Image
Image

Nieuws AOV verzekeringen

Willem bol weer ongelijk deel 7 en gaat door deel 8

willembolWillem Bol heeft ook bij de Commissie van Beroep van Kifid het deksel op de neus gekregen. De commissie heeft dezelfde conclusie getrokken als eerder de geschillencommissie: van het klachteninstituut:: Bol heeft De Amersfoortse (ASR) en Zwitserleven misleid en daarom is de uitkering uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering terecht stopgezet.

Willem Bol krijgt opnieuw deksel op de neus bij Kifid
Bol verzet zich al jaren tegen het staken van de uitkering in verband met arbeidsongeschiktheid tegen ASR. Het betreft zowel ASR-rechtsvoorganger Generali als De Amersfoortse en Zwitserleven (Vivat). Hij voerde diverse rechtszaken, waarbij hij in het ongelijk werd gesteld. Ook bij de geschillencommissie van Kifid kreeg hij nul op het rekest.

Presentator heeft inkomsten verzwegen
Zowel diverse rechters alsook Kifid stelden vast dat de voormalig televisiepresentator werkzaamheden heeft verricht waarmee hij omzet heeft gegenereerd, terwijl hij ook een uitkering uit de verzekering ontving. Hij verzuimde hiervan melding te doen aan Generali, De Amersfoortse en Zwitserleven, waardoor sprake is van misleiding.

Kifid boog zich niet over kwestie Generali
Bij Generali en de Amersfoortse had hij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen afgesloten en bij Zwitserleven een pensioenverzekering die bij arbeidsongeschiktheid extra zou uitkeren. Het oordeel van de Commissie was in de zaken van Zwitserleven en ASR (De Amersfoortse) identiek. De zaak rond Generali stond niet bij Kifid op de rol, omdat het klachteninstituut geen zaken behandelt die onder de rechter zijn. De kwestie-Bol die bij rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad op de rol stonden, betrof uitsluitend Generali.

AOW hiaat Arbeidsongeschiktheidsverzekering

aow hiaatNaar schatting 8.100 zelfstandigen die eind 2017 een uitkering ontvingen op basis van een private arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen te maken met een aow-hiaat. Er is sprake van een aow-hiaat als er een onverzekerde periode ontstaat doordat de aow-leeftijd is verhoogd. Als de verzekering is afgesloten met als eindleeftijd de oude aow-leeftijd (65 jaar) dan ontstaat er een onverzekerde periode doordat de aow-leeftijd omhoog gaat. Een klein deel daarvan kan een beroep doen op de door de overheid ingestelde aow-overbruggingsuitkering.

 

Twee groepen
Een deel van de zelfstandigen heeft een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering met een eindleeftijd die lager ligt dan de aow-leeftijd. Het gaat om twee groepen. De eerste groep betreft
verzekerden met een eindleeftijd van 65 jaar die, doordat de aow-leeftijd is verhoogd, geconfronteerd worden met een gat tussen de verzekerde eindleeftijd en de nieuwe aow-leeftijd. Dit is
vooral een probleem als de zelfstandige al arbeidsongeschikt is en een uitkering ontvangt. Deze zelfstandige kan het inkomenshiaat dat ontstaat door een hogere aow-leeftijd niet meer repareren. De tweede groep betreft zelfstandigen met een zwaar beroep. Zij kunnen zich niet verzekeren tot de aow-leeftijd. Voor hen hanteren verzekeraars vaak een technische eindleeftijd die vaak vijf jaar
voor de aow-leeftijd ligt.

Test popup

avero achmea aov  Test Popo 

 Bla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla Bla

 

Bla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla Bla

 

 

Bla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla BlaBla Bla Bla

Reaal wil ondernemers ook vitaler maken

Reaal wil ondernemers ook vitaler maken

 0002 Reaal

Reaal AOV is een pilot gestart om de energiebalans van ondernemers te verbeteren. Uit een analyse* van Reaal AOV blijkt namelijk dat een derde van de zelfstandigen niet tevreden is met de eigen leefstijl en deze graag wil veranderen. Met het HelloEnergy-programma speelt Reaal Lijfwacht hier op in. Het HelloEnergy-programma is speciaal ontwikkeld voor ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Reaal. Het programma bestaat uit een persoonlijke energiecheck, coaching en realtime monitoring door middel van een Fitbit bewegingsmonitor.

HelloEnergy is onderdeel van Reaal Lijfwacht, de preventieservice van Reaal AOV. Reaal Lijfwacht is er op gericht om klanten gezond en met plezier te laten werken. En zo arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Hier sluit HelloEnergy perfect op aan, zo meent Reaal. HelloEnergy is inmiddels gestart als een kleinschalige pilot onder 20 ondernemers met een Reaal AOV, maar de animo om deel te nemen aan de pilot was veel groter. Binnen een week haddenmeer dan honderd ondernemers zich ingeschreven.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page