Image
Image

Algemeen

Klacht Kifid - AOV- ZZP.nl

Klacht Kifid AOV ZZP

kifidlogo

Bindend – Niet bindend
Financiële dienstverleners kunnen bindend of niet-bindend zijn aangesloten bij Kifid. Consumenten en ondernemers moeten bij het indienen van een klacht bij Kifid kiezen tussen een bindend of een niet-bindend oordeel. Dat staat in de wet.

Hieronder leggen we het verschil uit.
Bindende uitspraak
Aan een bindend oordeel moeten zowel de consument of ondernemers als de financiële dienstverlener zich houden. U kunt uw klacht dus niet meer aan de rechter voorleggen. Ook niet als u het oneens bent met de uitspraak. Is de uitspraak dat de financiële dienstverlener iets aan de consument of ondernemer moet betalen of geven? Dan is hij daartoe verplicht.

Gaat de klacht over € 25.000 of meer? Dan kan de consument of ondernemer na een bindend oordeel van de Geschillencommissie nog wel naar de Commissie van Beroep van Kifid. Dezelfde uitzondering geldt voor de financiële dienstverlener. De Commissie van Beroep geeft dan als laatste een bindend oordeel. Beide partijen moeten zich aan dit laatste bindende oordeel houden.

Niet-bindende uitspraak
Aan een niet-bindend oordeel hoeven de consument of ondernemer en de financiële dienstverlener zich niet te houden. Bent u het niet eens met de niet-bindende uitspraak? Dan kan de consument of ondernemer de zaak nog aan de rechter voorleggen. Dat geldt ook voor de financiële dienstverlener. Hij hoeft een niet-bindende uitspraak niet op te volgen, ook niet als hij u volgens de uitspraak iets zou moeten betalen.

Bindend oordeel alleen als beide partijen dat willen
Kifid kan alleen een bindend oordeel geven als beide partijen dat willen. We weten dat veel financiële dienstverleners een bindend oordeel willen als u daarvoor kiest. In ons dienstverleners register staat welke financiële dienstverleners de oordelen van Kifid als bindend aanvaarden. Aan consumenten en ondernemers wordt bij het indienen van een klacht gevraagd om te kiezen voor een bindend of niet-bindend oordeel van Kifid.

Consument / ondernemer kiest voor bindend
Wanneer de consument of ondernemer kiest voor een bindend oordeel, dan onderzoekt Kifid of uw financiële dienstverlener dat ook wil. We weten dat veel financiële dienstverleners een bindend oordeel willen als u daarvoor kiest.

Als een financiële dienstverlener een bindend oordeel niet nakomt, kunt u dat afdwingen via de rechter. Die neemt het bindend oordeel van Kifid vrijwel altijd over, tenzij Kifid grote fouten heeft gemaakt.

Wil uw financiële dienstverlener geen bindend oordeel? Dan wordt de uitspraak sowieso niet-bindend.

Consument / ondernemer kiest voor niet-bindend
Kiest de consument of ondernemer voor een niet-bindend oordeel? Dan zijn zowel de consument of ondernemer als de financiële dienstverlener niet gebonden aan de uitspraak.

Twee uitzonderingen
Soms is de uitspraak toch niet-bindend, ondanks dat beide partijen hebben gekozen voor een bindend oordeel. Dat geldt voor de volgende twee situaties:
Als Kifid kiest voor een vereenvoudigde behandeling omdat zij uw klacht duidelijk niet terecht vindt (conform het Reglement). Omdat het oordeel dan niet-bindend is, kunt u uw klacht nog wel voorleggen aan de rechter.

Als in de uitspraak aan de consument of ondernemer een bedrag wordt toegewezen dat hoger is dan € 100.000 of bij de meeste banken en verzekeraars € 250.000 (conform het Reglement).

