Image
Image

Kennisbank AOV-ZZP.NL

kennisbank 300 64In deze AOV-zzp.nl Kennisbankmet een  bijzonder complete verzameling documenten, is alles te vinden wat met de kleine ondernemer , ZZP-er en de DGA van belang is in relatie tot het verzekeren van arbeidsongeschiktheid, de wetgeving, de verschillende a.o. dekkingen, AOV vangnet, de acceptatie, de schadevaststelling etc...

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor DGA's, AOV privé of via BV

aov prive of in bv


 Hoe kan de AOV het gunstigst gesloten worden, vanuit privé of via de onderneming. 

Een veel gestelde vraag over de AOV.
De BV kan loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid voor de dga regelen door middel van een algemen vergadering van aandeelhouders. Het is aan te bevelen of valt op z'n minst te overwegen om deze loondoorbetaling te verzekeren door middel van een AOV verzekering.

Deze AOV kan zowel vanuit de BV als vanuit privé gesloten worden. Indien de AOV gesloten wordt vanuit de BV, dan zijn er twee varianten denkbaar.

De eerste variant is dat de BV zowel verzekeringnemer als begunstigde is. De andere variant is dat de BV verzekeringnemer is en de dga begunstigde. 

De premies die u betaalt voor een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn volledig aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Voorwaarde is wel dat deze verzekering recht geeft op periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval. De periodieke uitkeringen zijn belast. 

De AOV verzekering in privé afsluiten  

 

Een aov (arbeidsongeschiktheidsverzekering) is vaak duur. Je bent zo duizenden euro’s per jaar kwijt. Als je een BV hebt, kan ook de BV een AOV afsluiten. Als dga (directeur-grootaandeelhouder) kun je de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering laten betalen door je BV. De BV wordt dan verzekeringnemer en betaalt dan de premie. De BV kan de premies aftrekken als bedrijfskosten. Maar is dat wel zo interessant financieel voor jou prive?

De premie is aftrekbaar van je inkomen, terwijl de uitkeringen zijn belast, in beide gevallen tegen het progressieve tarief in box 1.

Stel dat je 80.000 euro verdient en je per jaar 4.000 euro aan premie betaalt, dan kun je de premie aftrekken tegen 52 procent. Je betaalt netto 48 procent van 4000 euro is 1920 euro.

 

Als je ziek wordt en een uitkering krijgt van bijvoorbeeld 50.000 euro betaal je zeg 40 procent aan inkomstenbelasting.  Dat is minder dan 52 procent, zodat je een tariefvoordeel behaalt.

.

De AOV verzekering zakelijk afsluiten 

Je kunt de AOV premie ook door de BV laten betalen. Dan is de premie aftrekbaar tegen het tarief van de vennootschapsbelasting, dus 20 of 25 procent.


Maar de uitkeringen worden uiteindelijk belast in box 1, want die komen terecht bij de dga. Even met dezelfde getallen: je trekt de premie van 4.000 euro af tegen 20 procent en betaalt zo effectief 3.200 euro. Maar de uitkeringen worden belast tegen 40 procent. Je behaalt dan een tariefnadeel. Kortom, het lijkt voordelig om de aov af te sluiten in de BV...

Toch via de BV?
Als je dan toch via de BV een aov wilt afsluiten, let er dan op dat je niet de BV opvoert als begunstigde – wat mag – maar de dga zelf. Immers, als de BV failliet gaat vanwege jouw ziekte, houdt de verzekeraar op met uitkeren. Dan is niet alleen je BV failliet, maar krijg je ook geen uitkering meer

 

Sluit u de arbeidsongeschiktheidsverzekering af via de bv, dan zijn de premies aftrekbaar in de bv. Over het algemeen is dit dus echter minder aantrekkelijk. De betaalde premies zijn namelijk in privé tegen een hoger tarief aftrekbaar en bij een faillissement van de bv loopt u niet het risico dat uw uitkering in gevaar komt. Nadeel is wel dat een deel van de premie voor een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering, ondanks het hogere tarief, wel voor uw eigen rekening blijft.

 

Als u de AOV verzekering zakelijk afsluit, dan zijn de premies wel aftrekbaar voor de winst (en betaalt u dus minder VPB). Mocht u beroep doen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering en een uitkering krijgen, dan gaat deze verloren als uw BV failliet gaat.

Gaat de BV  failliet of wordt er op een moment beslag gelegd, dan heeft u in de meeste gevallen ook geen arbeidsongeschiktheidsverzekering meer. Voor de zelfstandig ondernemer zal het sluiten van een AOV vanuit zijn onderneming of vanuit prive, in tegenstelling tot de dga, fiscaal niet tot een heel andere uitkomst leiden. 

