Image
Image

Nieuws AOV verzekeringen

Allianz AOV Absoluut naar € 50000,-

Allianz AOV Absoluut naar € 50000,- afsluiten arbeidsongeschiktheidsverzekering nog aantrekkelijker


27 april 2009

Een jaar na de introductie van de Allianz Absoluut AOV verhoogt Allianz Inkomensverzekeringen het maximale verzekerd bedrag naar € 50.000. Deze sommenverzekering biedt volgens Allianz absolute zekerheid omdat een eventuele uitkering gelijk is aan het vastgestelde verzekerd bedrag.

Het inkomen wordt alleen getoetst bij het afsluiten van de verzekering. Bij een verzekerd bedrag boven € 35.000 moet de kandidaat-verzekerde minimaal drie jaar als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn. Er vindt dus geen inkomenstoets bij schade plaats.

Tot een maximaal verzekerd bedrag van € 50.000 biedt deze arbeidsongeschiktheidsverzekering zekerheid aan ondernemers met een sterk fluctuerend inkomen.

Redactie: Helemaal goed, een mooie verbetering

Pensioendrama voor zzp'ers

Pensioendrama voor zzp'ers en freelancers dreigt

Datum: 04/27/2009

Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) dreigen de armen van de toekomst te worden. De meerderheid van de naar schatting 700.000 Nederlandse zzp'ers heeft in het geheel geen aanvullende pensioenvoorziening of een heel slechte. Dat zeggen pensioendeskundigen.


Alleen AOW
‘Veel zzp'ers komen als ze ophouden met werken in problemen, omdat ze alleen van een AOW-uitkering moeten rondkomen', zegt Maarten Post, bestuurder van CNV Zelfstandigen.


Ook Fieke van der Lecq, bijzonder hoogleraar pensioenmarkten aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit, voorziet grote problemen omdat veel zzp'ers hun pensioen niet of onvoldoende geregeld hebben. ,,Maar lang niet alle zzp'ers ervaren het zelf ook als een probleem'', relativeert ze.


Volgens Van der Lecq wordt het hoog tijd dat er oplossingen komen voor de pensioenvoorziening van zzp'ers. Want steeds meer mensen kiezen voor een bestaan als zelfstandige, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Vorig jaar schreef 89 procent van alle 107.400 startende ondernemers zich in als zzp'er.
Het probleem is dat zzp'ers werknemer en werkgever tegelijk zijn. Ze kunnen daarom niet deelnemen in de klassieke pensioenfondsen. Het alternatief is een dure particuliere pensioenverzekering. ,,De kosten daarvan zijn veel hoger, terwijl de opbrengst veel minder zeker is dan bij een normaal pensioenfonds'', weet Van der Lecq.


Collectief pensioenfonds zzp'er
Zij en haar collega-onderzoeker Alwin Oerlemans pleiten voor een aanpassing van de wetgeving, zodat ook zzp'ers eigen, collectieve pensioenfondsen kunnen oprichten. Tweede Kamerlid Mei Li Vos (PvdA) steunt dat idee. Tegelijkertijd kunnen ook de verzekeraars bijdragen aan betere pensioenalternatieven voor zzp'ers. Van der Lecq: 'De meeste verzekeraars hebben vrij simpele producten, zoals lijfrentepolissen. Die zijn weinig flexibel en voor veel zzp'ers te duur. Innovatie van de verzekeraars is broodnodig, want zzp'ers hebben nu geen passende keuzemogelijkheden.'

Bron: ND, 27 april 2009

Verlaag ZZP-urencriterium


VB-Selectie 22 april 2009: CNV: verlaag ZZP-urencriterium voor kleine ondernemer / freelancer

CNV Zelfstandigen dringt bij het kabinet aan op tijdelijke versoepeling van de regelgeving voor zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp'ers). Het urencriterium moet omlaag, zodat zzp'ers sneller in aanmerking komen voor belastingaftrek.

Uit onderzoek van CNV Zelfstandigen blijkt dat meer dan de helft van de zzp'ers last heeft van de kredietcrisis. Voor zzp'ers die door de kredietcrisis in de financiële problemen zijn gekomen, kan verlaging van het urencriterium een redding zijn. Als het aan CNV Zelfstandigen ligt vallen uren die een zzp'er maakt voor omscholing ook onder het urencriterium. Nu geldt dat alleen maar voor scholing binnen het eigen vakgebied.

