Image
Image

Kennisbank AOV-ZZP.NL

kennisbank 300 64In deze AOV-zzp.nl Kennisbankmet een  bijzonder complete verzameling documenten, is alles te vinden wat met de kleine ondernemer , ZZP-er en de DGA van belang is in relatie tot het verzekeren van arbeidsongeschiktheid, de wetgeving, de verschillende a.o. dekkingen, AOV vangnet, de acceptatie, de schadevaststelling etc...

Vaststellen van de arbeidsongeschiktheid

 Om arbeidsongeschiktheid te bepalen hebben de verzekeraars in de loop der jaren definities gemaakt, los van de regelgeving in de sociale zekerheid.Deze definities van arbeidsongeschiktheid worden vaak aangehaald als ‘arbeidsongeschiktheid volgens passende arbeid’ en ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’.

 

Omschrijving van de dekking

Op een arbeidsongeschiktheidsverzekering is het risico van arbeidsongeschiktheid verzekerd. Het gaat dan specifiek om de financiele gevolgen van de arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheid is aanwezig als er in de relatie tot ziekte of ongeval, objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan, waardoor de verzekerde beperkt is in zijn functioneren.

Kenmerken arbeidsongeschiktheidsverzekering

Voor een goed advies moeten de wensen herkenbaar zijn in het AOV-product. De AOV heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een verzekering met veel variabelen, zoals mogelijkheden rond eigen risico, eindleeftijd, index enz.

Van de standaard AOV wordt een maatwerkoplossing gemaakt!

Verzekeringsvorm

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een private verzekering, waarbij de aanbieders (de verzekeraars) de vrijheid hebben om het verzekeringsproduct zo interessant mogelijk te maken voor de doelgroep.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft als doel een periodieke uitkering te verlenen bij derving van inkomsten door de verzekerde ten gevolge van arbeidsongeschiktheid.

Steeds meer wordt echter niet het arbeidsongeschikte van de verzekerde benadrukt, maar wordt er ook een doel opgenomen rond de re-integratie: het benutten van het arbeidsgeschikte deel.

Aanvullend is dan bepaald: ‘Deze verzekering heeft ook ten doel verzekerde bij te staan in het verminderen van arbeidsongeschiktheid en het terugkeren in het arbeidsproces’. Hierbij worden de kosten van re-integratie en hulp in natura bij de uitkering betrokken.

AOV's voor werknemers

Voor werknemers neemt het aantal productvarianten ook toe. Hierbij valt te denken aan WGA-hiaatverzekeringen, WIA-exedentverzekeringen of woonlastenverzekeringen. Maar ook WIA-aanvullingen op basis van een vast bedrag (bijvoorbeeld 20% van het salaris) bestaan.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services