Image
Image

Nieuws AOV verzekeringen

Nederlanders positiever over verzekeraars geworden

Nederlanders positiever over verzekeraars geworden


De houding van Nederlanders ten opzichte van verzekeraars is het afgelopen jaar in positieve zin bijgesteld. Bijna vier op de tien Nederlanders hebben een positieve indruk van verzekeraars. Bovendien heeft een derde een positieve ervaring gehad met een verzekeraar. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Blauw Research in opdracht van verzekeraar Cardif. 38 procent van de Nederlanders heeft een positief beeld van verzekeraars. In 2008 lag dit percentage nog op 26 procent. Net als in 2008 staan vrouwen vaker positief tegenover verzekeraars dan mannen (41 procent vs. 34 procent). In de provincie Groningen is men in 2009 het meest positief over verzekeraars (52 procent), gevolgd door de provincie Drenthe (48 procent). In Overijssel is men het minst positief (29 procent). De positieve ervaringen die Nederlanders hebben verkregen ten aanzien van verzekeraars, zijn vooral tot stand gekomen door een soepele en snelle afhandeling van een schade. Diezelfde soepele afhandeling wordt ook het belangrijkste onderdeel van een verzekeraar gevonden. Daarnaast is de betrouwbaarheid van financiële producten in de ogen van de consument van groot belang. Beduidend meer nog dan een lage prijs of persoonlijk contact. Nederlanders willen graag op de hoogte worden gebracht wanneer er iets wijzigt rondom de polis. Bovendien vinden zij het belangrijk dat regelmatig gecheckt wordt of de polis nog up-to-date is. Ook verwachten consumenten korting te krijgen wanneer zij langer klant zijn en geen schade hebben gehad. Weinig waarde hechten consumenten aan de bekendheid van de verzekeraar. Twee op de drie heeft geen voorkeur voor een verzekering van een bekende verzekeraar. Bovendien is het merendeel van de Nederlanders van mening dat een bekende verzekeraar niet of nauwelijks meer zekerheid geeft dan een onbekende verzekeraar.

BV een AOV voor de DGA

Kan een BV een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten voor de DGA?

Ja dat is mogelijk. De premie voor de verzekering kan door de BV worden voldaan. In de praktijk wordt deze mogelijkheid gebruikt om het pensioen van de DGA te kunnen blijven betalen bij diens arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld de eigen beheer dotaties.

"Ik heb nog niets geregeld voor als ik arbeidsongeschikt raak"

"Ik heb nog niets geregeld voor als ik arbeidsongeschikt raak" (1 van 2)


Joost de Vries (40) werkt - na een dienstverband van vijf jaar in loondienst - sinds drie jaar als zelfstandig ontwerper. Hij woont samen met zijn partner, die vier dagen werkt."Ik heb nog niets geregeld voor als ik ziek word, of arbeidsongeschikt raak. En het meeste eigen geld zit in mijn bedrijf. Er zijn geen reserves meer, ik ben afhankelijk van mijn inkomen. Om me in te dekken zet ik maandelijks een bedrag opzij voor slechte tijden. Zo bepaal ik zelf wat ik die maand kan missen. Het risico is wel dat ik nog niet genoeg gespaard heb op het moment dat ik arbeidsongeschikt raak. Me verzekeren bij een private verzekeraar is een optie. Ik weet dat er
nu meer mogelijk is dan toen ik drie jaar geleden voor mezelf begon. En inderdaad, een vrijwillige verzekering via het UWV was zeker een optie geweest als ik binnen drie maanden na de start van mijn bedrijf actie had ondernomen."

Bron: Ministerie van SZW

"Ik heb nog niets geregeld voor als ik arbeidsongeschikt raak" (2 van 2)

"Ik heb nog niets geregeld voor als ik arbeidsongeschikt raak" (2 van 2)


