Image
Image

Nieuws AOV verzekeringen

Helft zelfstandig ondernemers heeft geen idee over hoogte AOV premie

hoogte aov premie ondernemers vaak onbekendHelft zelfstandig ondernemers heeft geen idee over hoogte AOV premie

Bijna de helft van de ondernemers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) schat de premie voor zo'n verzekering te hoog in. Daardoor is deze groep minder geneigd een dergelijke verzekering af te sluiten, meldt verzekeraar Reaal donderdag naar aanleiding van het jaarlijkse onderzoek onder mkb'ers.

Ongeveer de helft van de respondenten (47 procent) heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Van die groep denkt 44 procent dat een AOV meer dan 300 euro netto per maand kost, terwijl die in de praktijk vaak stukken goedkoper is.
Van de ondernemers die wel een AOV hebben, betaalt 12,7 procent netto minder dan 100 euro per maand. 20,4 procent van de verzekerden betaalt tussen de 100 en 200 euro en 26,1 procent betaalt 200 tot 300 euro.

58 procent van de onverzekerden zegt geen AOV te nemen vanwege de kosten. 44 procent van de onverzekerde groep denkt dat een AOV niet aftrekbaar is in de aangifte inkomstenbelasting, terwijl dat wel zo is.

Ongeveer een kwart van de ondervraagde ondernemers (22 procent) zegt zelf voldoende middelen te hebben om het inkomensverlies op te vangen. Maar liefst een op de vijf ondervraagden zonder verzekering heeft er geen vertrouwen in dat de verzekeringsmaatschappij bij arbeidsongeschiktheid daadwerkelijk uitkeert.

Willem Bol verliest weer, ook nu bij Hoge Raad

willem bol aov verliest weerWillem Bol verliest weer, ook nu bij Hoge Raad

Tegen het arrest staat van het hoogste rechtscollege staat geen rechtsmiddel meer open.  Of toch? . Formeel is er nog mogelijkheid om "herroeping van het arrest"  te vragen op basis van vermeend bedrog. Dit moet binnen 90 dagen ingesteld worden. Bol is tevens tot de proceskosten veroordeeld, dat is een hard gelag voor de ex-presentaor en grootverdiener nu hij al jarenlang aan het procederen is en nauwelijss over inkomsten beschikt.

Bol strijdt al jaren tegen het staken van uitkeringen in verband met arbeidsongeschiktheid door Generali/ASR en Zwitserleven. Hij voerde rechtszaken, waarbij hij in het ongelijk werd gesteld en ook bij de geschillencommissie van Kifid kreeg hij het gelijk niet aan zijn zijde.

 Dit volgde na een onderzoek waaruit bleek dat Bol ondanks een hernia nog altijd substantiële inkomsten had. De Amersfoortse (ASR) signaleerden de fraudemelding in het daarvoor bestemde register en zegde de polis aan Bol op. Zwitserleven (Vivat) deed hetzelfde.

Verzekeraar pleit voor een maximering van de dekking op de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

 maximering aov verplichtVerzekeraar pleit voor een maximering van de dekking verplichte aov

 

Dat zei Etienne de Cooker, directeur Univé Schade, vanochtend bij BNR. Het kabinet wil een verplichte AOV voor zzp’ers, maar veel ondernemers zien dat niet zitten. Ze vinden de premie te hoog. Volgens De Cooker is een maximale dekkingsduur van twee jaar voor die verplichte AOV een goed alternatief. 

Lage premie, lagere uitkering
Een dekkingsmaximum houdt de premie laag, maar daar staat ook een lagere uitkering tegenover. “Ondanks dat dat voor veel mensen een minder dekking betekent, vind ik dit een interessante gedachtegang. In de huidige situatie is het alternatief dat je helemaal geen inkomensvoorziening hebt.”

