Image
Image

Nieuws AOV verzekeringen

Premieverhoging en bloc AOV: Avero Achmea, Centraal Beheer, en Interpolis AOV

aov premieverhoging averoPremieverhoging AOV: Avero Achmea, Centraal Beheer AOV en Interpolis AOV


Avero Achmea verhoogt haar premie voor al haar nieuwe en reeds lopende AOV verzekeringen. Per 01-01-2020.  Inmiddels hebben veel Avero verzekerden de brief met de aangekondigde premieverhoging allang rechtstreeks in de bus gekregen, (uiteraard schandalig!)

Avero "verkoopt" het als volgt:

Hoe informeren wij uw relaties?
Wij sturen 2 maanden voor de prolongatie een vooraankondiging naar de verzekerden. Vanwege het belang hiervan sturen wij deze rechtstreeks naar de verzekerden. Kort voor de prolongatiedatum ontvangt uw relatie
het nieuwe verzekeringsbewijs via de reguliere verzendwijze. Daarop staat de nieuwe premie. "Elk jaar bekijkt Avéro Achmea of de premies voor AOV omlaag kunnen of omhoog moeten. Voor bestaande verzekeringen passen wij de premie aan na de eerste contractperiode, op de  prolongatiedatum vanaf 1 januari 2020."

Graag helpen wij ondernemers die een premieverhoging heeft gehad zich bij ons te melden om door te spreken welke mogelijkheden er zijn om deze premieverhoging draaglijker of ongedaan te maken.

Verzekeraar pleit voor een maximering van de dekking op de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

 maximering aov verplichtVerzekeraar pleit voor een maximering van de dekking verplichte aov

 

Dat zei Etienne de Cooker, directeur Univé Schade, vanochtend bij BNR. Het kabinet wil een verplichte AOV voor zzp’ers, maar veel ondernemers zien dat niet zitten. Ze vinden de premie te hoog. Volgens De Cooker is een maximale dekkingsduur van twee jaar voor die verplichte AOV een goed alternatief. 

Lage premie, lagere uitkering
Een dekkingsmaximum houdt de premie laag, maar daar staat ook een lagere uitkering tegenover. “Ondanks dat dat voor veel mensen een minder dekking betekent, vind ik dit een interessante gedachtegang. In de huidige situatie is het alternatief dat je helemaal geen inkomensvoorziening hebt.”

“Als je het risico van arbeidsongeschiktheid helemaal wilt uitsluiten, moet je voor een volledige AOV gaan”, aldus De Coooker in het radio-interview. “Een goede afdekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico is de mooiste oplossing. Maar we zien in de praktijk dat veel mensen de premie te hoog vinden.”

Een ander alternatief is volgens De Cooker een terugkeer van de vijftien jaar geleden afgeschafte Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ). Hij is daar geen voorstander van. “De kans is groot dat je dan een opgelegde eenheidsworst krijgt waar maar een heel klein deel van de zzp’ers, of helemaal niemand, op zit te wachten.

Mening van AOV Specialist Arnoud Wennekus AOV-zzp.nl: Allemaal gerommel in de marge, deze publiciteitszoekers. De politiek wil de kleine ZZP-er killen. 200% Zelfstandigenaftrek naar beneden, minimumuurloon kleine zzp-er ingevoerd  kleine BTW regeleing afschaffen. Zometeen verplicht pensioen en verplichte aov.

Let op bij AOV en snelle Internetvergelijkers

Let op bij AOV InternetvergelijkersOp het internet waren tot voor kort enige partijen actief die uitsluitend op basis van "execution only" werken, dat wil zoiets zeggen als "op eigen risico voor u afsluiten" zij dragen geen enkele verantwoording over een eventuele foutieve keuze van u. Zij stuurden u op aanvraag een hele scherpe offerte. Vaak waren dit niet passende AOV voorstellen op basis van een beperkt aantal ziektes, beperkte uitkeringstermijnen en op basis van passende of gangbare arbeid, terwijl u een AOV van een gerenommerde maatschappij met goede voorwaarden verwachtte.