Tevens wil CNV Zelfstandigen onderzoeken of zzp'ers tegen een vergoeding gebruik kunnen maken van de scholingsgelden uit de sectorale scholingsfondsen.

Alle Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV's ) objectief vergelijken?

Alle Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV's) voor DGA en ondernemer vergeleken 

Gelukkig is er een objectieve site waarbij jezelf kan uitmaken of je een vergelijking zelf wil maken, en daarna laten nakijken en bijstaan door een persoonlijke coach, of dat u wellicht thuis bezocht en voorgelicht wil worden, of dat de adviseur een onafhankelijk vergelijkingsrapport voor u maakt.

Als u zelf de vergelijking maakt en de moeite neemt om zorgvuldig de gegevens in te vullen, krijgt u een opgave per e-mail van de offerte met daarin de voorwaarden en de premie. Tevens heeft u dan de mogelijkheid om aan te geven dat u wilt worden teruggebeld door een AOV expert, of dat u persoonlijke afspraak wil maken op kantoor. U kunt daarna besluiten of u AOV Vergelijken of Afsluiten wil

Ook kunt u aangeven dat u thuis bezocht wil worden, daar zijn, afhankelijk van wat u wil evt. kosten aan verbonden. Informeert u even naar de mogelijkheden??!


TUNE! Financiële Diensten Groep Nederland

Kasteeldrift 80
3436 TR NIEUWEGEIN
Tel: 030 - 6 30 88 30

AFM: 12002591
KvK: 30133702
BTW: 811609777

 

Arbeidsongeschikte ZZP-er en kleine ondernemer wil snel weer aan de slag

Arbeidsongeschikte ZZP-er en kleine ondernemer wil snel weer aan de slag

Nationale-Nederlanden is een campagne, getiteld 'Een ideale wereld', gestart. Hierin vraagt de verzekeraar aandacht voor de impact van arbeidsongeschiktheid op ondernemers. Naast een foto-expositie en viral van Thom Hoffman, heeft NN onderzoeksbureau Intomart GfK opdracht gegeven onderzoek te doen onder 500 ZZP'ers en MKB'ers met maximaal 10 werknemers. Hieruit blijkt dat jaarlijks één op de 12 ondernemers tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt raakt. Ondernemers stellen bij ziekte een maandelijkse uitkering op prijs, maar willen vooral snel weer starten met een eigen bedrijf. Hierbij zouden ze hulp en begeleiding erg waarderen. Ondanks dat een groot deel aangeeft bij ziekte een uitkering op prijs te stellen, heeft slechts 40% van de ondernemers een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Het onderzoek legt een aantal misverstanden bloot. Bijvoorbeeld dat ondernemers bij ziekte geen hulp zouden willen en dat de overheid klaar zou staan om zieke ondernemers te helpen met een uitkering of re-integratie. "De overheid heeft weinig te bieden aan zieke ondernemers ", aldus Lidwien Suur, directeur Inkomen van Nationale-Nederlanden. "Voor werknemers is van alles geregeld. Juist ondernemers zijn zo belangrijk voor onze economie en moeten bij ziekte snel weer in het zadel worden geholpen. Dat willen de ondernemers zelf ook het liefst. Mensen die zelf graag willen, moet je goed begeleiden."

Dure polis
ZZP'ers en MKB'ers verwachten bij ziekte het meeste behoefte te hebben aan hulp bij wachtlijstbemiddeling (33%), het behouden van klanten (19%), fysieke en mentale coaching (10%) en loopbaanadvisering en outplacement (7%). De meesten van hen weten echter niet dat verzekeraars hulp kunnen bieden bij re-integratie, zoals fysieke en mentale coaching, omscholing en zelfs bedrijfskundig advies. Ook bestaat nog steeds het beeld dat arbeidsongeschiktheidsverzekeringen duur zijn. Lidwien Suur: "Ondernemers denken dat deze meer dan 200 euro netto per maand kost; maar in werkelijkheid liggen de kosten echt lager."

Maar liefst 34% van de ondernemers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering denkt dat hun inkomen na arbeidsongeschiktheid bij lange na niet genoeg is om van rond te komen. Deze groep gaat streng bezuinigen op de dagelijkse boodschappen, kleding en de auto. Het schrappen van luxe uitgaven staat op de tweede plaats en het verkopen van het eigen huis op de derde.

Bron Verzekeringsblad, 22 april 2009

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page