“Als je het risico van arbeidsongeschiktheid helemaal wilt uitsluiten, moet je voor een volledige AOV gaan”, aldus De Coooker in het radio-interview. “Een goede afdekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico is de mooiste oplossing. Maar we zien in de praktijk dat veel mensen de premie te hoog vinden.”

Een ander alternatief is volgens De Cooker een terugkeer van de vijftien jaar geleden afgeschafte Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ). Hij is daar geen voorstander van. “De kans is groot dat je dan een opgelegde eenheidsworst krijgt waar maar een heel klein deel van de zzp’ers, of helemaal niemand, op zit te wachten.

Mening van AOV Specialist Arnoud Wennekus AOV-zzp.nl: Allemaal gerommel in de marge, deze publiciteitszoekers. De politiek wil de kleine ZZP-er killen. 200% Zelfstandigenaftrek naar beneden, minimumuurloon kleine zzp-er ingevoerd  kleine BTW regeleing afschaffen. Zometeen verplicht pensioen en verplichte aov.

Premieverhoging en bloc AOV: Avero Achmea, Centraal Beheer, en Interpolis AOV

aov premieverhoging averoPremieverhoging AOV: Avero Achmea, Centraal Beheer AOV en Interpolis AOV


Avero Achmea verhoogt haar premie voor al haar nieuwe en reeds lopende AOV verzekeringen. Per 01-01-2020.  Inmiddels hebben veel Avero verzekerden de brief met de aangekondigde premieverhoging allang rechtstreeks in de bus gekregen, (uiteraard schandalig!)

Avero "verkoopt" het als volgt:

Hoe informeren wij uw relaties?
Wij sturen 2 maanden voor de prolongatie een vooraankondiging naar de verzekerden. Vanwege het belang hiervan sturen wij deze rechtstreeks naar de verzekerden. Kort voor de prolongatiedatum ontvangt uw relatie
het nieuwe verzekeringsbewijs via de reguliere verzendwijze. Daarop staat de nieuwe premie. "Elk jaar bekijkt Avéro Achmea of de premies voor AOV omlaag kunnen of omhoog moeten. Voor bestaande verzekeringen passen wij de premie aan na de eerste contractperiode, op de  prolongatiedatum vanaf 1 januari 2020."

Graag helpen wij ondernemers die een premieverhoging heeft gehad zich bij ons te melden om door te spreken welke mogelijkheden er zijn om deze premieverhoging draaglijker of ongedaan te maken.

Vervroegde No-riskpolis voor ZW-gerechtigden duurt nog even

koolmees no-riskpolisVervroegde No-riskpolis voor ZW-gerechtigden duurt nog even

Minister Koolmees ziet geen aanleiding om vervroegde toekenning van de no-riskpolis voor ZW-gerechtigden in te voeren. Dat laat hij de Tweede Kamer weten na de evaluatie van het experiment met de vervroegde inzet van de no-riskpolis. 

Opvallend:

Uit de evaluatie blijkt dat

(voormalig) ZW-gerechtigden met een no-riskpolis niet gemakkelijker aan het werk komen na het eerste ziektejaar.

Ook blijkt dat er vaak niet voldaan wordt aan de condities die ervoor zorgen dat de no-riskpolis effectief kán zijn.

Normaal gesproken krijgen mensen na de aanvraag van een WIA-uitkering, dus na twee jaar ziekte, recht op een no-riskpolis. Het ontstaan van dit recht werd met het experiment één jaar vervroegd: alle ZW-gerechtigden die minstens één jaar ziek waren en voor wie UWV een eerstejaars ziektewetbeoordeling verrichte, kregen recht op een no-riskpolis.

De no-riskpolis maakt het financiële risico dat de werkgever bij ziekte van zijn werknemer loopt namelijk kleiner. Als de werknemer ziek wordt dan heeft hij recht op ziekengeld van UWV en mag de werkgever dit ziekengeld in mindering brengen op de loondoorbetalingsverplichting.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page