Image
Image

Nieuws AOV verzekeringen

Keukentafelpraat over wel of geen Arbeidsongeschiktheids Verzekering

interview200 125 2 Wel óf geen aov? “Komt later wel!”, is het antwoord van veel startende ondernemers. Want als beginnend bedrijf ben je vooral bezig met klanten, opdrachten en deadlines. Maar hoe zit dat een paar jaar later? In gesprek met ‘Redactiegasten’ Sander (37) en Gijs (41): twee gasten met één bedrijf.

Gijs, jij hebt bewust geen aov. Leg eens uit?
Gijs: “Nou ja, bewust. Het is voor mij vooral een gevoelsmatige keuze in plaats van zuiver rationeel. Sinds drie jaar hebben we ons eigen bedrijf. Voor die tijd had ik überhaupt nog nooit aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering gedacht. Hooguit als droomwoord bij scrabble. Maar als starter komt het natuurlijk snel op je pad. Belangrijkste reden om geen aov te nemen, is voor mij het lage risico dat we lopen. We werken vooral met het hoofd, helpen bedrijven bij hun online communicatie. Een tamelijk veilig vak in vergelijking met stratenmaker of straaljagerpiloot.”

Toch heeft Sander wel een aov. Waarom jij wel?
Sander: “Ik doe bij ons de gevaarlijke klussen, haha. Nee hoor, vooral vanwege mijn thuissituatie. Ik heb twee kinderen. Gijs geen. In het begin wil je minimale kosten en was voor mij de keuze snel gemaakt. Maar als je bedrijf groeit, worden de aov-kosten gevoelsmatig lager. Je weet inmiddels dat je het kan betalen.”

Dus toen koos jij bewust wel voor een aov?
Sander: “Ja. Bij arbeidsongeschiktheid heb je al genoeg gedoe. Dan wil je er geen financiële problemen bij hebben. Al ben ik tijdens het hele afsluitproces weer bijna afgehaakt...”

Beleid overheid bevorderen keuzegedrag AOV verzekeringen,

rijksoverheid 300 171Ondernemers die een zwaar of fysiek beroep uitoefenen, kunnen op termijn worden geconfronteerd met beperkingen om hun beroep in de huidige vorm uit te oefenen. Voor het vergroten van de bewustwording op dit gebied en het verhogen van de verzekeringsgraad zal de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2019 starten met het programma 'Bevorderen keuzegedrag'. Zo blijkt uit de kamerbrief 

'Gesprekken met verzekeraars over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen'. Een aantal opvallende punten in die kamerbrief:

• 'Bevorderen keuzegedrag' moet zelfstandigen bewegen een bewuste keuze te maken voor de risico's Ilan arbeidsongeschiktheid. De overheid wil dit bereiken door 'het introduceren van concrete instrumenten'.
• 'Bevorderen keuzegedrag' focust in eerste instantie niet op het verhogen van eindleeftijden voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen. Verzekeraars geven aan dat een AOV hierdoor minder goed betaalbaar wordt; "op dit terrein ligt het meer voor de hand om in te zetten op het reduceren van het arbeidsongeschiktheidsrisico dan het aanpassen van de AOV voor deze groep".
• De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft eind 2018 gesproken met het Verbond ven Verzekeraars. Voor her bepalen van de actuele verzekeringsgraad heeft de minister gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- 2013: statistieken hoe ondernemers verzekerd zijn (19%, waarvan 86% met een AOV);
- 2008. Aantal ondernemers met non-acceptatie (3%);
- 2009: aantal ondernemers met vangnetverzekering (4%)
• Bij het 'Bevorderen van keuzegedrag' spelen financieel adviseurs een belangrijke rol.

Meeste claims op AOV verzekering in verband met ongevallen

feitenfabels 200 123Verwondingen en ongevallen waren vorig jaar de belangrijkste veroorzaker van arbeidsongeschiktheid. Uit een inventarisatie van Reaal blijkt dat 18 procent van het uitval onder ondernemers hieraan te wijten is. Reaal wil daarmee wijzen op het feit dat ook gezonde zelfstandigen kunnen uitvallen. Arbeidsongeschiktheid in verband met overspannenheid of burn-outklachten (psyche) veroorzaken 17 procent van alle claims.