In beroep
Bent u het oneens met een bindend oordeel van de Geschillencommissie van Kifid? Dan kunt u de rechter vragen om de uitspraak van de Geschillencommissie te controleren. De rechter gaat uw klacht niet opnieuw inhoudelijk bekijken; hij toetst marginaal. De rechter zal de uitspraak alleen opzij zetten als Kifid grote fouten heeft gemaakt.

Gaat de klacht over €25.000,- of meer? Dan kunt u in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van Kifid. Die behandelt de klacht helemaal opnieuw.

Bent u het oneens met een niet-bindend oordeel? Dan kunt niet in beroep bij Kifid. U kunt uw klacht alleen nog aan de rechter voorleggen. Die zal de zaak helemaal opnieuw bekijken.

 

Heeft u vragen over uw ontvangen factuur?

Dank voor uw vraag! Soms zijn er vragen over de factuur die wij sturen. Wij hebben ons uiterste best gedaan u zo goed mogelijk en zo efficiënt mogelijk te informeren in onze gesprekken, onze communicatie op onze website en op meegestuurde documenten. Onze meest optimale dienstverlening bestaat uit drie stappen, gedurende de periode dat u een AOV nodig acht. (Ons Stappenplan is helder en duidelijk, en heeft een Video uitleg)

Toch komt het voor dat er vragen resten. Ook omdat vanaf de aanvang van het Persoonlijk & Onafhankelijk Vergelijk Rapport  tot het ontvangen van de polis soms  toch iets meer tijd zit dan je wellicht had verwacht.  Onze dienstverlening bestaat /kan bestaan uit verschillende onderdelen: -Of alléén Persoonlijk & Onafhankelijk Vergelijk Rapport Of Persoonlijk & Onafhankelijk Vergelijk Rapport + Bemiddelingsfee én ALL INCLUSIVE AOV Service Garantie Abonnement samen.

 

 

1.Uw factuur bedraagt   € 295,- of € 365,- euro (ex. BTW) Stap 1 AUDIO?

Luister hier naar de uitleg over Stap 1

Deze factuur gaat dan over het Persoonlijk & Onafhankelijk Vergelijk Rapport: Afhankelijk van de Efficiencykorting, waarvoor u wel of niet aan de Efficiencykorting /kortingsvoorwaarden daarvoor heeft voldaan verschilt het bedrag. Afhankelijk van de Efficiencykorting, waarvoor u wel of niet voor de Efficiencykorting /kortingsvoorwaarden kwalificeert verschilt het bedrag.


2.Uw factuur bedraagt  € 345,- of € 445,-. (ex. BTW)

Deze factuur is verstuurd en u heeft u de polis al ontvangen?

Let op: Voorwaarden kortingsregeling bij bemiddeling ...als er meerdere regelingen tegelijkertijd gelden! >>>Dit is op de aan u gestuurde factuur expliciet aangegeven en dit staat los van de voorwaarden van de reguliere kortingsregeling inzake bemiddeling.

 

Op het moment dat wij als InkomensZekerheid Collectief een éxtra korting kunnen doorgeven. (Los van onze Efficiencykorting op het AOV Vergelijk & Ontzorgservicegedeelte, en de de  aanvang- en/of /starterskorting op de AOV verzekering) krijgt u de korting die ú het meest voordeel oplevert.

Let op: Kortingsregelingen stapelen niet onbeperkt op. Let op: Het binnen 5 dagen aanleveren is één van de voorwaarden, en niet de enige.  En niet altijd kan u of wij er iets aan doen dat iets langer duurt. Echter dit is wel een voorwaarde voor extra korting.


 

3 Uw factuur bedraagt € 225,-(ex. BTW) ? 

Eenmaal per jaar wordt ons ALL INCLUSIVE  Service Garantie Abonnement in rekening gebracht. Deze wordt jaarlijks automatisch afgeschreven en u heeft ons daarvoor gemachtigd. Alleen de eerste keer wordt deze aan u gefactureerd. En dient u die zelf over te maken.


