Image
Image

Nieuws AOV verzekeringen

Lopende Arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV en een wijziging van rechtsvorm

Lopende Arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV en een wijziging van rechtsvorm...?

Heeft een wijziging van rechtsvorm van de onderneming consequenties voor een eerder gesloten Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Antwoord:
Het sturen van een schriftelijk verzoek daartoe aan uw assurantieadviseur is altijd raadzaam.
Er kunnen veranderingen ontstaan t.a.v. de verzekerde bedragen (ander inkomen) of t.a.v. de premiebetaler/ contractant. Indien de gewijzigde rechtspersoon tevens verzekeringnemer is moet dit uiteraard veranderd worden.

Regels aftrekbaarheid Arbeidsongeschiktheidsverzekering(AOV) gewijzigd

Regels aftrekbaarheid Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zelfstandige per 01-01-2009 gewijzigd

Per 01-01-2009 zijn er zaken gewijzigd die te maken hebben met de belastingaftrek rondom arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Een AOV uitkering wordt voortaan altijd als inkomen belast in Box 1 ongeacht of er premie voor afgetrokken is of niet.

Geen premie afgetrokken
Als er geen premie is afgetrokken geldt de saldo methode. Pas als de totale uitkering van de verzekerde bedragen hoger is dan de zelf bijgedragen , betaalde premies, is de uitkering belast.Op de uitkeringmogen dus de niet afgetrokken premies in minderingen worden gebracht.

Maximum
Vanaf 1 januari 2009 mag er dan maar tot een maximumbedrag van € 2.269,- per jaar aan premie worden afgetrokken.

Overgangsregeling
Premies van voor 01-01-2009 die nog niet zijn afgetrokken mogen nog wel onbeperkt van de toekomstige uitkeringen worden afgetrokken.

Wel premie afgetrokken
Dit heeft verder geen gevolgen en er geen geen maximum aftrtekbaar bedrag.

Klant wil toelichting op internetverzekering

Klant wil toelichting op internetverzekering


Bron Interfinance / Brainsgroup

De meeste consumenten (85 procent) hebben bij het online afsluiten van een directe verzekering telefonische informatie en toelichting nodig. Dit concludeert klantcontactcenter Brainsgroup, dat voor veel verzekeraars deze telefonische ondersteuning geeft.

Dit cijfer zet volgens ander onderzoek dat eerder dit jaar door verzekeraars gepubliceerd werd, in een nieuw daglicht. Daaruit bleek dat een derde van alle verzekeringen in 2008 online werd afgesloten. Hiervan blijkt dus slechts vijftien procent geen telefonische toelichting/informatie ingewonnen te hebben.

Het klantcontactcenter concludeert hieruit dat de informatie op de websites van online verzekeraars onvoldoende is.

Redactie:Dan hebben we het over meestal simpele schadeproducten voor particulieren en niet over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandig ondernemers/zzp-ers.

Uiteraard is het daarom dat wij advies voor een zo belangrijp product als een arbeidsongeschiktheidsverzekering waarbij je nooit puur op prijs zou moeten selecteren, gezien de voorwaarden en dekkingen enorm uit elkaar liggen.

Kortom: Laat je adviseren!

Uitgebreid onafhankelijk Advies nodig van een AOV expert bij u of op kantoor nodig?

Afsluiten of (weer) uitstellen AOV?

Afsluiten of (weer) uitstellen AOV?

uitslag online enquete

Stel dat de premie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering bedraagt de helft van uw netto maandinkomen.


Wat doet u ?

Ik ga op zoek naar andere manieren om me tegen mogelijk onheil te verzekeren (68%)
Ik stel de verzekering nog even uiten verdubbel zo mijn maandinkomen (27%)
Ik kan me niet veroorloven geen verzekering te hebben en accepteer mijn lot (5%)

Ondernemer rekent bij arbeidsongeschiktheid /ziekte ten onrechte op steun


Ondernemer rekent bij arbeidsongeschiktheid /ziekte ten onrechte op steun

Bijna de helft van de ondernemers denkt dat de overheid wel zal bijspringen bij arbeidsongeschiktheid. "Ondernemers denken vaak 'dat overkomt mij niet'." Bijna de helft van de ondernemers denkt dat de overheid wel zal bijspringen bij arbeidsongeschiktheid. Helaas..Bijna de helft van de ondernemers denkt dat de overheid dan wel zal bijspringen, blijkt uit onderzoek

Maar niets is minder waar. De overheid doet helemaal niets voor ondernemers die door ziekte hun werk moeten staken. "De overheid heeft weinig te bieden aan zieke ondernemers". Jaarlijks raakt één op de twaalf ondernemers tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt. van onderzoeksbureau Intomart GfK onder 500 zzp'ers en MKB'ers met maximaal tien werknemers, in opdracht van Nationale-Nederlanden.

Snel weer aan de slag

Uit het onderzoek blijkt dat de zzp'ers en MKB'ers het meeste behoefte hebben aan hulp bij wachtlijstbemiddeling (33 procent), het behouden van klanten (19 procent), fysieke en mentale coaching (tien procent) en loopbaanadvisering en outplacement (zeven procent). Ze geven aan dat ze zo snel mogelijk weer door willen gaan met ondernemen, zo nodig met een nieuw bedrijf.

Aangezien de overheid het laat afweten, is het aanbieden van hulp een taak van verzekeraars. Zij staan echter slechts klaar voor veertig procent van de ondernemers, aangezien de rest geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluit. Zij vinden de premie veel te hoog. Nationale-Nederlanden bestrijdt dat. Suur: "Ondernemers denken dat een AOV meer dan 200 euro netto per maand kost; in werkelijkheid liggen de kosten echt lager."

Starters

Een woordvoerder van de verzekeraar vult desgevraagd aan dat de maandelijkse premie gemiddeld 175 euro netto kost. De precieze hoogte is afhankelijk van uw leeftijd, de looptijd (tot aan welke leeftijd wilt u een bedrag ontvangen tijdens ziekte) en de wachttijd (u kunt de verzekeraar bijvoorbeeld een half jaar laten wachten met uitbetaling, zodat u uw eigen reserves eerst kunt opmaken). "Starters doen er goed aan er snel bij te zijn, want die betalen weinig premie vanwege hun leeftijd en krijgen bij de meeste verzekeraars de eerste drie jaar een starterskorting."

Re-integratie en begeleiding

Ruim 72 procent van de ondervraagden heeft er geen idee van dat verzekeraars kunnen helpen met zaken als re-integratie en begeleiding. De woordvoerder van Nationale-Nederlanden vindt dat erg jammer: "We gaan juist erg ver in het helpen van zieke ondernemers. Wij hebben er zelf natuurlijk ook veel belang bij dat zij weer zo snel mogelijk aan de slag kunnen." Ter ondersteuning heeft de verzekeraar een campagne opgezet om aandacht te vragen voor de impact van arbeidsongeschiktheid op ondernemers. Op eenidealewereld.nl worden drie ondernemers gevolgd tijdens hun re-integratietraject.

Bron: Sprout Onderzoek: NN

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services