Image
Image

Nieuwe Klaverblad AOV Royaal Plus AOV

Klaverblad klein

Nieuwe Klaverblad AOV Royaal Plus AOV


Per 4 februari 2014 is er een nieuwe Klaverblad AOV de Royaal Plus
AOV. De Royaal Plus AOV is een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering.

Voor het vaststellen van het arbeidsongeschiktheids percentage kijken we naar het eigen werk van
verzekerde. We ondersteunen verzekerde zo goed mogelijk bij het doen van aanpassingen die het
mogelijk maken om het eigen bedrijf voort te zetten.

Naast de Royaal Plus AOV blijft de Royaal AOV in het assortiment. Bij de Royaal AOV kijken we voor het arbeidsongeschiktheidspercentage in de eerste drie jaar naar het eigen werk van verzekerde. Als het niet mogelijk is om het eigen bedrijf voort te zetten gaan we samen met verzekerde op zoek naar andere mogelijkheden. Na drie jaar is het arbeidsongeschikt-
heidspercentage het gemiddelde van het arbeidsongeschiktheidspercentage voor het oude en het
nieuwe beroep.

De Basis AOV kan inmiddels niet meer afgesloten worden.

Belangrijke verbeteringen

Voor de Royaal AOV zijn de volgende kenmerken
gewijzigd. Deze kenmerken gelden ook voor de Royaal Plus AOV.

Eindleeftijd
De maximale eindleeftijd is verhoogd van 65 naar
67 jaar. De minimale leeftijd van SS jaar is vervallen.

Voor vrijwel alle beroepen is de eindleeftijd verhoogd.

Sommen verzekering
De Royaal Plus AOV en de Royaal AOV zijn allebei sommenverzekeringen. Dit betekent dat de
verzekeringnemer zelf het verzekerde bedrag kan  kiezen. Bij het aangaan van de verzekering en bij  arbeidsongeschiktheid kijken we niet meer naar het  inkomen van de laatste drie jaar.
Optierecht verruimd Het optierecht is standaard meeverzekerd. De verzekeringnemer heeft het recht om ieder jaar het verzekerde bedrag met maximaal 10% (was 5%) te verhogen zonder dat hij een gezondheidsverklaring hoeft in te vullen.


Nieuws
Overige kenmerken
De volgende kenmerken bestonden al voor de Royaal
AOV en gelden nu ook voor de Royaal Plus AOV:

• Instapkorting
• Geen correctie bij andere inkomsten
• Inlooprisico standaard meeverzekerd
• Keuze: combinatietarief of standaardtarief
• Indexering verzekerde bedrag mogelijk
• Jaarlijks stijgende uitkering mogelijk

Brochure, voorwaarden en aanvraagformulier
De brochure en de voorwaarden van de arbeids ongeschiktheids -verzekeringen zijn aangepast.
De voorwaarden zijn geschreven in eenvoudig Nederlands en hebben een nieuwe lay-out. Ook het
aanvraagformulier en de gezondheidsverklaring hebben een nieuwe lay-out. Deze formulieren zijn
vereenvoudigd en er hoeven minder vragen beantwoord te worden.

Bestaande verzekeringen
Bestaande verzekeringen lopen ongewijzigd door. Als
u een verzekering wilt wijzigen, dan kunt u contact
met ons opnemen.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page