Arbeidsongeschiktheid verzekeren waarom?

blij80-53Elke ondernemende ZZP-er DGA-er weet dat hij zich zou moeten verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid, ongeacht leeftijd of beroep. Zo voorkomt u dat u mogelijk uw eigen huis moet verkopen, of naar de bijstand moet, indien u arbeidsongeschikt zou worden en uw inkomen terugvalt of ophoudt. 

Zoals u weet bent u volledig aangewezen op uw eigen verantwoordelijkheid.
Elk jaar wordt een groot aantal mensen door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt. Natuurlijk denkt u hier liever niet aan, maar de kans bestaat dat ook u onverhoopt met arbeidsongeschiktheid te maken krijgt.

Als zelfstandig ondernemer heeft u namelijk geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid. Bij arbeidsongeschikt-heid zult u eerst uw eigen vermogen moeten opeten (inclusief de overwaarde van uw huis) voordat u uiteindelijk in de bijstand belandt.

Deze uitkering bedraagt slecht 90% van het netto minimum loon. Dat is vrijwel altijd ontoereikend, waardoor men in veel gevallen op den duur in de financiële problemen kan raken.

Met een juiste arbeidsongeschiktheidsverzekering beschermt uw financiële positie, en de continuïteit van uw onderneming. De juiste Arbeidsongeschiktheidsverzekering geeft u een zorgeloos gevoel

Er zijn enorm veel verschillen tussen deze verzekeringen op het gebied van voorwaarden en ook op gebied van premies. De premies en voorwaarden van de aov's zijn echter zeer uiteenlopend van kwaliteit en de beloofde uitkering soms heel kort of alleen bij volledige arbeidsongeschikt-heid bij een beperkt aantal ziekten.