid bepalen.

Ik wil niet dat de medisch adviseur advies uitbrengt aan de verzekeraar Wat zijn de gevolgen hiervan?

U kunt beslissen dat de medisch adviseur zijn advies niet uitbrengt aan de verzekeraar. U maakt dan gebruik van uw recht op eerste kennisneming. U krijgt het advies van de medisch adviseur eerst zelf te zien. Dan besluit u of de adviseur zijn advies mag doorgeven aan de verzekeraar. Geeft u de medisch adviseur geen toestemming om dit advies uit te brengen? Dan kunt u de verzekering niet afsluiten. Wilt u daarna een verzekering afsluiten bij een andere verzekeraar? Dan hoeft u het advies dat u eerder kreeg niet te melden.

Hoe lang bewaart de AOV verzekeraar mijn medische informatie?

De verzekeraar bewaart uw medische gegevens zolang uw verzekering loopt. Stopt uw verzekering? Dan bewaren zij uw medische gegevens, volgens de wettelijke regeling, in ieder geval nog vijftien jaar. Hebt u een aanvraag gedaan voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar hebt u deze niet afgesloten? Dan vernietigen zij uw medische gegevens binnen drie maanden nadat duidelijk is dat de verzekering niet tot stand komt.

Waarom vraagt de AOV verzekeraar informatie op bij mijn huisarts?

Het is belangrijk dat de medisch adviseur zijn advies baseert op juiste en volledige informatie. Soms is de informatie op de gezondheidsverklaring niet voldoende. De adviseur heeft bijvoorbeeld meer informatie nodig over de gezondheidsklachten. Of hij heeft de uitkomst van eerder medisch onderzoek nodig. Soms moet hij het resultaat van een medische behandeling weten. Informatie van de huisarts of specialist geeft de medisch adviseur een beter beeld. Hij krijgt meer inzicht in uw ziekteverleden, de ernst van de aandoening en de prognose. Pas dan kan de medisch adviseur een onderbouwd advies geven.

De verzekeraar wil mij niet verzekeren. Kan ik ergens anders wel een AOV verzekering voor zelfstandigen afsluiten?

De medisch adviseur beoordeelt zorgvuldig of u een verhoogd risico hebt op arbeidsongeschiktheid. Toch kan een medisch adviseur van een andere verzekeraar een andere inschatting maken. Dit hangt af van het acceptatiebeleid van die verzekeraar. En hoeveel risico die verzekeraar wil lopen.

De medisch adviseur beoordeelt zorgvuldig of u een verhoogd risico hebt op arbeidsongeschiktheid. Toch kan een medisch adviseur van een andere verzekeraar een andere inschatting maken. Dit hangt af van het acceptatiebeleid van die verzekeraar. En hoeveel risico die verzekeraar wil lopen.

Wat gebeurt er als ik een aandoening niet op de gezondheidsverklaring noem?

Het is belangrijk dat u op de gezondheidsverklaring alle vragen juist en volledig beantwoordt. Dit wordt ook uitgelegd in de toelichting bij de gezondheidsverklaring. Doet u dat niet? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook als uw AOV is ingegaan, kan de verzekeraar deze dan alsnog veranderen of zelfs beëindigen.

Ben ik verplicht om een medische keuring voor mijn AOV verzekering te ondergaan?

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvraagt, is er geen keuring nodig. Uit de gezondheidsverklaring of het tele-acceptatie gesprek kan blijken dat toch een (gerichte) medische keuring nodig is. U bent niet verplicht om deze keuring te ondergaan. Als u dit niet wilt, kan de medisch adviseur uw risico op arbeidsongeschiktheid niet inschatten. Hij kan dan geen medisch advies geven. Daarom zal de verzekeraar u geen verzekering aanbieden.

Medische acceptatie en risicoselectie door de medisch advisuer van een AOV verzekeraar

Medische acceptatie en risicoselectie liggen heel gevoelig, “Het gaat immers over de gezondheid van mensen en het blijft altijd de vraag in hoeverre mensen invloed hebben op hun eigen gezondheid. Verzekeren is het samen dragen van risico’s tegen een onzekere gebeurtenis.Herverzekeraars bieden handboeken om allerlei risico’s te tariferen. “Uiteraard is dat een hulpmiddel, maar vaak staan specifieke ziekten hier niet in omschreven. Ook is er vaak geen wetenschappelijk onderzoek voorradig naar bepaalde aandoeningen in relatie tot arbeidsongeschiktheid  De premie moet een relatie hebben met het risico, in die zin dat iedereen een billijke premie moet kunnen blijven betalen. Het gaat om het evenwicht tussen mensen met hoge en mensen met lage risico’s, waarbij verzekeraars ook een hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Als er sprake is van een hoog risico, kijken we hoe we dit zo goed mogelijk kunnen inpassen zodat er waarde aan de verzekering kan worden ontleend en het risico voor verzekeraar en herverzekeraar beheersbaar /aanvaardbaar is.

