Image
Image

Alternatieven voor arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen

alteranatieven voor aov verzekering zzp

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moet worden afgesloten door zelfstandigen om de risico's tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid af te dekken. Zelfstandig ondernemers zijn namelijk niet verplicht verzekerd via de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) zoals werknemers dat wel zijn.

Doordat de premie van de AOV voor zelfstandigen vaak (onterecht) als hoog wordt ervaren, is de zzp-er vaak op zoek naar een alternatief .

Ook als de premie van de AOV niet onoverkomelijk is, kan het zijn dat de ondernemer op zoek gaat naar alternatieven voor een AOV. Bijvoorbeeld omdat de verzekeraar de verzekering afwijst op medische gronden. Ondernemer is chronisch ziek of is nog herstellende van ziekte en nog onder behandeling.

Ook komt het voor dat de verzekeraar een  clausule /een beperkende bepaling aanbiedt, bijvoorbeeld dat arbeidsongeschiktheid en/of ziekte ten gevolgen van overspanning, rugklachten of whiplash is uitgesloten. Ook kan er een afwijkend acceptatievoorstel tegen een premieopslag aangeboden worden (meestal bij overgewicht).

Een ongevallenverzekering afsluiten als alternatief voor een AOV

Een goedkoop "alternatief" voor de AOV is de ongevallenverzekering. Maar eigenlijk kun je een ongevallenverzekering geen serieus alternatief voor een AOV noemen. De AOV keert periodiek een uitkering bij arbeidsongeschiktheid terwijl de ongevallenverzekering slechts eenmaal uitkeert bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval. 

Een ongevallen AOV afsluiten?

In vergelijking met de ongevallenverzekering biedt de AOV verzekering dus een veel betere en completere dekking bij het optreden van arbeidsongeschiktheid. Onder een ongeval wordt verstaan: een ongewenste gebeurtenis die plotseling en onvoorzien optreedt. Heeft dus niets met ziekte te maken. Verstandig dus om af te sluiten? Als er geen andere opties zijn wellicht.

Een woonlasten AOV afsluiten

Dit is een arbeidsongeschiktheidsverzekering die erop gericht is het inkomen gedurende een bepaalde periode te verzekeren .De woonlastenverzekering is een verzekering die naast een hypothecaire lening wordt afgesloten om betaling van (een deel van) de maandlast (bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid) zeker te stellen

Deze verzekering dekt de belangrijkste woonlasten geheel of gedeeltelijk. Doordat het hier om veelal lagere verzekerde bedragen gaat in vergelijking met de reguliere AOV, valt de premie een stuk lager uit.

Deze verzekering is overigens niet door elke zelfstandige te sluiten. Ten eerste moet het vaak gaan om hypotheeklasten en niet om (huur)woonlasten. In sommige gevallen kan dit weer wel. Ten tweede kennen zware beroepen vaak een beperkte eindleeftijd en zijn zelden op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid (veelal passend of gangbaar) . Ook is een verplichte verlengde wachttijd van 90 dagen of 180 vaak een voorwaarde. De maximale verzekerde bedragen zijn vaak ongewenst laag.

Geen verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten, maar zelf sparen

Je kunt de premies die je normaal gesproken voor je AOV moet betalen natuurlijk ook op een spaarrekening zetten. Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan het spaartegoed aangesproken worden . Sparen biedt echter géén oplossing voor langlopende arbeidsongeschiktheid. Een spaarbuffer opbouwen als ondernemer is altijd verstandig,maar geen sparen is dus geen goed alternatief voor de AOV verzekering. Daarvoor zijn de bedragen van langdurige arbeidsongeschiktheid simpelweg veel te hoog: Man 30, eindleeftijd 67, verzeked bedrag: € 30000,-. Dan moet je dus meer dan 1 miljoen op de bank hebben gespaard...

Broodfonds of droog Brood-fonds?

Een broodfonds is een groep van zelfstandige ondernemers die ieder individueel geld bijeen brengen.Wie langdurig ziek is, krijgt van de anderen in zijn broodfonds maandelijks schenkingen om van rond te komen.. Er is ook een eigen risico: de eerste maand na ziekmelding is voor eigen rekening.

Gedurende een periode van twee jaar krijgt de zieke deelnemer dan een schenking uit de pot. Daarom noemen het sommige droog broodfonds. De uitkering loopt maximaal twee jaar. Dan stopt het brood. Ook kan het brood, als er zich onverhoopt vroeg en teveel mensen tegelijk ziek melden, op blijken.

Je kunt meedoen aan een broodfonds:

1. als je langer dan een jaar zelfstandig ondernemer bent; 

2. als je minimaal €750,- gemiddeld per maand haalt uit de netto winst van je onderneming.

Als het  Broodfonds overwweegt, chack dan dit artikel: Het Broodfonds is bij lange na geen AOV verzekering, waarin ale verschillen en overeenkomsten staan.

Vrijwillige verzekering UWVVrijwillige verzekering bij het UWV afsluiten

Een alternatief voor een AOV is de vrijwillige verzekering bij het UWV. Vanuit loondienstverband of een uitkering, heb je de mogelijkheid om je binnen 13 weken na beëindiging arbeidsovereenkomst of uitkering, aan te melden voor deze vrijwillige verzekering.

Een vrijwillige verzekering en een WIA dekking kun je aanvragen, je wordt altijd geaccepteerd. Echter de UWV voorwaarden zijn aanmerkelijk slechter.

Je kan, als je twijfelt of je wel door de medische acceptatie bij de verzekeraar komt, je gerust eerst aanmelden bij het UWV om daarna onder de "WGBO" een aanvraag doen bij de verzekeraar. Accepteert deze je gewoon, dan kun je dezelfde dag het UWV weer opzeggen!

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services