Meeste claims op AOV van Reaal in verband met ongevallen.De volledige top 5 van Reaal (exclusief zwangerschap) is als volgt:

  • Verwondingen en ongevallen (18%)
  • Psyche (17%)
  • Houding- en bewegingsapparaat (15%)
  • Hart- en vaatziekten (4%)
  • Kanker en tumoren (4%)


Volgens AOV-directeur van Reaal Pim Hafkenscheid blijven ondernemers met een gezonde levensstijl langer fit en hebben zij ook minder psychische klachten. “Wij zien echter wel een keerzijde van de medaille, want wij zien elk jaar weer een flinke uitval van gezonde ondernemers door ongelukken. Met name tijdens het sporten, zoals fietsen. En rond deze tijd van het jaar zien we natuurlijk ook ongevallen met skiën.”

Verschuiving naar privé
Het aantal meldingen bij Reaal in verband met psychische klachten neemt toe. “Ook in de media en de maatschappij komt meer aandacht voor mentale problemen zoals burn-outs, depressies of overspannenheid”, zegt Hafkenscheid.

Gezondheidsverklaring steeds vaker telefonisch: Eigenbelang van de verzekeraar...

tegel 1Een gezondheidsverklaring voor een ORV of AOV telefonisch doorlopen met de klant is een tijdsinvestering, maar die win je aan het eind van het proces van medische acceptatie vaak ruimschoots terug. Dat bleek donderdagmiddag bij de themabijeenkomst Medische Acceptatie van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV).

(Opmerking Arnoud Wennekus Tijdsinvestering voor de verzekeraar!? Het gaat erom jouw service en waarde naar de klant toe te verbeteren, niet om jouw eigenbelang: Geen tijdsbesparing voor het professionele intermediair en ook niet voor de klant. Hooguit wel een kortere wachttijd en een kortere periode voorlopige dekking op (meestal op kosten van de verzekeraar)

Ook bij de gezondheidsverklaring geldt: een beller is sneller
Telefonisch contact rondom de medische acceptatie betekent vooral veel informatie vragen. En dat vergt tijd, vertelde Nina van der Maat, teamcoördinator van de medische dienst van De Goudse. Die verzekeraar was gisteren gastheer van de themamiddag van het KKV. Het publiek: keurmerkcoördinatoren en medisch acceptanten. Van der Maat: “We proberen met een telefonische gezondheidsverklaring te voorkomen dat mensen zelf een minder goede inschatting maken van wat relevant is voor een gezondheidsrisico.”

Drie verzekeraars boven de norm
Aanleiding voor de themamiddag was een onderzoek naar de prestaties van zestien verzekeraars op het gebied van medische acceptatie. De Goudse kwam als beste uit de bus met een maximale score van 5 punten. De keurmerkgever roemde onder andere het telefonisch contact rondom de gezondheidsverklaring. NN (4,7) en FBTO (4,0) completeerden de top 3. Van de andere keurmerkhouders in de benchmark maakte het KKV de scores niet bekend. Die liggen echter allemaal onder de 4, de grens die het keurmerk zelf als acceptabel beschouwt. De gemiddelde score was 3,4 en de verzekeraar met het laagste cijfer kwam niet verder dan een 1,7.

Verplichte AOV verzekering Zelfstandig ondernemers voor nu van de baan (Koolmees legt uit)

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 26 november 2018


Tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsmarkt met uw Kamer op 27 juni 2018 heb ik toegezegd om na de zomer een brief aan uw Kamer te sturen over de stand van zaken van de gesprekken die ik voer met verzekeraars over het verbeteren van het verzekeringsaanbod voor zelfstandigen zodat de verzekeringsgraad wordt verhoogd (Handelingen II 2017/18, nr. 71, item 29). Met deze brief doe ik deze toezegging gestand.
Samen met verzekeraars wil het kabinet inzetten op het verhogen van de verzekeringsgraad door de bewuste keuze van de zelfstandige te bevorderen.
Voor zelfstandigen bestaat een breed aanbod van verzekeringen. Niet iedere zelfstandige weet de weg naar die verzekeringen echter te vinden.
Om de verzekeringsgraad te verhogen wil ik daarom investeren in het voorkomen van uitstelgedrag en risico-onderschatting door zelfstandigen. Samen met verzekeraars en andere relevante stakeholders zal ik daartoe het programma «Bevorderen keuzegedrag» starten. Dit plan zal ik (aan het einde van deze brief) nader uiteenzetten.


In deze brief ga ik bovendien in op de toegankelijkheid van de private arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor oudere zelfstandigen. Dit doe ik mede naar aanleiding van het door het lid Van Brenk (50plus) gedane verzoek tijdens de Regeling van werkzaamheden op 10 april 2018 (Kamerstuk 29 544, nr. 840).

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services