Image
Image

Minister Koolmees lanceert een bewustwordingscampagne in plaats van een verplichte AOV

Omdat drie op de vier zzp’ers niet verzekerd zijn tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid, lanceert minister Koolmees een ’bewustwordingscampagne’. Zelfstandigen Bouw redeneert dat een campagne niet helpt om zzp’ers goed verzekerd te krijgen.

Veel zelfstandigen zien af van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vanwege de hoge kosten.

Eindelijk een kabinet dat korte metten maakt van het uitsluiten van grote groepen vakmensen tot arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dat was mijn hoopvolle conclusie na lezing van de passage in het regeerakkoord om de toegankelijkheid van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te verbeteren.

Eindelijk een kabinet dat de wanpraktijken van verzekeraars gaat aanpakken. Wanpraktijken die ertoe hebben geleid dat vele tienduizenden zelfstandige vakmensen hun arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben moeten opgeven. Met Wouter Koolmees als minister van Sociale Zaken zou het vertrouwen in de politiek onder zelfstandigen in de bouw, onder vakmensen weer worden hersteld. Althans dat was mijn – blijkbaar naïeve – verwachting.

Ik was ervan overtuigd dat minister Koolmees’ rechtvaardigheidsgevoel en zijn liberale drijfveren om het individu de ruimte te geven zich verantwoord te kunnen ontplooien, ertoe zouden leiden dat hij verzekeraars zou dwingen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Ik viel van mijn stoel toen ik vernam dat verzekeraars de minister hebben verleid belastinggeld te steken in een bewustwordingscampagne om zzp’ers wegwijs maken in het keuzeproces voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Of anders gezegd: om belastinggeld te steken in de mooie verkooppraatjes van de verzekeraars. 

Alsof het de onwetendheid is van de zelfstandige dat hij niet wordt toegelaten tot een AOV-verzekering omdat hij ouder is dan 45 jaar is en een zwaar beroep uitoefent. Alsof hij niet weet dat hij een premie van maar liefst 900 euro per maand moet betalen, omdat hij ouder is en een zwaar beroep uitoefent. Alsof de zzp’er niet weet dat hij een premieverhoging van ruim 20% voor zijn kiezen krijgt en van de verzekeraar slechts de keuze krijgt het te accepteren of anders zijn verzekering te beëindigen. Alsof hij niet weet dat zijn AOV automatisch eindigt omdat hij zestig jaar is geworden, simpelweg omdat verzekeraars weigeren je nog langer te verzekeren. En dat vakmensen met een zwaar beroep nog onwetender zijn en dat daarom hun AOV al eindigt op hun 55e.

Als de minister ons Zwartboek AOV had gelezen, in gesprek was gegaan met slachtoffers van het wanbeleid van de verzekeraars en met onze organisatie over de blokkades waar zelfstandigen tegenaan lopen in hun wens zich fatsoenlijk tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren, had hij geweten dat hij met deze bewustwordingscampagne de plank volledig mis slaat.

De kerstperiode komt eraan. Een tijd voor bezinning en nieuwe voornemens. Ik roep minister Koolmees op – in het belang van vele tienduizenden slachtoffers van het ontoegankelijke AOV-beleid van verzekeraars – om het nieuwe jaar aan te vangen met het voeren van gesprekken met enkele slachtoffers.

Ik wens voor het nieuwe jaar dat mensen erop kunnen vertrouwen dat politieke beloften ook worden waargemaakt. Dat mensen er op kunnen rekenen dat de minister van Sociale Zaken opkomt voor de sociale belangen van werkenden en niet voor de financiële belangen van verzekeraars.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page