Belastingdienst: AOV is Verzekering met periodieke uitkeringen

 

Sluit u een AOV af die periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, uitkeert? Dan kunt u de premies die u betaalt, aftrekken. Ook al sluit u de AOV af als ondernemer, deze premies zijn géén kostenpost voor uw onderneming. In uw aangifte inkomstenbelasting trekt u ze af als ‘uitgave voor andere inkomensvoorzieningen’.

De periodieke uitkeringen geeft u in uw aangifte op als ‘inkomsten uit vroegere dienstbetrekking’. Dus níet als ‘winst uit onderneming’.

Uw verzekeringsmaatschappij houdt loonbelasting in op de periodieke uitkeringen die u krijgt. Die ingehouden loonbelasting kunt u in uw aangifte inkomstenbelasting verrekenen als voorheffing.

 1. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: De ongevallenverzekering
 2. Arbeidsdeskundige en de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
 3. Wat houdt een vrijwillige verzekering via het UWV in?
 4. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Sluimerdekking
 5. Vrijwillige voortzetting werknemersverzekeringen en de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
 6. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
 7. Vaststelling van de verzekerde jaarrente
 8. Beoordeling beroepsarbeidsongeschiktheid versus passende arbeid
 9. Arbeidsongeschiktheidsverzekering acceptatie geweigerd
 10. Waarom zou ik gebruik maken van een adviseur voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering
 11. Arbeidsongeschiktheid beoordeling op basis van passende arbeid
 12. Wat valt er allemaal onder aantoonbare vaste lasten?
 13. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Het AOV-vangnet
 14. Heb ik als zelfstandig ondernemer recht op een uitkering bij ziekte?
 15. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen : Ernstige ziektes/aandoeningen
 16. Einde van de AOV uitkering
 17. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Standaarduitsluitingen
 18. Bedrijfsbeeindiging bij aov
 19. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Aftrekbaarheid AOV-premies
 20. Ondernemers en sociale zekerheid
 21. Beroep
 22. AOV verzekering voor zelfstandig ondernemers Het schadebehandelingsteam
 23. Is zelf een spaarpotje aanleggen niet beter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?
 24. Arbeidsongeschiktheid verzekeren, hoe kunt u zich als zelfstandig ondernemer het beste verzekeren?
 25. AOV's voor werknemers
 26. Acceptatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 27. AOV-dekkingen
 28. Vrijwillige voortzetting van werknemersverzekeringen
 29. Ik ben arbeidsongeschikt, wat nu?
 30. Premieaspecten van de AOV-polis
 31. De positie van de moeilijk verzekerbaren
 32. Combinaties
 33. Niet nakomen van de mededelingsplicht
 34. Uitkeringsduur
 35. Moet ik als beginnend zzp-er en kleine ondernemer nadenken over de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid?
 36. Reguliere dekkingsomschrijving
 37. ZEZ-regeling
 38. Verzekeringstechnische controle
 39. Hoogte en vorm van het verzekerde bedrag op een AOV
 40. Toetsing inkomen bij aov
 41. Kenmerken arbeidsongeschiktheidsverzekering
 42. Zwangerschap en bevalling
 43. Zwangerschap en AOV:De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
 44. WAZ
 45. Eindleeftijd
 46. Wanneer kunt u een beroep als ondernemer doen op de alternatieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, de vangnetregeling
 47. Premie
 48. Eigenrisicotermijnen
 49. Hoe kunt u zich als zelfstandig ondernemer tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren?
 50. De uitgebreide arbeidsongeschiktheidsverzekering
 51. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: vaststellen van de uitkering
 52. Hoe weet ik of ik een als zzp-er of kleine ondernemer wel arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig heb
 53. Vaststellen van de arbeidsongeschiktheid
 54. Fiscale aspecten van de AOV-polis
 55. Uitkeringshoogte
 56. Vaste lasten
 57. Verzekeringsvorm
 58. Medische beoordeling
 59. De zelfstandige
 60. Wetgeving rond de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 61. Diverse polisbepalingen
 62. Onderdelen van het schadetraject
 63. Omschrijving van de dekking
 64. Het aanvraagformulier
 65. Schademelding
 66. Is de zelfstandige verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?
 67. Tussentijdse verhoging van het verzekerd bedrag
 68. Twee verzekeringsrubrieken
 69. Schade op de AOV
 70. Startende ondernemers
 71. Totaalacceptatie
 72. Kunnen ondernemers zich verzekeren?
 73. Kritiek op KIFID is ongepast volgens minister
 74. Vangnet verplichte BASIS AOV moet betaalbaar kunnen
 75. testycbm

Pagina 1 van 76

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page