. Hoe gaan wij als medisch adviseurs te werk? We beoordelen de kans dat het risico van een ziekte zich ook daadwerkelijk zal gaan manifesteren en hoe ernstig dit dan is. Iemand die een knieoperatie moet ondergaan is doorgaans niet lang uit de running, maar dit kan uiteraard anders zijn bij een herseninfarct. Als iemand bijvoorbeeld aangeeft een periode dubbel te zien, kan dit duiden op een beginstadium van MS, maar het hoeft niet het geval te zijn. Daarom is een weloverwogen afweging van levensgroot belang.

Verhoogd risico
Wat gebeurt er na een advies van een medisch adviseur? Veruit de meeste kandidaat-verzekerden worden gewoon geaccepteerd tegen normale voorwaarden. Als er sprake is van een verhoogd risico, kunnen we beperkende voorwaarden voorstellen, een premietoeslag, het verlengen van de termijnen van het eigen risico, beperking van de eindleeftijd of een herbeoordeling in de toekomst. Uiteindelijk is het aan de verzekeraar om een besluit te nemen. Uiteraard is er een strikte scheiding tussen het werk van medische adviseurs en acceptanten. Sommige adviseurs proberen wel eens druk op een verzekeraar uit te oefenen om een klant toch te accepteren, maar dit werkt in geen enkel opzicht en dat is maar goed ook. Uiteindelijk gaat het om de gezondheid van een hele portefeuille en daar hebben alle verzekerden baat bij. Wel kan het acceptatiebeleid per verzekeraar verschillen.

AOV verzekering en aangeboren hartafwijkingen, reuma, ADHD, prikkelbare darm, psoriasis, eczeem, slaapapneu, overgewicht, hartinfarct,

Medisch adviseurs hebben ook te maken met nieuwe risico’s, zoals aangeboren hartafwijkingen, de gevolgen van het gebruik van nieuwe medicijnen zoals voor reumapatiënten, nieuwe diagnoses als ADHD en slaapapneu of bijvoorbeeld dodelijke ziekten die inmiddels chronische zijn geworden (HIV/aids). Met de aanwezige adviseurs werd vervolgens gekeken hoe risico’s ingeschat moeten worden, zoals bijvoorbeeld een kaakchirurg met nekklachten, een huisarts met spataderen, een tandarts met psoriasis of een huisarts met eczeem. Er volgde een levendige discussie waarbij vooral de details van een ziekte of aandoening belangrijk zijn om er conclusies aan te kunnen verbinden.

Onterecht afgewezen voor je AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering wegens je medische achtergrond?

 

10+ redenen om geen AOV verzekering te nemen ...

wel of geen aov verzekering zzp afsluiten

"Ondernemer praat niet klakkeloos anderen na, maar denk zelf na of je wel of niet wil verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte. Veel gehoorde napraterij: AOV verzekering is te duur, ze betalen niet uit, ze doen alles om maar niet uit te betalen.  Informeer zelf actief  en/of  laat je adviseren door een onafhankelijk AOV specialist. Praat niet klakkeloos onzin na. 

Hieronder veel gehoorde kreten die we allemaal wel eens hebben gehoord. Sommige snijden hout, veel niet. Neem er kennis van. Heb je vragen, stel ze gerust aan ons. Alle vragen zijn welkom! "

Arnoud Wennekus aov-zzp.nl  

Wel of geen AOV 1: Ziek door sport of eigen schuld? Dan krijg ik niets

Onzin. Je bent  gewoon verzekerd. Ook in het geval van risicovolle activiteiten als motorrijden. skiën of voetballen. De enige uitzonderingen zijn dat er geen opzet, drank of drugs in het spel mogen zijn. Geen rare eerste gedachte trouwens. Alleen in Nederland betaalt en draait de baas altijd overal voor op...

