Image
Image

Nieuws AOV verzekeringen

Afsluiten of (weer) uitstellen AOV?

Afsluiten of (weer) uitstellen AOV?

uitslag online enquete

Stel dat de premie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering bedraagt de helft van uw netto maandinkomen.


Wat doet u ?

Ik ga op zoek naar andere manieren om me tegen mogelijk onheil te verzekeren (68%)
Ik stel de verzekering nog even uiten verdubbel zo mijn maandinkomen (27%)
Ik kan me niet veroorloven geen verzekering te hebben en accepteer mijn lot (5%)

Klant wil toelichting op internetverzekering

Klant wil toelichting op internetverzekering


Bron Interfinance / Brainsgroup

De meeste consumenten (85 procent) hebben bij het online afsluiten van een directe verzekering telefonische informatie en toelichting nodig. Dit concludeert klantcontactcenter Brainsgroup, dat voor veel verzekeraars deze telefonische ondersteuning geeft.

Dit cijfer zet volgens ander onderzoek dat eerder dit jaar door verzekeraars gepubliceerd werd, in een nieuw daglicht. Daaruit bleek dat een derde van alle verzekeringen in 2008 online werd afgesloten. Hiervan blijkt dus slechts vijftien procent geen telefonische toelichting/informatie ingewonnen te hebben.

Het klantcontactcenter concludeert hieruit dat de informatie op de websites van online verzekeraars onvoldoende is.

Redactie:Dan hebben we het over meestal simpele schadeproducten voor particulieren en niet over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandig ondernemers/zzp-ers.

Uiteraard is het daarom dat wij advies voor een zo belangrijp product als een arbeidsongeschiktheidsverzekering waarbij je nooit puur op prijs zou moeten selecteren, gezien de voorwaarden en dekkingen enorm uit elkaar liggen.

Kortom: Laat je adviseren!

Uitgebreid onafhankelijk Advies nodig van een AOV expert bij u of op kantoor nodig?

Meer Alterernatieven dure AOV verzekering ?

Alternatief dure AOV verzekering?

Door samenwerkingen met belangenverenigingen voor zelfstandigen is
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering.net - altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen die van belang zijn voor de zelfstandig ondernemer.

Doordat wij met verzekeraars unieke afspraken heeft kunnen maken, bent u altijd verzekerd van hoge kwaliteit tegen een zeer scherpe premie.

Op dit moment zijn wij met diverse partijen in gesprek om alternatieven te kunnen aanbieden voor de ZZP-er die zich op dit moment, -vaak om budgetaire redenen- niet verzekert.

Wordt vervolgd dus, hou de website in de gaten, en schrijft u zich vooral in voor onze nieuwsbrief.

Ondernemer rekent bij arbeidsongeschiktheid /ziekte ten onrechte op steun


Ondernemer rekent bij arbeidsongeschiktheid /ziekte ten onrechte op steun

Bijna de helft van de ondernemers denkt dat de overheid wel zal bijspringen bij arbeidsongeschiktheid. "Ondernemers denken vaak 'dat overkomt mij niet'." Bijna de helft van de ondernemers denkt dat de overheid wel zal bijspringen bij arbeidsongeschiktheid. Helaas..Bijna de helft van de ondernemers denkt dat de overheid dan wel zal bijspringen, blijkt uit onderzoek

Maar niets is minder waar. De overheid doet helemaal niets voor ondernemers die door ziekte hun werk moeten staken. "De overheid heeft weinig te bieden aan zieke ondernemers". Jaarlijks raakt één op de twaalf ondernemers tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt. van onderzoeksbureau Intomart GfK onder 500 zzp'ers en MKB'ers met maximaal tien werknemers, in opdracht van Nationale-Nederlanden.

Snel weer aan de slag

Uit het onderzoek blijkt dat de zzp'ers en MKB'ers het meeste behoefte hebben aan hulp bij wachtlijstbemiddeling (33 procent), het behouden van klanten (19 procent), fysieke en mentale coaching (tien procent) en loopbaanadvisering en outplacement (zeven procent). Ze geven aan dat ze zo snel mogelijk weer door willen gaan met ondernemen, zo nodig met een nieuw bedrijf.

