Image
Image

Nieuws AOV verzekeringen

Drie ZZP Arbeidsongeschiktheidverzekeringen vergeleken

Drie ZZP Arbeidsongeschiktheidverzekeringen vergeleken
Nog steeds zijn veel ZZP'ers niet of nauwelijks verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. "Dat komt later wel" is een veelgehoorde verklaring van de zelfstandigen. Later is echter al lang begonnen. Dit terwijl vooral startende ZZP'ers direct in de problemen komen bij een langere ziekteperiode. Een ziekengelduitkering voor zelfstandigen is er niet zoals bij mensen in loondienst. Niet kunnen werken betekent geen inkomen.

Te duur, beperkingen of uitsluitingen
De standaard verzekeringen voor ZZP'ers zijn vrijwel niet te betalen of hebben grote beperkingen in de uitkering. Maar groter is vaak de leeftijdsbeperking voor de toelating van de verzekeraar. Veel van de ZZP'ers zijn 45 jaar of ouder en dan zijn de premies van reguliere arbeidsongeschiktheidverzekeringen extra prijzig, verzekeraars houden niet van risico's en bedenken veel uitsluitingen, keuringen of andere beperkingen.

Lokken met starterskortingen werkt vertroebelend
Inmiddels beginnen veel verzekeringsbedrijven in te zien dat de markt voor verzekeringen van ZZP'ers wel eens heel interessant kan zijn. Steeds meer mensen worden ZZP'er, ook in deze crisistijd. Veelal bieden maatschappijen de standaardverzekeringen aan met een starterskorting om zo doende toch de mensen binnen te halen voor de dure verzekeringen. Maar na één of twee jaar moet men stevig gaan betalen voor de te dure verzekeringen, polissen lopen vaak minimaal 5 jaar. Dan lopen de premies snel in de papieren.

Inmiddels zijn er meer partijen die ogenschijnlijk voordelige arbeidsongeschiktheidverzekeringen aanbieden. We hebben een aantal verzekeringen vergeleken. Het Cardif Zelfstandig Zeker Plan, de Zilveren Kruis Polis van het FNV en het TAF Zelfstandigenplan. Andere verzekeraars hebben we buiten beschouwing gelaten omdat deze premies vaak buiten het bereik van de ZZP'ers vallen.TAF Zelfstandigenplan

Cardif

FNV Basis Aov

Wachttijd

1 maand

3 maanden

1 maand

Uitkering vanaf

35% arb.ongeschikt

80%

45%

Uitkeringspercentage

100%

80 - 100%

Vanaf 50%

Uitkeringsduur

2 jaar + 3 jaar

2 jaar + 3 jaar

2 jaar

Max. maandbedrag

€ 5000,-

€ 2000,-

€ 1666,-

Maximale bedrag

Totaal € 750.000,-

Totaal € 140.000,-

€ 20.000,- p/j

Bij overlijden

€ 1000,-

Max. € 5000,-

0

Max. eindleeftijd

65 jaar

65 jaar

Beroepsafh.

Min.contractduur

5 jaar

5 jaar

1 jaar

Max. contractduur

30 jaar

10 jaar

2 jaar

Opzegbaar

stopzetten bedrijf

niet

1 x per jaar

Fiscaal aftrekbaar

Ja

Ja

Ja

Aanpasbaar bedrag

Ja

Ja

Nee

Maandpremie

€ 82,-

€ 79,-

€ 50,-

Korting leden

5%

0%

10%

Lidmaatschap

€ 20,- per jaar

Nvt

€ 180,- per jaar

Dekking door

Quantum Leben

BNP Paribas

Achmea

Opmerkingen

FNV is de goedkoopste maar met beduidend mindere dekking
De premies zijn afhankelijk van uw leeftijd. In bovenstaande tabel zijn we uitgegaan van een man, 40 jaar, administrateur en een verzekerd maandbedrag van € 1666,- De verzekering van het FNV is de goedkoopste, maar geeft een beduidend lagere dekking, zie onderstaande opmerkingen. Bovendien dient u wel eerst lid te worden bij het FNV en de jaarlijkse contributie van € 180,- te betalen.