 

Let op: Al onze belangrijke documenten, uitleg  en toelichtingen staan ook op :

https://www.aov-zzp.nl/formulieren

 

AVG Privacy Dienstenwijzer

AOV-zzp.nl |AVG /DIENSTENWIJZER |inclusief privacy paragraaf

Informatie over onze dienstverlening

Wij maken graag heldere afspraken met u over onze dienstverlening en de bijbehorende kosten. In deze brochure leest u daar meer over. Wij gaan hierbij bewust verder dan de informatie die we u op grond van de Wet op het financieel toezicht moeten verstrekken. Wij geven u graag aanvullende informatie over onze dienstverlening zodat u een goed totaalbeeld krijgt. Heeft u hier vragen over, stel ze ons dan gerust!

Naam en adres

Onze gegevens luiden:  AOV-ZZP-.nl   AOV -ZZP.nl is een handelsnaam van Tune Financial Planning, net als  AOV net (www.arbeidsongeschiktheidsverzekering.net)

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer: 12002591

Wij verrichten als specialist bewust ALLEEN de volgende activiteiten verrichten. Daarvoor hebben wij een vergunning.

 • Bemiddelen in inkomensverzekeringen enkel op execution only

Aard van onze dienstverlening

Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij u op de volgende manieren van dienst zijn:

 1. Wij kunnen u informeren geven in uw huidige situatie als het gaat om het afdekken van bepaalde risico’s.
 2. Wanneer u exact weet welk financieel product u nodig heeft en geen advies , kunnen wij de begeleiding verzorgen bij het afsluiten daarvan (‘execution only’). 
 3. Wanneer u in grote lijnen weet wat voor soort financieel product u zoekt, kunnen wij u helpen bij het vergelijken en selecteren van de beste optie.
 4. Wij kunnen op uw verzoek informeren over uw ideeën van een financieel product.
 5. Wij kunnen u informeren coachen bij het vormen van een beeld van de mogelijkheden voor het verzekeren van bepaalde risico’s.
 6. Wij kunnen u informeren over een financieel product en begeleiden bij het afsluiten van een passende oplossing, waarbij onze dienstverlening in principe stopt op het moment dat het betreffende product is afgesloten.
 7. Wij kunnen het voor u verzorgen: , afsluiten en informatie en begeleiding na het tot stand komen van een financieel product. .

 

Ons kantoor is VOLLEDIG ONAFHANKELIJK  Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben  om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of verzekeringsmaatschappijen.

 

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten, aandelen of anderszins zeggenschap in ons bedrijf.

 

Selectie van aanbieders

 1. Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij samen met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in het informeren en vergelijkenover alle AOV verzekeringen op de Nederlandse markt. Wij kunnen voor ALLE partijen bemiddelen.

Onze beloning

De kosten van onze werkzaamheden kunnen worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Dit heet provisie.

Voor levensverzekeringen, hypotheken, uitvaartverzekeringen, betalingsbeschermers, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenverzekeringen mogen wij geen provisie ontvangen van banken of verzekeraars. Wij brengen de kosten voor onze werkzaamheden bij deze producten bij u in rekening.

Wij brengen de kosten van onze dienstverlening rechtstreeks bij u in rekening.

Wij werken in dfe regel met vast bedragen en in sommige gevallen met een kortingsregeling wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Lees deze goed door en stel vragen al ser iets onduidelijk is voor u.

Op het moment dat er meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, ontvangt u hierover vooraf een bericht van ons.

Uw persoonsgegevens

Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

 

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van uw pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.


Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken.


Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

 

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

 1. U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
 1. Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.

 

 1. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.
 1. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
 2. Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
 1. Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.


 

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan?

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.


Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Gebruik website en cookies


Gebruik van deze website geeft AOV-zzp.nl automatisch bepaalde anonieme informatie over het gebruik via jouw IP adres. Het gaat om gegevens zoals het IP-adres, de browser, de duur en tijdstip van bezoek aan de website en de onderdelen die worden bezocht. Ook kan een gebruikersnaam en wachtwoord worden opgeslagen indien jij dit wil. De website maakt hierbij gebruik van cookies.

