Image
Image

Arbeidsongeschikte ZZP-er en kleine ondernemer wil snel weer aan de slag

Nationale-Nederlanden is een campagne, getiteld 'Een ideale wereld', gestart. Hierin vraagt de verzekeraar aandacht voor de impact van arbeidsongeschiktheid op ondernemers. Naast een foto-expositie en viral van Thom Hoffman, heeft NN onderzoeksbureau Intomart GfK opdracht gegeven onderzoek te doen onder 500 ZZP'ers en MKB'ers met maximaal 10 werknemers. Hieruit blijkt dat jaarlijks één op de 12 ondernemers tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt raakt. Ondernemers stellen bij ziekte een maandelijkse uitkering op prijs, maar willen vooral snel weer starten met een eigen bedrijf. Hierbij zouden ze hulp en begeleiding erg waarderen. Ondanks dat een groot deel aangeeft bij ziekte een uitkering op prijs te stellen, heeft slechts 40% van de ondernemers een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Het onderzoek legt een aantal misverstanden bloot. Bijvoorbeeld dat ondernemers bij ziekte geen hulp zouden willen en dat de overheid klaar zou staan om zieke ondernemers te helpen met een uitkering of re-integratie. "De overheid heeft weinig te bieden aan zieke ondernemers ", aldus Lidwien Suur, directeur Inkomen van Nationale-Nederlanden. "Voor werknemers is van alles geregeld. Juist ondernemers zijn zo belangrijk voor onze economie en moeten bij ziekte snel weer in het zadel worden geholpen. Dat willen de ondernemers zelf ook het liefst. Mensen die zelf graag willen, moet je goed begeleiden."

Dure polis
ZZP'ers en MKB'ers verwachten bij ziekte het meeste behoefte te hebben aan hulp bij wachtlijstbemiddeling (33%), het behouden van klanten (19%), fysieke en mentale coaching (10%) en loopbaanadvisering en outplacement (7%). De meesten van hen weten echter niet dat verzekeraars hulp kunnen bieden bij re-integratie, zoals fysieke en mentale coaching, omscholing en zelfs bedrijfskundig advies. Ook bestaat nog steeds het beeld dat arbeidsongeschiktheidsverzekeringen duur zijn. Lidwien Suur: "Ondernemers denken dat deze meer dan 200 euro netto per maand kost; maar in werkelijkheid liggen de kosten echt lager."

Maar liefst 34% van de ondernemers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering denkt dat hun inkomen na arbeidsongeschiktheid bij lange na niet genoeg is om van rond te komen. Deze groep gaat streng bezuinigen op de dagelijkse boodschappen, kleding en de auto. Het schrappen van luxe uitgaven staat op de tweede plaats en het verkopen van het eigen huis op de derde.

Bron Verzekeringsblad, 22 april 2009

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services