Image
Image

Nieuws AOV verzekeringen

AOV Specialist essentieel in keuzeproces ZZP'er wel of geen AOV

goedkoop is duurkoop 175 175

De financieel adviseur is cruciaal in het keuzeproces van de ZZP'er voor wel of geen AOV. Dat blijkt uit Kantar-onderzoek in opdracht van minister Koolmees, dat hij maandag aan de Tweede Kamer heeft gezonden. De onderzoekers: "Een financieel adviseur is een belangrijk persoon om een goede kosten-baten analyse te realiseren. Veronderstelde ingewikkeldheid van het product moet niet worden gebagatelliseerd, maar erkend worden en daarmee het belang van een onafhankelijk financieel adviseur."

Het belangrijkste obstakel bij ZZP'ers in het wel of niet oriënteren op en eventueel afsluiten van een AOV is gelegen in de prijsperceptie. De onderzoekers: "Het beeld dat een AOV ‘duur’ is of zelfs ‘onbetaalbaar’ hangt boven de markt en is niet zomaar weg te krijgen. Zeker bij degenen die zich niet of vluchtig oriënteren blijft dit beeld overeind. Men relateert dit vooral aan de premie die moet worden opgebracht. Maar de kosten voor een adviesgesprek blijken eveneens een drempel op te werpen.

"De beperkte kennis over een AOV draagt in negatieve zin bij aan het beeld dat een AOV kostbaar is. Het gebrek aan kennis betreft de aftrekbaarheid van de premie en de keuzes die van invloed zijn op de hoogte van de premie, welk bedrag afgedekt moet worden. Men wil bijvoorbeeld wel iets aan zekerheid, maar hoeft geen volledige zekerheid (alleen vaste lasten) en denkt alleen aan een volledige inkomensafdekking.

"Zonder een verdere verdieping in het product blijft het beeld overeind van een verzekering die duur is, waarvan men maar moet afwachten of het ooit nodig is en als het nodig is of het tot een uitkering komt (negatieve verhalen uit de omgeving). Dan lijkt het aanlokkelijker om zelf reserves aan te leggen voor arbeidsongeschiktheid. Een kosten-baten analyse valt al snel in het nadeel uit van een AOV."

Financieel adviseurs lijken in staat in samenspraak met de ZZP’ers te komen tot weloverwogen keuzes. "Wel geven ze aan vanuit hun zorgplicht vaak uit te moeten wijken naar ‘duurdere’ producten en ‘bewezen goede verzekeraars’ om teleurstelling bij klanten te voorkomen als bij arbeidsongeschiktheid toch niet wordt uitgekeerd en dit zich als een boemerang tegen hen kan keren.

UMC en Erasmus MC ontwikkelen ondernemers-scan om het risico op arbeidsongeschiktheid en uitval te verminderen

pointing down 125 125Reaal AOV heeft samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC) een quickscan ontwikkeld voor ondernemers. Die moet het risico op arbeidsongeschiktheid en uitval verminderen.

Voor de quickscan ‘Ben ik Vitaal?’ deden beide medische centra onderzoek naar de factoren waardoor zelfstandig ondernemers uitvallen en waarom zij stoppen met werken. “Op basis van de onderzoeksresultaten heeft Reaal AOV een instrument ontwikkeld dat ondernemers helpt om inzicht te krijgen in de eigen duurzame inzetbaarheid.” Pim Hafkenscheid, directeur AOV bij Reaal, benadrukt het belang van preventie: “Wij begeleiden ondernemers intensief in het behouden van hun gezondheid. Dit doen wij op vele manieren, onder andere door te helpen bij het vinden van een goede balans tussen werk en privé. Dit valt standaard onder onze arbeids­ongeschiktheids­verzekering. Wij begeleiden dus niet alleen bij arbeids­ongeschiktheid, maar juist ook in de preventieve sfeer. Met ons preventieprogramma Reaal Lijfwacht helpen we ondernemers om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en succesvoller te ondernemen.”

Zelf aan het roer
Reaal zet klanten het liefst zelf aan het roer, aldus Hafkenscheid. “Met de aov-quickscan helpen wij hen om inzicht te krijgen in hun duurzame inzetbaarheid. Factoren die hierop invloed hebben zijn bijvoorbeeld bevlogenheid, ondernemersvaardigheden, leefstijl, gezondheid, verwachting ten aanzien van de toekomst en werk-privébalans. Ondernemers krijgen een indicatie van wat goed gaat en wat ze nog kunnen verbeteren. Zodat ze hiermee aan de slag kunnen gaan en zelf de regie kunnen nemen over hun eigen duurzame inzetbaarheid.”

