Image
Image

Kennisbank AOV-ZZP.NL

kennisbank 300 64In deze AOV-zzp.nl Kennisbankmet een  bijzonder complete verzameling documenten, is alles te vinden wat met de kleine ondernemer , ZZP-er en de DGA van belang is in relatie tot het verzekeren van arbeidsongeschiktheid, de wetgeving, de verschillende a.o. dekkingen, AOV vangnet, de acceptatie, de schadevaststelling etc...

Fiscale aspecten van de AOV-polis


De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is volledig aftrekbaar. Deze kan bij de aangifte voor inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrekpost worden afgetrokken, zonder drempels of maxima. Tegenover deze aftrek staat wel dat eventuele uitkeringen gewoon belast zijn. 

Wanneer bij de arbeidsongeschiktheidspolis ook een overlijdensdekking wordt geregeld, is het premiegedeelte voor de overlijdensrisicoverzekering niet aftrekbaar. Hetzelfde geldt voor een meeverzekerde ongevallenverzekering. Ook dit premiedeel is niet fiscaal aftrekbaar.

Premieaspecten van de AOV-polis

De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is gebaseerd op een aantal veronderstellingen over het risico, ook wel grondslagen genoemd. Deze grondslagen zijn:

-    de kans om arbeidsongeschikt te worden (invalideringskans);
-    de kans om als arbeidsongeschikte weer te herstellen (revalideringskans);
-    de kans op overlijden (sterftekans);
-    de intrestvoet veelal op basis van de rekenrente van 3% (de rente over gevormde voorzieningen).

De hoogte van het premieniveau van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is afhankelijk van een groot aantal factoren. Het premieniveau wordt o.a. bepaald door:

-    de gekozen premiestructuur (het standaard- of combinatietarief);
-    het beroep van de verzekerde, verzekeraars werken doorgaans met een indeling in vier beroepsklassen met een qua zwaarte oplopende klassering;
-    de gewenste eindleeftijd;
-    is er sprake van een gelijkblijvende AOV of een klimmende AOV;
-    het percentage van de klimming (indexering);
-    de verzekeringsvorm, bijvoorbeeld ‘starers-AOV, tijdelijke AOV of complete AOV’;
-    de keuze van de eigenrisicotermijn;
-    de leeftijd bij het aangaan van de verzekering, dan wel de leeftijd van de wijzigingen op de AOV;
-    de contractsduur en de betalingstermijn;
-    premieopslagen naar aanleiding van de gezondheidsverklaring of medische keuring;
-    mee verzekeren van extra risico, zoals het werken met machinale houtbewerkingsmachines of het berijden van een motor door jongeren beneden de 23 jaar.

Als de premie is vastgesteld kan de verzekeraar doorop nog een korting verlenen. Er is een aantal kortingen die momenteel gebruikt wordt. De belangrijkste zijn de starterskorting, de aanvangskorting, de gezondheidskorting en de no-claimkorting.

Beroep

Op een arbeidsongeschiktheidsverzekering is het beroep erg belangrijk. Voor dit beroep is namelijk enerzijds de premiehoogte van belang. De verzekeraars hanteren hiervoor in veel gevallen een beroepsklasse-indeling. Beroepsklasse 1 (hoger opgeleid, administratief) is de laagste qua premie en beroepsklasse 4 (timmerman, stratenmaker enz.) levert de hoogste premie op.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Standaarduitsluitingen

In de ‘complete’ AOV-polis wordt als regel aangeduid dat geen uitkering wordt verleend voor arbeidsongeschiktheid die is ontstaan, bevorderd of verergerd: 

  • door opzet of grove schuld van de verzekerde of van een bij de uitkering belanghebbende;
  • door een ongeval door verzekerde veroorzaakt, terwijl zijn bloed-alcoholgehalte 0,8 promille of hoger was, of het adem-alcoholgehalte 350 microgram of hoger was;
  • door gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen, anders dan op medisch voorschrift dat een arts heeft verstrekt en verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzing heeft gehouden;
  • door een ongeval van een verzekerde onder de 23 jaar met een motorrijtuig met een cilinderinhoud van 50cc of meer.
  • hetzij direct of ondirect door een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij (molestoorzaken);   Atoomkernreacties;
  • Gevaarlijke sporten, zoals boksen, karate en andere vechtsporten; snelheidswedstrijden, bobsleeen, skien en gletsjertochten, sport- en of zweefvliegen, parachutespringen, deltavliegen, duiksport (iedere maatschappij geeft hierbij een eigen omschrijving).

Zwangerschap en bevalling

Er is een nieuwe zwangerschaps- en bevallingsregeling voor vrouwelijke zelfstandigen: de ZEZ-regeling. Deze Zelfstandige en Zwangerregeling is in de WAZO opgenomen.

Het betreft een recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering gedurende 16 weken waarbij de hoogte van de uitkering is gebaseerd op de winst van de zelfstandige en maximaal 100% van het wettelijk minimum loon bedraagt. Een uitkering in de vorm van een uitkering ter zake van vervanging behoort tot de mogelijkheden. De ingangsdatum van de ZEZ-regeling is 4 juni 2008.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page