Wel of geen AOV 2: Een ongevallenverzekering of hypotheekbeschermer is goedkoper en beschermt mijn inkomen ook

Klopt! Maar let op: de dekking is veel beperkter dan bij de AOV. Een ongevallenverzekering keert éénmalig een bedrag uit als je blijvend invalide raakt door een ongeval. Dus niet bij ziekte. Een hypotheekbeschermer dekt alleen de maandlasten voor de woning. Bovendien is deze gebaseerd op 'passende arbeid', waardoor je minder snel een uitkering krijgt. Ook vaak een jaar wachttijd van toepassing.

Wel of geen AOV 3: Met een wisselend inkomen is de uitkering een verrassing

Dat klopt niet bij een sommenverzekering. Met de sommen- verzekering verzeker je een vast bedrag voor de uitkering. Stel, u heeft € 35.000 verzekerd en u bent 50% arbeidsongeschikt. Dan krijgt u bruto € 17.500 uitgekeerd.
Maar als je kiest voor een verzekering tegen het verlies van inkomen, ontvang je een uitkering op basis van het huidige inkomen en wat u nog kunt verdienen. De uitkering kan dan dus lager zijn. Schadevariant van de AOV moet je proberen te vermijden. Premietechnisch is er geen reden voor om deze beste variant niet te kiezen!

Wel of geen AOV 4: Het afsluiten van een AOV is ingewikkeld

Dat hangt er vanaf. De AOV is een complexe verzekering, want toekomstscenario's zijn nu eenmaal lastig te voorspellen. Kijk naar de financiële gevolgen over korte en langere tijd, mocht je ziek worden of een ongeval krijgen. Een goede AOV past bij u en bij je persoonlijke situatie. Stel jezelf  daarom de volgende vragen: Als ik arbeidsongeschikt word ...

 •  Hoeveel heb ik nodig voor mijn vaste lasten en andere uitgaven?
 •  Welk inkomen is er nog, bijvoorbeeld van mijn partner of uit andere inkomsten?
 •  Kan ik een eerste periode zelf opvangen? En zo ja, voor hoe lang? (Hoe langer, hoe minder premie u betaalt)
 •  Wil ik een 'beroepsdekking' of 'passende arbeid'?
 •  Welke vormen van arbeidsongeschiktheid wil ik verzekeren?
 •  Wil ik wél of geen bescherming van mijn koopkracht (indexatie)?
 •  Kies ik voor een tijdelijke uitkering? Wat zijn de risico's daarvan?
 •  Tot welke leeftijd verzeker ik? (Dit hangt vaak samen met uw AOW-leeftijd)
 •  Kies ik een sommenverzekering of een verzekering tegen het gedeelte dat ik verlies aan inkomen?

Wel of geen AOV 5: Artsen en verzekeraars maken stiekem afspraken

Onzin. Ben je u ziek of heb je een ongeval gehad? Dan beoordeelt een onafhankelijke arts je medische situatie. Hij geeft die beoordeling door aan de medische dienst van uw verzekeraar. Deze bepaalt in hoeverre je  door deze klachten niet meer kunt werken. Ben je het niet met de arts eens? Dan overleggen we samen met u wat de volgende stap is. (Waarom denk je dit, ben je een complotdenker? Of voel je je altijd fijn in de slachtofferrol?

Wel of geen AOV 6: Als ik nog kan typen krijg ik geen uitkering

Ook dat klopt niet. Kies je voor 'gangbare arbeid', dan kijkt de arts naar wat je allemaal nog wél kunt en klopt dit. Bij 'passende arbeid' kijkt de arts naar wat je nog kunt binnen uw ervaring en opleiding Bij 'beroepsdekking' kijkt de arts in hoeverre u uw eigen werk nog kunt doen en klopt dit niet. Bijna alle ondernemers kiezen deze laatste vorm. Beroepsdekking dus.

Wel of geen AOV 7: Een AOV helpt mij niet terug aan het werk

Onjuist. De verzekeraar begeleidt ondernemers op verschillende fronten. Zij zorgen voor preventie om te voorkomen dat u ziek wordt. En als u arbeidsongeschikt raakt, helpen ze u bij uw re-integratie of omscholing. Van medische en psychische ondersteuning tot hulp bij de bedrijfsvoering.

Wel of geen AOV 8: Ik betaal nu meer dan toen ik in loondienst was

Neee! Dit lijkt zo, omdat je in loondienst niet duidelijk zag wat je betaalde. De premie voor de Ziektewet en WIA werden ingehouden op uw bruto salaris. De premie voor de AOV is vaak lager. Een werknemer betaalt ruim 14% van het bruto inkomen, de meeste ondernemers 4 tot 9%. Ook kunnen ondernemers betere voorwaarden kiezen, zoals een 'beroepsdekking'.