Klanten met een Reaal-aov kunnen de resultaten van de quickscan vervolgens bespreken met een deskundige van Reaal Lijfwacht en (gratis) persoonlijke ondersteuning krijgen op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Burn-out nu wel of niet erkend?

waarofnietwaar 200 150Jaarlijks krijgt vijftien procent van de zelfstandigen te maken met een burn-out als gevolg van chronische overbelasting. Vaak gaat het dan om een combinatie van negatieve gevoelens en vastgelopen productiviteit door verlies van zelfvertrouwen en concentratieproblemen.

Wereldgezondheidsorganisatie erkent burn-out: nieuwe impuls voor AOV?
Veel mensen vinden burn-out een hedendaagse aanstelleritis die vanzelf wel weer overgaat en gemakkelijk te masseren is. Slechts weinigen realiseren zich dat de gevolgen van een burn-out kunnen doorwoekeren naar een depressie of zelfs levenslange arbeidsongeschiktheid. Zelfstandigen zijn een gekende risicogroep omdat zij er moeite mee hebben de typische burn-out-symptomen voor zichzelf te erkennen. Verzekeraars zien in chronische overbelasting geen ziekte volgens de polis en verschuilen zich dikwijls achter eigen risico of medisch onderzoek waarin een expert bevestigt dat er vanuit diens vakgebied geen sprake is van een psychiatrische stoornis.

Claim afwimpelen
Jaarlijks zijn er veel schadebehandelaars die zelfstandigen op deze manier bewust in een risicopositie brengen met te weten dat het psychiatrisch beroepsinstrumentarium (DSM IV) een burn-out niet diagnosticeert. Zodoende is een claim betrekkelijk eenvoudig af te wimpelen door er op te wijzen dat in het medisch rapport een paar losse zinnen over somatische klachten en somatoforme stoornissen geen objectieve rechtvaardiging zijn voor dekking van inkomensverlies.

Voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het genoeg: in nieuwe richtlijnen staat burn-out voortaan duidelijk omschreven als een fenomeen dat voortkomt uit chronische stress op het werk.

Er komt een wettelijke verzekeringsplicht voor zelfstandigen (Koolmees, 5 juni 2019) maar wanneer?


bomen bos 15 100 De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-GeneraalBinnenhof 1 A2513 AA S GRAVENHAGE  20 juni 2019 (Update 25062019)

Aldus

 Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Er komt een wettelijke verzekeringsplicht voor zelfstandigen tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Het doel van deze verzekeringsplicht is om naast de bestaande werknemersverzekering ook andere werkenden te beschermen tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en te borgen dat iedereen zich kan verzekeren. Dit past in het bredere streven van het kabinet om toe te werken naar een situatie waarin niet instituties en kosten bepalend zijn voor de vorm waarin arbeid wordt aangeboden, maar de aard van het werk dat gedaan moet worden. Met een verplichte verzekering wordt ook afwenteling van kosten en risico’s op de samenleving verminderd.
Het kabinet vraagt sociale partners om hiervoor in overleg met vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties in het begin van 2020 een uitvoerbaar en EMU-saldo neutraal voorstel uit te werken dat betaalbaar en voor iedereen toegankelijk is, met het oog op een kabinetsvoorstel voor de zomer van 2020. Het kabinet hecht hierbij aan de balans tussen het tegengaan van schijnzelfstandigheid en zorgen dat echte zelfstandigen ruimte hebben om gewoon hun werk te kunnen doen en hun ondernemerschap in te vullen. Het kabinet vraagt daarom of het in de rede ligt en uitvoerbaar is om een uitzondering voor deze verplichting te laten gelden, bijvoorbeeld als sprake is van beter passende arrangementen, zoals bijvoorbeeld in de agrarische sector gangbaar is.

Broodfonds over de verplichte Basis AOV (op Bijstandnivo?)

Pijl 40 gif 42 Wie wil de verplichte verzekering voor zelfstandigen? Wat vindt het Broodfonds ervan?

De verplichte verzekering is er vooral op aandringen van FNV, GroenLinks en PvdA. Hun argument hiervoor is de grote hoeveelheid onverzekerde zelfstandigen, die bij ziekte misschien ooit aanspraak kunnen maken op collectieve middelen (bijstand). Nog een argument voor verplichting is dat zelfstandigen alleen zonder ziektepremies goedkoper kunnen zijn dan mensen die in loondienst premies afdragen. Dat zou oneerlijke concurrentie zijn.

Wie het vaste contract als hoogste doel beschouwt, ziet het duurder maken van zelfstandigen via een verplichte verzekering als een oplossing.

Hoe moet dat dan?

Hoe zo’n verplichte verzekering eruit moet zien en wie er op de uitvoering gaat toezien is nog open. De komende maanden moeten de sociale partners in de SER (werkgevers en werknemers) hiervoor een plan gaan uitwerken. Dat moet nadrukkelijk gebeuren in samenspraak met organisaties die de belangen van zelfstandigen behartigen. Het kabinet wil dat de sociale partners voor de zomer 2020 een plan presenteren aan de Tweede Kamer.

Uit het concept akkoord:

3.4 Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page