“Ik heb sinds kort mijn eigen bedrijf” Willem de Jong (35) is getrouwd en heeft twee kinderen. In het dagelijks leven is hij glazenwasser. “Ik heb jaren voor een baas gewerkt en heb sinds kort een eigen bedrijf. Mijn vrouw werkt drie dagen in de week, maar in principe ben ik de kostwinner. Als ik ziek of arbeidsongeschikt word, kunnen we niet terugvallen op haar inkomen. Wel heb ik nog wat spaargeld, dus we kunnen het een paar maanden uitzingen. Toch heb ik voor de zekerheid even nagedacht over de mogelijkheden van een aanvullende financiële voorziening. En dat zijn er nog aardig wat.Zo zou ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een particuliere verzekeraar kunnen nemen.Ik kan me ook tot dertien weken na de start van mijn bedrijf aanmelden voor de vrijwillige verzekering van het UWV, omdat ik starter ben en langer dan een jaar in loondienst heb gewerkt.De Ziektewet-, WAO- en WIA-verzekering die ik als werknemer al had, zet ik dan eigenlijk gewoonvoort. En stel, ik kom vanwege een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico niet in aanmerking voor een normale verzekering, dan kan ik – binnen drie maanden na de start van mijn zaak – een beroep doen op de zogenaamde vangnetverzekering bij een private verzekeraar.”

Bron: Ministerie van SZW

Redactie: Zo ligt niet helemaal. De dekking is relatief erg duur en ook kwalitatief is er wel wat op aan te merken

Arbeidsongeschiktheid verzekeren: wat zijn de opties?

Arbeidsongeschiktheid verzekeren: wat zijn de opties?


Heb je geen reserves of andere middelen om een periode zonder inkomsten
te overbruggen, dan kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering overwegen.Ook voor gevestigde zelfstandigen is het de moeite waard zich te heroriënteren. Want de markt verandert, en ook voor bestaande ondernemers zijn er inmiddels meer mogelijkheden om zich voordeliger en beter te verzekeren.

1. Particuliere verzekering Veel private verzekeraars bieden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan. De producten variëren van eenvoudige basispakketten met een vaste uitkering tot uitgebreidere varianten die meer flexibiliteit bieden. De polisvoorwaarden variëren sterk per verzekeraar en per type polis. Het is verstandig om de voorwaarden goed door te nemen en te kijken wat je wel en niet belangrijk vindt. Onderstaande punten zijn daarbij van belang. De hoogte van de uitkering; het verzekerd inkomen.

• De criteria voor arbeidsongeschiktheid.
• De wachttijd of eigenrisicotermijn,
wanneer moet de uitkering ingaan?
• Welke risico's zijn verzekerd en sluit
dat aan bij wat je wilt verzekeren?
• De maximale uitkeringsperiode.
• Flexibiliteit: kan het verzekerd inkomen
later nog verhoogd worden?
• Indexatie, stijgt de uitkering mee met
prijsveranderingen?
Bij veel verzekeraars kun je vrijblijvend
een offerte aanvragen.

2. Collectieve verzekering
Branche- en beroepsorganisaties, maar ook organisaties voor zelfstandigen, zoals de Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), CNV Zelfstandigen
en FNV Zelfstandigen, bieden hun leden de mogelijkheid om een individuele verzekering af te sluiten tegen collectieve voorwaarden.

Opmerking Redactie: De meeste collectieve kortingen/regelingen zijn een niet wat ze u willen laten denken het betreft veelal pure marketing Er is vaak geen sprake van echte speciale kortingen of producten, anders dan een zgn. korting, al dan niet door het maken van commerciele afspraken tussen partijen die elkaar de bal toespelen.
Deze producten dient u juist goed tegen het licht te houden .

3. Vrijwillige ziektewetverzekering en/of WIA-verzekering (UWV)
De Ziektewet (ZW), de WAO en deWet WIA bieden ex-werknemers die voor zichzelf beginnen, de mogelijkheid deze verzekeringen vrijwillig voort te zetten bij het UWV. De vrijwillige verzekering staat open voor startende zelfstandigen die daarvóór als werknemer minstens één jaar verplicht verzekerd waren. De vrijwillige verzekering staat tevens open voor degenen die starten als zelfstandigen en voorafgaand een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen ontvingen. De zelfstandige moet zich binnen drie maanden (dertien weken) na het einde van de verplichte verzekering aanmelden.

4. Vangnetverzekering
De vangnetverzekering is bedoeld voormoeilijk verzekerbare risico's. Het gaat dan om zelfstandigen die geweigerd worden door een verzekeraar of alleen een verzekering kunnen afsluiten met uitsluitingen of hoge premies. Voorwaarde is wel dat er binnen drie maanden na de start van de onderneming een offerte is aangevraagd voor een (normale) arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Per 1 november 2008 zijn de condities van de vangnetverzekering verbeterd.De belangrijkste verbeteringen zijn:
• wachttijd is verkort van twee jaar
naar een jaar;
• uitkering niet alleen voor volledige
duurzame arbeidsongeschiktheid,
maar ook voor gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page