Image
Image

Verbeteringen Amersfoortse AOV verzekering voor zelfstandigen

Vanaf 1 februari profiteren  relaties van De Amersfoortse van een aantal verbeteringen van hun  AOV en Flexibele AOV. Zo geldt er geen maximum verzekerd bedrag meer, is de standaard contractduur 1 jaar en krijgt uw relatie korting bij een langere contractduur. Daarnaast heeft u de mogelijkheid vaker een preventief onderzoek kunnen krijgen. Daarom kunnen verzekerden straks elk jaar de persoonlijke gezondheidscheck kosteloos doen in plaats van eens in de 3 jaar.

Vanaf medio 2019 zal De Amersfoortse Verzekeringen  deze verzekeringen per contractvervaldatum omzetten naar de nieuwe voorwaarden. 

Verzekerden die al een AOV of Flexibele AOV hebben, houden (voorlopig) nog de oude voorwaarden

Overzicht belangrijkste wijzigingen

Verzekerde Dekkingen zelf aanpassen


U kon uw dekkingen, zoals uw verzekerd bedrag en uw eigen risico, al zelf aanpassen. Dit stond alleen nog niet duidelijk in de polisvoorwaarden. In deze nieuwe polisvoorwaarden staat duidelijk welke
dekkingen u zelf kunt aanpassen. En wat de gevolgen zijn van die aanpassingen, bijvoorbeeld voor uw premie.

Terugkeer mogelijkheid hogere verzekerde bedrag
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd omdat u een lager inkomen had? Dan kunt u binnen 1 jaar terugkeren naar het oude - hogere - bedrag als uw inkomen weer is gestegen. Ook als de verlaging op
uw eigen verzoek is doorgevoerd. U hoeft voor deze verhoging niet opnieuw medische vragen te beantwoorden.


Verlaging sluimerpremie naar 8%


De sluimerpremie is verlaagd van 15% naar 8%. Dit is de premie die u betaalt als u uw verzekering  tijdelijk wilt stopzetten. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Of als u uw bedrijf
even stopzet. Let op: Raakt u tijdens de sluimerperiode arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Maar als u weer gaat werken en uw AOV wilt laten lopen, hoeft u niet opnieuw medische vragen te
beantwoorden.


Uitkering bij orgaandonatie
De Amersfoortse keert ook uit bij orgaandonatie. Hier had u al recht op. Dit stond alleen nog niet in de
oude voorwaarden.

Vergoeding second opinion
U kunt De Amersfoortse vragen om een second opinion (herbeoordeling) bij arbeidsongeschiktheid. Accepteren wij uw keuze voor de arts die de second opinion uitvoert? Dan vergoedt De Amersfoortse
de kosten altijd. We overleggen dan met u over de beste uitvoering van uw herbeoordeling. Alleen als wij niet instemmen met uw artsenkeuze, kan De Amersfoortse besluiten om de kosten niet volledig te vergoeden. 

Uitkering bij adoptie
U heeft recht op een uitkering bij adoptie als:
- u een eigen risico van maximaal 90 dagen heeft, en
- u al minstens een jaar een AOV bij De Amersfoortse heeft, en
- wij een officiële adoptieverklaring met een adoptiedatum hebben.


Dit geldt voor mannelijke en vrouwelijke verzekerden. De uitkering duurt 30 dagen en bedraagt 100% van het verzekerd bedrag van het eerstejaarsrisico. Dit komt neer op 30/365e deel van het verzekerd
bedrag. Het eigen risico is niet van toepassing.

Optierecht Flexibele AOV
De flexibele AOV kent een optierecht. Dit betekent dat u het verzekerde bedrag eenmaal per jaar met 10% kunt verhogen. U hoeft geen medische vragen te beantwoorden. Uw verzekerd bedrag vaker of
meer verhogen kan ook, met maximaal 15% per keer. U moet dan wel enkele medische vragen beantwoorden.


Wijzigingsmogelijkheden voor De Amersfoortse
De Amersfoortse kan in bijzondere gevallen de premie of de voorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld door veranderingen in wet- en regelgeving. Uiteraard gelden hiervoor strenge regels. Deze regels staan
nu duidelijk in de polisvoorwaarden.

 De belangrijkste verbeteringen op een rij:

Geen maximum verzekerd bedrag meer
Het maximum verzekerd bedrag van €180.000 komt te vervallen

Contractduur wordt standaard 1 jaar
Als de verzekeringnemer kiest voor een langere contractduur dan 1 jaar, dan krijgt hij een tijdelijke korting (afhankelijk van welke contractduur gekozen wordt).

Jaarlijks persoonlijke gezondheidscheck
Verzekerden kunnen nu jaarlijks (i.p.v. eens in de 3 jaar) kosteloos een preventief medisch onderzoek doen. Wij bieden verzekerden een waardevol onderzoek van de onafhankelijke gezondheidsorganisatie Niped. Tijdens dit onderzoek brengt het Niped aan de hand van een vragenlijst en een bloed-, urine- en bloeddrukonderzoek mogelijke gezondheidsrisico’s in kaart. De Amersfoortse krijgt de uitslag van deze tests niet te zien. De uitslag heeft dan ook nooit invloed op de hoogte van de premie of op de dekking.

Wat ook nog verandert:

Ruimere dekking voor zwangerschapsuitkering
De dekking voor zwangerschapsuitkering geldt nu al als de eerste dag van de zwangerschap ná de ingangsdatum van de AOV ligt. Voorheen moest de uitgerekende datum een jaar na de ingangsdatum van de AOV liggen.

Recht op ondersteuning bij re-integratie tijdens een sluimerperiode
Als de ondernemer tijdelijk niet werkt of tijdelijk in loondienst gaat, kan hij zijn verzekering laten sluimeren. Hij betaalt dan 8% van de premie, maar er is geen recht op uitkering als hij tijdens deze periode arbeidsongeschikt raakt. Wél heeft hij vanaf nu recht op hulp en ondersteuning van een gecertificeerde arbeidsdeskundige van De Amersfoortse in deze periode.

De uitslag van een second opinion
De uitkomst van een second opinion is voor ons en voor de verzekeringnemer bindend. Eerder was dit niet het geval en werd dit in overleg besloten.

Hernieuwde arbeidsongeschiktheidstermijn naar 90 dagen
Als een verzekerde na een periode van arbeidsongeschiktheid binnen 90 dagen opnieuw arbeidsongeschikt raakt, dan geldt er geen nieuw eigen risico. Dit valt dan onder dezelfde arbeidsongeschiktheidsperiode. Voorheen was dit 30 dagen.

De minimale herstelperiode voor het verhogingsrecht wordt 90 dagen
De verzekerde mag zijn verzekerde bedragen verhogen als hij minimaal 3 maanden arbeidsgeschikt is (dit was eerst 6 maanden).

Interne overstap naar andere AOV verzekering
Als de verzekeringnemer bij De Amersfoortse van de ene AOV wil overstappen naar een andere AOV dan kan dat. Als er geen sprake is van een hoger risico, dan kan de overstap zonder gezondheidsvragen (de verzekerde moet wel arbeidsgeschikt zijn). Als er sprake is van een hoger risico dan moet de verzekerde een korte gezondheidsvragenlijst invullen (7 vragen), om in aanmerking te kunnen komen om over te stappen.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services