Aangezien de overheid het laat afweten, is het aanbieden van hulp een taak van verzekeraars. Zij staan echter slechts klaar voor veertig procent van de ondernemers, aangezien de rest geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluit. Zij vinden de premie veel te hoog. Nationale-Nederlanden bestrijdt dat. Suur: "Ondernemers denken dat een AOV meer dan 200 euro netto per maand kost; in werkelijkheid liggen de kosten echt lager."

Starters

Een woordvoerder van de verzekeraar vult desgevraagd aan dat de maandelijkse premie gemiddeld 175 euro netto kost. De precieze hoogte is afhankelijk van uw leeftijd, de looptijd (tot aan welke leeftijd wilt u een bedrag ontvangen tijdens ziekte) en de wachttijd (u kunt de verzekeraar bijvoorbeeld een half jaar laten wachten met uitbetaling, zodat u uw eigen reserves eerst kunt opmaken). "Starters doen er goed aan er snel bij te zijn, want die betalen weinig premie vanwege hun leeftijd en krijgen bij de meeste verzekeraars de eerste drie jaar een starterskorting."

Re-integratie en begeleiding

Ruim 72 procent van de ondervraagden heeft er geen idee van dat verzekeraars kunnen helpen met zaken als re-integratie en begeleiding. De woordvoerder van Nationale-Nederlanden vindt dat erg jammer: "We gaan juist erg ver in het helpen van zieke ondernemers. Wij hebben er zelf natuurlijk ook veel belang bij dat zij weer zo snel mogelijk aan de slag kunnen." Ter ondersteuning heeft de verzekeraar een campagne opgezet om aandacht te vragen voor de impact van arbeidsongeschiktheid op ondernemers. Op eenidealewereld.nl worden drie ondernemers gevolgd tijdens hun re-integratietraject.

Bron: Sprout Onderzoek: NN

Geen werk geen inkomsten, wel goed verzekerd

Geen werk geen inkomsten, wel goed verzekerd.


Op dit moment bereiken ons berichten over kleine ondernemers die hard geraakt zijn door de crisis. Daarbij komen zij vaak in een spagaat terecht, wat betreft de continuïteit van hun bedrijf, de doorlopende vaste kosten waaronder de verzekeringen en ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering, drukken hard op de begroting, nu de inkomsten zwaar tegenvallen.

Zij zien wel degelijk de noodzaak van de AOV verzekering in, want zij hebben uitdrukkelijk gekozen dit risico te verzekeren.

Maar wat nu als je even geen werk hebt, en er ook geen werk in het verschiet hebt, en dus geen inkomsten, maar wel een kostenpost van enkele honderden euro's per maand aan o.a. verzekeringen. Je zit thuis, bent prima verzekerd, maar er valt niets te verzekeren want je werkt niet. Want de deeltijd w.w. bestaat natuurlijk niet in ondernemersland.

De AOV polis per direct opzeggen kan wel, maar de overeenkomst kan pas per einddatum contract worden ontbonden. Meestal is dat niet de volgende maand, kan zelfs nog wel jaren duren. Dan stopt ook pas de premie-incasso en de premieverplichting. Dat levert dus niet financiële lucht op die je nodig hebt.

De rekening niet betalen is nooit een oplossing want de verzekeraar zal zijn maatregelen van rechtswege treffen. . De premies worden zonnodig via de deurwaarder geëind. Daarna zal de verzekeraar de polis uiteindelijk wel beëindigen. Maar ook dit is voor alle partijen geen oplossing.

Als het economisch tij keert en de ondernemer de storm overleeft, is het de vraag of hij de verzekering, nog wel kan krijgen. Gezondheidswaarborgen zullen vaak opnieuw gevraagd worden. Wellicht heeft de ondernemer in het verleden gebruik moeten maken van zijn arbeidsongeschiktheidsdekking, dan dreigt uitsluiting van oude risicovolle ziektes ontstaan gedurende de looptijd van de oude polis die is stopgezet.

Oplossing?!

-Arbeidsongeschiktheidsverzekering.net- onderzoekt bij een aantal maatschappijen hoe zij omgaan met hun trouwe klanten, die noodgedwongen, een flexibele oplossing vragen. Wordt dus vervolgd!


Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page