Wel of geen AOV 9: Een carrièreswitch heeft effect op de verzekering

Juist. Ga je iets anders doen? Of verhuis je naar het buitenland? Dan moet je dit altijd doorgeven. De nieuwe werkzaamheden of verblijfplaats kunnen meer of minder risico opleveren. Dit heeft effect op de dekking van uw verzekering en de premie. Vergeet je deze veranderingen door te geven, dan kan het voorkomen dat je voor een deel of helemaal niet verzekerd bent. Verander je van kenniswerker in diepzeeduiker? Dan wil je huidige AOV verzekeraar je waarschijnlijk niet meer verzekeren. Te gevaarlijk.

Wel of geen AOV 10: Mijn bedrijf draait gewoon door als ik ziek ben

Dat hangt er vanaf. Zeker als u ZZP-er bent, kan het lastig zijn de onderneming voort te zetten. Is het mogelijk, dan kun je met u met de AOV-uitkering tijdelijk een vervanger inschakelen. Daarnaast krijgt u hulp van de re-integratieservice, zodat je zelf zo snel mogelijk terug bent. Niet alle verzekeraars voorzien in een dekking om een vervanger in te schakelen. En ook nog jou uit te betalen bij jouw ziekte. Belangrijk onderscheid dus.

Wel of geen AOV 11: Burn-out komt alleen voor bij 'n kantoorbaan

Neen! Bij ondernemers is burn-out vaak de oorzaak van arbeidsongeschiktheid Landelijk wordt 12 tot 13% van de ondernemers getroffen door een hum-out. Het risico is het grootst bij kantoorbanen, maar naast het werk leiden ook situaties als echtscheidingen en financiële problemen tot een burn-out. Sorry dames, maar bij hoogopgeleide dames is de Burnout echt bizar populair. Maast de zwangerschap, maar dat is natuurlijk een blijde gebeurtenis en geen ziekte.

Wel of geen AOV 12: Bij AOV's zijn burn-out en andere psychische klachten niet verzekerd

Dat is niet altijd zo, maar gelukkig vaak ook wel. Aan jou uiteindelijk de keuze! Elke waar voor zijn geld.

Wel of geen AOV 13: Het afsluiten van een AOV kan ook zonder advies 

Zeker. Bij een enkele verzekeraar kun je de AOV zonder advies afsluiten, Hierbij is het wettelijk verplicht dat u vooraf een Kennis & Ervaringstoets doet. Slaagt u hiervoor en sluit u de AOV af. dan betaalt u afsluitkosten. Wij van aov-zzp.nl kunnen  aanvragen/bemiddelen samen met u beter, sneller en goedkoper. Wij bieden meer zekerheid door ons Team van Deskundigen en door onze gernommeerde en onafhankelijke positie.

Het is belangrijk dat ondernemers zich bij het afsluiten van een AOV goed laten adviseren. Er spelen immers veel aspecten bij de AOV. Een goed advies leidt naar een AOV op maat. Bovendien bespaart de ondernemer hiermee juist AOV-premie.

 

Met dank aan Avero Achmea

AOV ZZP's Inkomens Zekerheid Collectief

 

Geheel ontzorgd worden door AOV-zzp.nl?

AOV ZZP heeft een uitstekende reputatie als onafhankelijk AOV Specialist bij zelfstandig ondernemers. Wij garanderen in ons Persoonlijk & Onafhankelijk Vergelijk Rapport kwaliteitsvoorwaarden en de scherpste premies. Ook met verzekeraars hebben wij een goede professionele relatie opgebouwd. Dat is prettig en werkt in het belang van onze aangesloten verzekerden.

Je eigen Team

AOV ZZP's Inkomens Zekerheid Collectief

Om jouw belangen als verzekerde en ondernemer in alle omstandigheden het beste te kunnen dienen, heb jij een professioneel Team van Deskundigen tot je beschikking op wiens support en ondersteuning je altijd kan rekenen. Dit Team van Deskundigen bestaat uit:

 • AOV Specialist
 • Arbeidsdeskundige
 • Advocaat
 • Medisch specialist

Proactieve & Persoonlijke Belangenbehartiger 

Wij houden jouw belangen continu in het oog:

 • Wij houden je steeds op de hoogte van belangrijke zaken
 • Elk jaar een onderhoudsgesprek
 • Je eigen Team staat altijd voor je klaar
 • Elk drie jaar een marktvergelijking, zo betaal je nooit teveel 

Plus uniek in Nederland: AOV ALL Inclusive: Laagste premiegarantie gedurende de gehele looptijd:

Goed Geregeld bij het AOV ZZP's Inkomens Zekerheids Collectief

AOV ZZP kent een hoge tevredenheidsscore: Maar liefst 89% van onze relaties beveelt AOV ZZP graag aan. Het gemiddelde cijfers dat ons wordt toegekend is een 9,3.

