Image
Image

Klaverblad Royaal AOVKlaverblad Royaal AOV


Klaverblad Royaal AOV is de betere versie van de Klaverblad Budget AOV.  Beide geen correctiebepaling en dekking tegen alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid.

Klaverblad Royaal AOV
Uitkering is gedurende de eerste drie jaar gelijk aan de mate van arbeidsongeschiktheid voor het eigen beroep, maar (net als bij de vroegere producten van Klaverblad de Klaverblad Actieve Ondernemers AOV en de
Klaverblad Arbeidsmogelijkheden AOV inkomsten uit andere werkzaamheden worden niet gekort op de uitkering.

Zijn er na drie jaar nieuwe ondernemingsactiviteiten  en inkomen, dan wordt voor de uitkering gekeken in hoeverre de verzekerde arbeidsongeschikt is voor het oude en het nieuwe beroep.
Zo niet behoudt de verzekerde de uitkering zoals die was vastgesteld.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services