Image
Image

Blij zwangerschapsnieuws van Amersfoortse voor vrouwelijke ondernemers met een AOV

De Amersfoortse brengt de wachttijd voor zwangerschap in de arbeidsongeschiktheids-verzekeringen terug naar 1 dag. De verzekeraar wil zich hiermee onderscheiden voor vrouwelijke ondernemers. Nu nog keert De Amersfoortse aan ondernemers met een AOV pas uit als de uitgerekende datum minimaal een jaar ligt na de ingangsdatum van de polis. Met een brief van een arts of verloskundige moet dat aangetoond worden. Vanaf 1 februari geldt niet meer de verwachte bevallingsdatum. Zolang de zwangerschap maar begonnen is minimaal een dag na het ingaan van de verzekering, heeft een ondernemer recht op een uitkering.‘Uniek in de markt’

ASR-dochter De Amersfoortse zegt zich hiermee positief te willen profileren richting vrouwelijke ondernemers. Volgens Wilfred Mooij, directeur van intermediair Geijsel Kroon, is dit “werkelijk uniek in de arbeidsongeschiktheidsmarkt”, iets dat een ASR-woordvoerder onderschrijft.

Mooij schrijft op de website aovergelijken.nl dat de meeste verzekeraars een wachttermijn van 104 weken hanteren. Ondernemers hebben dan recht op een uitkering als de uitgerekende datum 2 jaar ligt na het ingaan van de verzekering. Bij de Goudse en Reaal geldt – net als tot nu bij De Amersfoortse – een wachttijd van 52 weken. Bij Movir ook, althans voor artsen en andere medische professionals. Voor andere beroepen is het twee jaar.

16 weken
De andere voorwaarden rondom zwangerschap veranderen niet bij De Amersfoortse. Dat betekent dat een zwangere ondernemer maximaal zestien weken een uitkering krijgt. Die begint op zijn vroegst zes of vier weken voor de uitgerekende datum. Als de AOV een eigenrisicoperiode kent, gaat de uitkering later in en loopt die af zestien weken na het ingaan van de eigenrisicotermijn.


Verbeteringen Amersfoortse AOV verzekering voor zelfstandigen

Vanaf 1 februari profiteren  relaties van De Amersfoortse van een aantal verbeteringen van hun  AOV en Flexibele AOV. Zo geldt er geen maximum verzekerd bedrag meer, is de standaard contractduur 1 jaar en krijgt uw relatie korting bij een langere contractduur. Daarnaast heeft u de mogelijkheid vaker een preventief onderzoek kunnen krijgen. Daarom kunnen verzekerden straks elk jaar de persoonlijke gezondheidscheck kosteloos doen in plaats van eens in de 3 jaar.

Vanaf medio 2019 zal De Amersfoortse Verzekeringen  deze verzekeringen per contractvervaldatum omzetten naar de nieuwe voorwaarden. 

Verzekerden die al een AOV of Flexibele AOV hebben, houden (voorlopig) nog de oude voorwaarden

Overzicht belangrijkste wijzigingen

Verzekerde Dekkingen zelf aanpassen


U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico, al zelf aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat duidelijk welke
dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.

Terugkeer mogelijkheid hogere verzekerde bedrag
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 1 jaar terugkeren naar het oude - hogere - bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op
uw eigen verzoek is doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.


Verlaging sluimerpremie naar 8%


De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering  tijdelijk wilt stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf
even stopzet. Let op: Raakt u tijdens de sluimerperiode arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te
beantwoorden.


Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de
oude voorwaarden.

Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. Accepteren wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse
de kosten altijd. We overleggen dan met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden. 

Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
- u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
- u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
- wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.


Dit geldt voor mannelijke en vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd
bedrag. Het eigen risico is niet van toepassing.

Optierecht Flexibele AOV
De flexibele AOV kent een optierecht. Dit betekent dat u het verzekerde bedrag eenmaal per jaar met 10% kunt verhogen. U hoeft geen medische vragen te beantwoorden. Uw verzekerd bedrag vaker of
meer verhogen kan ook, met maximaal 15% per keer. U moet dan wel enkele medische vragen beantwoorden.


Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan
nu duidelijk in de polisvoorwaarden.

 De belangrijkste verbeteringen op een rij:

Geen maximum verzekerd bedrag meer
Het maximum verzekerd bedrag van €180.000 komt te vervallen

Contractduur wordt standaard 1 jaar
Als de verzekeringnemer kiest voor een langere contractduur dan 1 jaar, dan krijgt hij een tijdelijke korting (afhankelijk van welke contractduur gekozen wordt).

Jaarlijks persoonlijke gezondheidscheck
Verzekerden kunnen nu jaarlijks (i.p.v. eens in de 3 jaar) kosteloos een preventief medisch onderzoek doen. Wij bieden verzekerden een waardevol onderzoek van de onafhankelijke gezondheidsorganisatie Niped. Tijdens dit onderzoek brengt het Niped aan de hand van een vragenlijst en een bloed-, urine- en bloeddrukonderzoek mogelijke gezondheidsrisico’s in kaart. De Amersfoortse krijgt de uitslag van deze tests niet te zien. De uitslag heeft dan ook nooit invloed op de hoogte van de premie of op de dekking.

