Image
Image

Beleid overheid bevorderen keuzegedrag AOV verzekeringen,

rijksoverheid 300 171Ondernemers die een zwaar of fysiek beroep uitoefenen, kunnen op termijn worden geconfronteerd met beperkingen om hun beroep in de huidige vorm uit te oefenen. Voor het vergroten van de bewustwording op dit gebied en het verhogen van de verzekeringsgraad zal de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2019 starten met het programma 'Bevorderen keuzegedrag'. Zo blijkt uit de kamerbrief 

'Gesprekken met verzekeraars over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen'. Een aantal opvallende punten in die kamerbrief:

• 'Bevorderen keuzegedrag' moet zelfstandigen bewegen een bewuste keuze te maken voor de risico's Ilan arbeidsongeschiktheid. De overheid wil dit bereiken door 'het introduceren van concrete instrumenten'.
• 'Bevorderen keuzegedrag' focust in eerste instantie niet op het verhogen van eindleeftijden voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen. Verzekeraars geven aan dat een AOV hierdoor minder goed betaalbaar wordt; "op dit terrein ligt het meer voor de hand om in te zetten op het reduceren van het arbeidsongeschiktheidsrisico dan het aanpassen van de AOV voor deze groep".
• De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft eind 2018 gesproken met het Verbond ven Verzekeraars. Voor her bepalen van de actuele verzekeringsgraad heeft de minister gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- 2013: statistieken hoe ondernemers verzekerd zijn (19%, waarvan 86% met een AOV);
- 2008. Aantal ondernemers met non-acceptatie (3%);
- 2009: aantal ondernemers met vangnetverzekering (4%)
• Bij het 'Bevorderen van keuzegedrag' spelen financieel adviseurs een belangrijke rol.

De minister is door het Verbond van Verzekeraars geïnformeerd over de (on)betaalbaarheid van AOV's als de eerder beschreven beperkte eind leeftijden worden verhoogd. De minister en het Verbond van Verzekeraars lijken op een lijn te zitten als het gaat om het informeren van ondernemers. Dit blijkt uit het beleidsplan van het Verbond van Verzekeraars 2019-2021, waarin de visie op de komende jaren is beschreven. De onderstaande punten in dat plan springen in het oog:
•Het Verbond van Verzekeraars wil werken aan een meer feitelijke beeldvorming over AOV's door feiten te publiceren over de uitkeringspraktijk en het acceptatiebeleid van verzekeraars.

• Het Verbond van Verzekeraars wil plannen smeden om zelfstandigen te helpen en te stimuleren een weloverwogen keuze te maken om arbeidsongeschiktheid wel of niet te verzekeren. Dit moet bereikt worden door 'meer gerichte Communicatie’ en 'financiële prikkels'.

• Het Verbond van Verzekeraars onderzoekt het verbeteren van het private velzekeringsaanbod, waarbij!) keuzevrijheid een randvoorwaarde is.

Een écht concrete invulling van de plannen van minister en Verbond ontbreekt nog op dit moment: het programma van de minister en het beleidsplan van
Het Verbond worden in de komende maanden omgezet in een plan van aanpak.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services