Ons inmiddels Persoonlijk AOV Vergelijk Rapport kent unieke garanties, zodat je geen enkel risico loopt als je met ons in zee gaat:

 • 100% niet-goed-geld-terug-garantie én 
 • Laagste premiegarantie, zo betaal je nooit teveel

Tijdelijk Aanbod: Boek nu direct hier vrijblijvend en kosteloos 30 minuten gesprek boeken met de AOV Specialist!

(16-03-2017)

De AOV verzekering voor de ZZP

AOV verzekering voor de ZZP
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering, ook wel AOV genoemd, is zeer belangrijk voor een Zelfstandige Zonder Personeel. Indien u ondernemer bent of ZZP´er en u ziek wordt of een ongeluk krijgt, dan bent u hiervoor niet verzekerd. Daarom is het verstandig om een AOV verzekering ZZP af te sluiten, zodat u voor zekerheid gaat. U inkomen loopt dan gewoon door en u loopt bijna tot geen risico. 
 
Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet verplicht, maar wel aan te raden. U kunt uw inkomen kwijt raken of gedeeltelijk verliezen en dan worden de problemen alleen maar groter.
 
Elke verzekeringsmaatschappij en ook online aanbieders, zijn er om voor u een AOV verzekering ZZP af te sluiten. Maar liefst een op de tien ondernemers maken gebruik van een AOV verzekering ZZP in hun eigen belang. 
 

Dekking AOV Verzekering

 De AOV dekt het wegvallen van uw eigen inkomen. De manier waarop je arbeidsongeschikt bent geworden is irrelevant. Er is een uitgebreide dekking mogelijk die u beschermt tegen allerlei soorten verlies van inkomen. De hoogte van het bedrag dat u kunt verzekeren, hang altijd af van uw inkomen. U kunt een wachttijd uitkiezen van minimaal 14 dagen en maximaal 3 jaar. De uitkering kan bij steeds meer  maatschappijen tot uw 67e levensjaar doorlopen, de eindleeftijd
 

Een verzekering afsluiten

 Indien u een verzekering gaat afsluiten lees altijd eerst goed de polisvoorwaarden. Daarin staan de belangrijkste gegevens over de premie, dekking en eventuele uitsluitingen. 
 Wanneer wordt er uitgekeerd?
 
Indien u zich meld als ziek zijnde of niet meer instaat om te werken zal een verzekeringsarts bekijken hoeveel u nog kunt. Bent u langer dan een jaar arbeidsongeschikt, dan zal er gekeken worden of u uw bedrijf nog kunt voortzetten, gedeeltelijk met behoud van uitkering. Bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ontvangt u een gedeeltelijke uitkering. Indien u voor 40 procent bent afgekeurd dan ontvangt u ook 40 procent van het verzekerde bedrag.
 

Vaste lasten

 Door de AOV verzekering bent u er altijd van gegarandeerd dat uw vaste lasten betaald worden. Uw inkomen daalt fors en met deze verzekering kan de hypotheek of de huur of ander financiele verbintenissen ide u bent aangegaan, gewoon betaald worden. 
 
 

Kosten AOV Verzekering

 De premie hangt af van uw inkomen, uw leeftijd, uw beroep en de gekozen wachttijd. Ook tussentijdse uitkeringen worden meeberekend en ook de manier waarop u AOV bent verzekerd.
Wilt u snel geholpen worden bij het krijgen van een goede AOV Verzekering? AOV – ZZP helpt u bij deze taak!
 Maak nu een vergelijking!
 

Bedrijfsgegevens

aov-zzp.nl is onderdeel van: 
Tune Financial Planning

Bezoekadres: (alleen op afspraak)

Rode gebouw waarop "Zuidstede" staat
Zadelstede 10  | De Pionier (4e verdieping nr. 5)

3431 JZ NIEUWEGEIN

030 - 6 30 88 30
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AFM vergunning: 12002591

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services