Wij maken van Google Analytics om de website te optimaliseren. Wij plaatsen hiervoor cookies in jouw browser. Wij verzamelen daarbij gegevens over onder andere de pagina's die jij bezoekt en de duur van jouw bezoek. Daarnaast bieden wij jou de mogelijkheid om de inhoud van onze website gemakkelijk te delen via social media. Wil jij geen cookies laten plaatsen dan kan je dit uitschakelen via jouw browser

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgeven is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.


Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www,autoriteitpersoonsgegevens.nl

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen

We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk is dat veel meer dan u in deze brochure heeft kunnen lezen. Stel ons daarom gerust uw vragen. Wilt u meer weten of wat wij voor u kunnen doen of hoe wij werken? We vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek.

Maximaal 10 MB!

Houdt CONTROL ingedrukt om meerdere bestanden te selecteren.

Gebruik altijd hetzelfde emailadres, anders ontvangen wij (veiligheidshalve) niets!

Ga naar Beveiligd Uploaden Webformulier (Je gaat naar nieuw venster, check de SSL slotjes, en het is 100% OK!)

Bekijk eerste deze Welkomst Video voor jou! 

(april 2019)

play video button

-Verplicht- in te vullen formulieren:  Inventarisatieformulieren + ondertekening (1+2) 
-Aanbevolen- in te vullen formulieren: Gezondheidsverklaring + ondertekening (3+4)  + zonodig (5)
Auteur
Inventarisatieformulier:
  1) Het inventarisatieformulier zonder Slotverklaring en ondertekeningblad is meegestuurd per e-mail aov-zzp.nl
2) Ondertekeningblad inventarisatieformulier met Slotverklaring en echte handtekening is meegestuurd per email aov-zzp.nl
*) Toelichting bij het invullen van het Inventarisatieformulier aov-zzp.nl
Gezondheidsverklaring:
  3) Uitgebreide in te vullen en te ondertekenen Gezondheidsverklaring  Verbond van verzekeraars
4Los-ondertekenings-blad-model-Gezondheidsverklaring
Verbond van verzekeraars
5Losse-in-te-vullen extra-bijlage-Gezondheidsverklaring-zorgvuldig-invullen Verbond van Verzekeraars
*Het belang van het invullen van de gezondheidsverklaring  - Ken je eigen dossier ! - AOV Specialist Arnoud Wennekus
*Per ongeluk iets vergeten...of verzwijgen? - Waar moet je op letten? - AOV Specialist Arnoud Wennekus
*Toelichting op de Gezondheidsverklaring Verbond van Verzekeraars

Toelichtende brief aan huisarts: Doel het door relatie zelf juist en volledig kunnen invullen van de de gezondheidsverklaring

aov-zzp.nl

Er is een Video met goede uitleg uitleg over de Gezondheidsverklaring: van het Verbond van verzekeraars

Video uitleg:  Aanvraag en Gezondheidsverklaring ontvangen door de maatschappij, de verzekeringsmaatschappij heeft aanvullende informatie nodig (in dit geval heeft Amersfoortse een heldere Video, maar procedure is overal hetzelfde)

Verbond van Verzekeraars
Onderhoud
  7Jaarlijkse-evaluatieformulier-AOV-verzekering  aov-zzp.nl

 

Transparant-in-werkwijze -en-kosten-onafhankelijk-advies-naar-een geslaagde-bemiddeling-met-doorlopende-zorg-en-onderhoud-nl-08- (pdf)


Let op: u heeft voor deze formulieren de meest recente/veilige laatste versies van Adobe Reader DC of  (tip) Foxit Reader nodig.

Heb je een MAC? Let op dat de browser automatisch de pdf opent!  Dat wil je niet,want alles wat je invult wordt zo niet opgeslagen! Heb je de pdf bijlages in je e-mailbox gekregen?