Deze partijen hebben vaak niet de juiste papieren, niet voldoende kennis van zaken, verkopen soms maar één product (niet onafhankelijk dus), verlenen dus geen onafhankelijk vergelijk of professionele hulp, hebben geen zorgplicht en zijn niet verzekerd tegen eventuele beroepsfouten. AOV producten laten zich nu eenmaal niet "snel" en "eenvoudig" vergelijken. U zult maar het verkeerde product kiezen en vervolgens ziek worden en erachter komen dat u geen uitkering krijgt...

Deze partijen zullen in de toekomst wellicht niet meer werkzaam mogen zijn, gezien het feit dat het een impactvol en een complex product betreft volgens de wetgever, en er dientengevolge uiteindelijk aan de strengere eisen dient te worden voldaan.

Ook doordat vanaf 01-01-2013 eindelijk geen provisie meer mag worden betaald door de verzekeraar aan deze partijen, (wij van AOV ZZP werken al vanaf 2008 zonder provisie!) zal het steeds lastiger voor deze partijen zijn om zaken te goedkoop te simpel en te makkelijk voor te stellen. Een goede zaak!

Vervroegde No-riskpolis voor ZW-gerechtigden duurt nog even

koolmees no-riskpolisVervroegde No-riskpolis voor ZW-gerechtigden duurt nog even

Minister Koolmees ziet geen aanleiding om vervroegde toekenning van de no-riskpolis voor ZW-gerechtigden in te voeren. Dat laat hij de Tweede Kamer weten na de evaluatie van het experiment met de vervroegde inzet van de no-riskpolis. 

Opvallend:

Uit de evaluatie blijkt dat

(voormalig) ZW-gerechtigden met een no-riskpolis niet gemakkelijker aan het werk komen na het eerste ziektejaar.

Ook blijkt dat er vaak niet voldaan wordt aan de condities die ervoor zorgen dat de no-riskpolis effectief kán zijn.

Normaal gesproken krijgen mensen na de aanvraag van een WIA-uitkering, dus na twee jaar ziekte, recht op een no-riskpolis. Het ontstaan van dit recht werd met het experiment één jaar vervroegd: alle ZW-gerechtigden die minstens één jaar ziek waren en voor wie UWV een eerstejaars ziektewetbeoordeling verrichte, kregen recht op een no-riskpolis.

De no-riskpolis maakt het financiële risico dat de werkgever bij ziekte van zijn werknemer loopt namelijk kleiner. Als de werknemer ziek wordt dan heeft hij recht op ziekengeld van UWV en mag de werkgever dit ziekengeld in mindering brengen op de loondoorbetalingsverplichting.

Broodfonds: het échte verhaal

Gedepubliceerd

broodfonds het echte verhaalAls een Broodfondslid zegt dat ie ziek is...

Als je zegt dat je ziek bent, bèn je ziek: dat is het beginsel van een broodfonds, de onderlinge arbeidsongeschiktheidsvoorziening van zzp’ers. Toch verschillen broodfondsleden weleens van mening over hoe ziek zijn eruitziet en hoe lang het mag duren. Waar ligt de grens van hun vertrouwen?

 

Nou zat ik daar niet in de eerste plaats om mijn menslievende idealen in praktijk te brengen: net als de helft van de 1,9 miljoen ondernemende Nederlanders, liep ik al een tijd onverzekerd rond. Ik wilde iets geregeld hebben voor als mijn eerste burn-out zou komen en een broodfonds was veruit de voordeligste optie. Bij een gewone verzekeraar zou ik makkelijk 250 à 300 euro per maand kwijt zijn, waar ik bij een broodfonds met een maandelijkse inleg van 78 euro al verzekerd ben van een inkomen van 1.750 euro. En: ongebruikte inleg hou je zelf. Pas als er iemand ziek wordt, schenkt iedereen uit de kring aan de zieke. Klonk simpel, schrijf mij maar in.

 

Als je een wantrouwig type bent, dan is daar het gat van de deur’

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page