Verbeterde voorwaarden Loyalis gelden niet voor WAO’er

denkfout 150 111Met het ingaan van de WIA in 2006 verbeterde Loyalis de voorwaarden van de aov. Verzekerden die volgens de WIA arbeidsongeschikt raakten, kregen vanaf dat moment tien jaar lang 5 procent meer uitgekeerd dan in de oude voorwaarden. De verbetering geldt echter niet voor mensen die arbeidsongeschiktheid raakten in het WAO-tijdperk. Een verzekerde van Loyalis vocht dat aan bij het Kifid, maar die stelde hem in het ongelijk.


De verzekerde had sinds 1996 via zijn werkgever een aov bij Loyalis. Deze verzekering vult bij arbeidsongeschiktheid het inkomen aan tot 70 procent van het verzekerd jaarinkomen. Bij volledige arbeidsongeschiktheid was er tot het 55e levensjaar een aanvullingsrente van 10 procent van toepassing en van 55 tot 65 een aanvulling van 5 procent. In 2000 raakt de verzekerde arbeidsongeschikt. Twee jaar later belandt de consument in de WAO.

Ontslag
In 2003 gaat de verzekerde toch weer aan het werk en wordt de WAO-uitkering beëindigd. Maar begin 2006 gaat het opnieuw mis. Omdat de nieuwe ziekmelding binnen vijf jaar na het stopzetten van de WAO-uitkering plaatsvindt, krijgt de verzekerde zijn oude WAO-aanspraak in plaats van een uitkering volgens de WIA. Na een periode van afwisselend gehele en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, wordt de consument in augustus 2017 ontslagen. Hij is dan 62.

Oude voorwaarden
Op grond van de voorwaarden uit 1996 krijgt hij van Loyalis een aanvullingsrente van 5 procent toegekend tot zijn 65e. De verzekerde vecht dat aan omdat hij in 2006 een brief ontving waarin stond dat hij 10 procent zou krijgen. Weliswaar vermeldde de brief dat de nieuwe voorwaarden van toepassing waren op verzekerden met een WIA-uitkering, maar nergens werd de WAO expliciet uitgesloten. Bij het Kifid vordert de consument daarom een uitkering volgens de voorwaarden uit 2006.

Minimumtarieven voor zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Ondermijnen deze zzp’ers de positie van werknemers en brengen ze met hun lage tarieven hun eigen gezondheid in gevaar, dan kan een bodemtarief wenselijk zijn, zeggen econoom Marcel Canoy en jurist Kees Hellingman.

Met hun standpunt nemen deze deskundigen van de ACM een ongebruikelijke positie in. Want waakhond ACM ziet er juist op toe dat ondernemers de mededingingswet naleven en onderling geen prijsafspraken maken die de concurrentiepositie van andere bedrijven verslechteren.

Canoy en Hellingman willen voor zzp’ers hetzelfde type prijsafspraken dat vakbonden maken voor werknemers in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Om te voorkomen dat freelance schoonmakers, postbezorgers en maaltijdbezorgers met hun lage uurprijzen de arbeidsvoorwaarden van vaste krachten in het geding brengen, zeggen ze.

Dat vaste personeel kan nu in sommige sectoren minder goed een hoger loon of flexibiliteit eisen, omdat werkgevers keuze genoeg hebben uit goedkope freelancers die altijd beschikbaar zijn. Die lage tarieven voor zelfstandigen hebben wel een prijs. Canoy: “Er zijn zzp’ers die gokken met hun gezondheid. Die zeggen: ik gok erop dat ik niet ziek word en neem geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Alleen om een lager tarief te kunnen hanteren. Het is vreemd dat wat we verbieden bij werknemers nu wel gebeurt bij zzp’ers.”

Ongebruikelijke positie
Ook bij de ACM zagen ze het afgelopen jaar tal van berichten voorbijkomen over bedrijven als taxidienst Uber en maaltijdbezorger Deliveroo. Een nieuw type bedrijven dat, al dan niet terecht, afziet van werkgevers­plichten en alleen met zzp’ers werkt. Tijden zijn veranderd, zeggen de twee daarom. “En wij groeien mee met wat er in de maatschappij gebeurt”, aldus Canoy.

Dat wil overigens niet zeggen dat zzp’ers nu en masse bij ACM kunnen aankloppen om hogere bodemtarieven af te spreken. “De deur gaat niet wagenwijd open”, benadrukt Hellingman.

Bedrijfsgegevens

aov-zzp.nl is onderdeel van: 
Tune Financial Planning

Bezoekadres: (alleen op afspraak)

Rode gebouw waarop "Zuidstede" staat
Zadelstede 10  | De Pionier (4e verdieping nr. 5)

3431 JZ NIEUWEGEIN

030 - 6 30 88 30
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AFM vergunning: 12002591
KIFID Klachteninstituut: 300.000439

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services