1.Klik op  de pdf-bijlage van je keuze uit de e-mail (aov-zzp-specialisten-inventarisatieformulier-het-ondertekeningsblad-apart-uitprinten-invullen-ondertekenen-meesturen.pdf)

2. Eérst opslaan/bewaren op je desktop/bureaublad van je pc of Mac: Zoek uit waar je gedownloade bestanden terecht komen. Klik de pdf bijlage aan, klik op /gebruik je rechtermuisknop

3. Ga naar je opgeslagen bestand op je desktop/bureaublad:  Het bestand aanklikken gebruik je rechtermuisknop, Kies optie “open met Adobe Reader of FOXIT”

Als u het document eerst download...

  ...en daarna opslaat op uw bureaublad, Klik dan met de rechtermuisknop op de miniatuur van een PDF-bestand en klik openen met Adobe Reader of Fox it.

 

Veilig UW bestanden uploaden naar AOV-ZZP.nl??

 ZZP

Als u zelf niet veilig -e-mailt kunt u uw gegevens via SSL beveligd UPLOADEN aan AOV-ZZP.nl

https://www.aov-zzp.nl/beveiligd-uploaden

Subcategorieën

Wij werken samen met alle gerenommeerde verzekerings maatschappijen en bieden diverse producten voor arbeidsongeschiktheids verzekeringen aan. Iedere maatschappij heeft zijn weer eigen voorwaarden en premieberekening.

Let op: het begrip "Basis AOV” is een begrip dat tot 2019 gebruikt werd door verschillende maatschappijen als een productvariëteit binnen hun aanbod. Echter gezien de discussie of er wel of niet een Verplichte AOV moet komen in 2020/2021 heeft dat begrip een nieuw dimensie gekregen: Hiermee wordt bedoeld een Basis AOV, een Verplichte AOV voor alle zelfstandige ondernemers moet gaan gelden. Met een dekking die minimaal bijstandsniveau zal moeten zijn tot de AOW-leeftijd, dus geen Broodfonds- achtige dekkingen met een uitkeringsduur van maximaal 24 maanden!

Arbeidsongeschiktheidsverzekering UWV Ziektewet en WIA en wat zijn de kosten voor de nieuwe verplichte AOV? Wie gaat dit uitvoeren, welke kwaliteit?

Wilt u de Klaverblad Actieve Ondernemers Arbeidsongeschiktheidsverzekering, of de Klaverblad Arbeidsmogelijkheden Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Reaal heeft zijn productenpallet aangepast. Vanaf 22-09-2009 zijn er de: REAAL Ondernemers Arbeidsongeschiktheidsverzekering, REAAL UNIM Arbeidsongeschiktheidsverzekering, REAAL Uitgaven Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

REAAL UNIM Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Werknemers.REAAL Ondernemers AOV, De arbeidsongeschiktheidsverzekering waarmee zelfstandig ondernemers zich verzekeren tegen inkomensverlies. De dekking is zeer uitgebreid.

REAAL UNIM AOV
Dé arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers en vrije beroepsbeoefenaars met een hoog inkomen en opleidingsniveau. Werkzaam in een (para)medisch beroep of de zakelijke en financiële dienstverlening.
Vanaf september 2010 geeft Reaal wederom haar AOV assortiment aangepast: Reaal UNIM PLUS AOV. Voor HBO-ers, als medici en paramedici, advocaten, dga's etc.etc.is het tarief nog scherper geworden aldus Reaal. Tevens is er teleacceptatie ingevoerd , hebben ze de preventieservice Lijfwacht geintroduceerd.

 

De term "Basis AOV" is een veelgebruikte marketingnaam dat tot 2019 gebruikt werd door verschillende maatschappijen als een productvariëteit binnen hun aanbod. Echter gezien de discussie of er wel of niet een Verplichte AOV moet komen in 2020/2021 heeft dat begrip een nieuw dimensie gekregen.


