Image
Image

Wat wil de zzp-er zelf met zijn ziekte en arbeidsongeschiktehid is de vraag

freedomstrandRichard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars: "ZZP’ers moeten zoveel mogelijk keuzevrijheid houden, ook als de overheid zou besluiten tot een verplichte basisverzekering voor zelfstandigen". Hij gaf aan dat in bepaalde gevallen de verzekeraars voor een oplossing provberen te zorgen. Dit klonk wat ongeloofwaardig en zal waarschijnlijk wijzen op de aandrang van de overheid om met oplossigen te komen voor duurzaken inzetbaarheid zoals onlangs De Amersfoortse Verzekeringen dit deed in een nieuw verzekerings aanbod in 2019.

De televisie-uitzending ging in de vraag waarom zo weinig zelfstandigen zonder personeel een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. 

Verzekeringsgraad verbeteren
Volgens de Verbondsdirecteur is het zaak dat zelfstandigen de verzekering kunnen afsluiten die bij ze past. Hij stelt dat het mogelijk is om de verzekeringsgraad sterk te verbeteren, door een combinatie van financiële prikkels met goede voorlichting en ondersteuning. Het Verbond werkt samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een programma dat zelfstandigen helpt bij het maken van een passende en bewuste keuze. 

Verplichte AOV basisverzekering of een met OptOUT?

Als de overheid wil dat er een verplichte basisverzekering wenselijk is, dan moet het belang van zelfstandigen voorop staan . Zelfstandigen die al passend zijn verzekerd, midles Broodfonds of AOv verzekering, moeten niet gedwongen perse gedwongen worden over te stappen naar de nieuwe variant, waarvan experst verwachten dat deze duurder en slechter zal uitvallen voor een deel van de zzp-ers. 

Weurding is het een sdat dat de verzekeringsgraad van zelfstandig ondernemers (ZZP’ers) voor het ziekte en arbeidsongeschiktheidsrisico (nu zo’n twintig procent) fors omhoog mag. De optimale verzekeringsgraad ligt volgens het Verbond rond de vijftig procent van de zelfstandigen, omdat niet alle zelfstandigen zo’n verzekering nodig hebben bijvoorbeeld omdat hun inkomen te laag is of zij ZZP’er zijn naast een dienstverband. Waar Weurding deze conclusie op stoelt is wellicht een CBS onbderzoek van enige tijd geleden maar blijft feitelijk gissen..

Ook werd een ZZP onderzoek van ZZP Nederland genoemd waaruit zou blijken dat veel ZZP-ers wel voor een baisvoorziening zouden zijn. Vele andere enutes wezen steeds op het tegendeel overigens. Maar alleen als het betaalbaar zou zijn en als iedereen geaceppteerd zou worden.

Arnoud Wennekus AOV-zzp.nl : Bedragen werden angstvallig vermeden, en als er bedragen  werden genoemnd werd nooit duidelijk welke kwaliteit  dekking er bedoeld werd en of het een netto of bruto bedrag werd bedoeld.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page