Uitkering verschilt in grote mate
Goedkoop wil niet zeggen dat dit een goede dekking geeft. Met name het arbeidsongeschiktheidspercentage van 45%, krijgt u slechts een uitkering van € 831,-. Dit is geen sterk punt van de Zilveren kruis/FNV Verzekering. Bij het TAF Zelfstandigenplan krijgt u vanaf 35% arbeidsongeschikt een 100% uitkering van €1666,- Bij Cardif krijgt u een 100% uitkering als u 45% of meer arbeidsongeschikt bent.

Wachttijd van 3 maanden
De wachttijd bij Cardif van 3 maanden vinden we te lang. Een gemiddelde ZZP'er die ziek is en drie maanden geen inkomen heeft komt in problemen, bovendien duurt het na een ziekteperiode vaak ook wel langere tijd dat u weer nieuwe opdrachten heeft.

Maximaal maandbedrag
Veel ZZP'ers hebben vaste lasten die meer dan € 2000,- bedragen, deze kunt u alleen verzekeren bij Cardif en het TAF Zelfstandigenplanstandigenplan.

Maximale uitkeringsperiode
Deze bedraagt bij de Zilveren Kruis Polis 2 jaar, bij Cardif 10 jaar en het TAF Zelfstandigenplan is af te sluiten voor maximaal 30 jaar.

Contractduur - opzeggen
De verzekering van Cardif is niet opzegbaar voor de eindperiode, het TAF Zelfstandigenplan is altijd opzegbaar bij bedrijfsbeëindiging en anders na 5 jaar, de Zilveren Kruis/FNV Polis is per jaar opzegbaar.

Bron: ZZP Nederland

Redactie Arbeidsongeschiktheidsverzekering.net: Helaas worden hier slechts DRIE producten zeer beperkt vergeleken, van de meer dan veertig varianten. Wilt u een volledig vergelijk? Dan weet u Arbeidsongeschiktheidsverzekering.net te vinden!Ondersteuning startende zelfstandig ondernemer


Verzekeraar ondersteunt startende ondernemers

Reaal Verzekeringen is gisteren gestart met een ondernemerscollege voor intermediairs, die als ondernemer willen starten. De opleiding duurt een jaar en omvat vijftien bijeenkomsten.

Het sparren met andere ondernemende intermediairs is onderdeel van het praktijkgedeelte van de opleiding.

Het theoretische gedeelte bestaat uit vijf verschillende modules: arbeidsvoorwaarden & verzuimbedrijfskundige, financiële analyse van mkb-ondernemingen, , risicomanagement en marktbewerking, aansprakelijkheid, .


Informatievoorziening en procedures rondom arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Een nieuwe stap bij het verbeteren van de informatievoorziening en procedures rondom arbeidsongeschiktheidsverzekeringen:

Klachtenbehandeling inkomensverzekering / arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandig ondernemers

Het Verbond van Verzekeraars gaat samen met de leden protocollen opstellen waarin ten aanzien van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen de rechten van verzekerden worden vastgelegd.

Daarbij zal van maatschappijen worden gevraagd met name de procedurele afhandeling van klachten, keuringen en beslissingen omtrent uitkeringen aan te scherpen en voor de klant transparanter te maken.
Daarmee zet de sector een nieuwe stap bij het verbeteren van de informatievoorziening en procedures rondom arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.


In zijn algemeenheid stelt het Verbond vast dat er relatief weinig klachten zijn over de keuringen waarbij de mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld. Bij de Ombudsman (Kifid) waren er in 2005 in totaal 36 klachten ingediend. In 2006 waren dat er 22 en het aantal vertoont sindsdien volgens het Kifid een verder dalende lijn.

De markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Zo zijn de keuzemogelijkheden voor klanten sterk toegenomen. Er is inmiddels een breed palet aan polissen, met uiteenlopende premies en polisvoorwaarden. Deze toegenomen keuzevrijheid is hand in hand gegaan met verbeterde informatievoorziening. Zo zijn onder meer productwijzers ingevoerd en is een consumentenwebsite geïntroduceerd.
Het Verbond acht het van groot belang dat klanten zich goed informeren en weloverwogen keuzes maken. Wie kiest voor een beperkte dekking en een bijpassend lage premie moet dat bewust doen, opdat men later niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Het advies is dan ook laat u goed door bijv.
www.arbeidsongeschiktheidsverzekering.net adviseren en begeleiden.

Bron: Verbond van Verzekeraars, 1 maart 2009


Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vergeleken en onderzocht


Wellicht heeft u de berichten in de pers al gelezen: Allianz Inkomensverzekeringen behaalt met vier arbeidsongeschiktheidsverzekeringen de maximale score van 5 sterren in de ProductRating van MoneyView. Allianz Inkomensverzekeringen is daarbij de enige maatschappij die met verschillende producten zowel in de categorie kwaliteit als in de categorie prijs een 5 sterren ProductRating behaalt. Dit onafhankelijk onderzoek van MoneyView geeft naast deze waardering ook een algemeen beeld van de markt met trends en ontwikkelingen.

Op basis van kwaliteit: Allianz AOV en Interval AOV
Met de Allianz AOV en de Interval AOV behaalt Allianz 5 sterren voor kwaliteit bij de producten met volledige dekking. De beoordeling van de kwaliteit van de producten is gebaseerd op 66 kenmerken die zijn ingedeeld in de clusters: dekking, tarief en acceptatie, extra dekkingen, uitkering, keuring en extra zaken. De Allianz AOV en de Interval AOV bevinden zich, gebaseerd op deze clusters, in de top van de markt.

Op basis van prijs: Essentie AOV en Absoluut AOV
De Essentie AOV en Absoluut AOV scoren 5 sterren voor de prijsstelling in de categorie producten met volledige dekking. Dit houdt in dat deze producten de top van de markt vormen. Bij het onderzoek is rekening gehouden met tijdelijke prijsacties. De Essentie AOV en Absoluut AOV van Allianz Inkomensverzeke

ringen behalen bij zowel de variant op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid als de variant passende arbeid met alle onderzochte uitkeringsdrempels en eindleeftijden het maximum van 5 sterren.

De AOV markt
Uit het onderzoek komt naar voren dat de meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen nog steeds via het intermediair worden verkocht en dit percentage neemt alleen nog maar verder toe. Goed nieuws is dat, door een grotere behoefte aan financiële zekerheid, er een stijgende interesse in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is.

ZZP’er en zelfstandige ondernemer wil goedkope AOV

ZZP’er en zelfstandige kleine ondernemer wil goedkope premie AOV

(Arbeidsongeschiktheidsverzekering)De economische teruggang is voor bijna de helft van de ZZP’ers , kleine ondernemers een extra argument om zich tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Het merendeel heeft hier maximaal 200 euro per maand voor over. Dit blijkt uit onderzoek van Nationale-Nederlanden. ZZP’ers merken tot nu toe weinig niet al te veel van tegenvallende economische ontwikkelingen.

Toch hebben ze meer behoefte dan voorheen aan zekerheid. Tweederde van de ZZP’ers heeft namelijk helemaal geen financiële bescherming geregeld bij
arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering is bij de zelfstandigen nog steeds een heet hangzijzer.

De economische neergang is voor bijna de helft van deze onverzekerde ondernemers echter een stimulans om zich wel hiertegen te verzekeren, zo geven ze aan in het onderzoek. Kennelijk wordt de ZZP-er geconfronteerd met de neergang, en realiseert ie zich dat deze omstandigheden zich ook kunnen voordoen, als hij ziek wordt.

Bron: Accountancy Nieuws

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page