Een Basis AOV-verzekering, een Verplichte AOV voor alle zelfstandig ondernemers

Voor alle zelfstandige ondernemers moet gaan gelden. Met een dekking die minimaal bijstandsniveau zal moeten zijn tot de AOW-leeftijd, dus geen Schenkkringachtige uitkeringsduur van maximaal 24 maanden! Waarschijnlijk een slechte kwaliteit dekking (Gangbare arbeid) en een minumumbedrag van € 20000,- en een maximumbedrag van € 30000,-.

De Goudse Zelfstandig Verzekerd Arbeidsongeschiktheids verzekering en Goudse Zelfstandig Verzekerd Lite  zijn oude producten. Goudse Ondernemers AOV het nieuwe en huidge AOV product van de Goudse verzekeringen.

De Goudse heeft veel verbeteringen toegepast in hun nieuwste AOV product. In het verledenn was Goudse juist goed in de zwaardere beroepen. Daar zijn ze nu volledig van afgestapt, mede door de crisisi en de slechte resultaten op de portefeuille van met name de zwaardere beroepen.

Movir heeft meer dan 100 jaar ervaring in het verzekeren van vrijberoepsbeoefenaars op academisch en hbo-niveau tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Movir heeft bewust gekozen voor een gericht aantal beroepsgroepen.Het stelt u in staat om uw relaties perfect maatwerk te leveren als het gaat om financiële inkomenszekerheid.

Sinds februari 2015 voegde MOVIR 350 nieuwe beroepen toe, die zij voorheen niet verzekerde middle shun nieuwe AOV product. Soepel & Zeker AOV NN voor ondernemers.

De AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kent een modulaire opbouw in vier verschillende dekkingsvarianten.

Allianz Nederland onderdeel van de Allianz Group, één van de grootste financiële instellingen ter wereld.De Zwolsche Algemene en Royal Nederland zijn hier in Nederland o.a. door Allianz overgenomen.
Allianz heeft in zeer korte tijd een zestal rbeidsongeschiktheidsverzekeringenproducten (AOV's) op de wereld gezet, die over het algemeen goed zijn ontvangen.Staat als vrij streng bekend qua inkomen en qua medische acceptatie.

Zilveren Kruis Achmea kent de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Garant en de Arbeidsongeschiktheidsverzekering plus.

Taf is een vreemde eend in de bijt op vele fronten. TAF verzekert namelijk geen inkomen, maar slechts vaste maandlasten. 

TAF kende veel opeenvolgende producten met vele wijzigingen. Het TAF Zelfstandigenplan kende ooit een een Basis en een Verlengde dekking. Tevens keerde deze maatschappij de eerste twee jaar bij een a.o. percentage vanaf 35% altijd 100% van het maandbedrag uit. Later zijn er nieuwe voorwaarden, met verbeteringen, maar ook verslechteringen.In 2010 zijn er wederom aanpassingen geweest, wederom verbeteringen en ook verslechteringen. Het 'nieuwe TAF Zelfstandigenplan" dateert van augustus 2011 en heeft belangrijke aanpassingen.

TAF draagt de reputatie mee te dragen van een maatschappij die keer op keer productwijzigingen, voorwaardenwijzigingen en niet te vergeten premieverhogingen doorvoerde. Zij keerden in het verleden tot maar liefst 50% provisie uit op premiebetalende posten. En dat op iedere premiebetaling weer . Bovendien heeft de maatschappij een slechte reputatie naam op het gebied van uitkeren. Hun meest recente product is de TAF GoedGezekerd AOV. Deze kent een aantal duidelijke uitsluitingen. TAF hoopt hun reputatie op te poetsen en werkt aan kwaliteitsverbeteringen omtrent hun maandlastenproduct. Serieuze adviseurs laten zich erop voorstaan geen TAF te adviseren.. Een tweede kans verdient TAF wellicht. Maar ja welke adviseur adviseert dit, als hij de reputatie van TAF kende?

Uitgebreid pakket van deze Italiaanse maatschappij:
Generali AOV Exact, Generali Extra, Generali Opbouw AOV-12, Generali Opbouw AOV-12 Extra, Generali Opbouw AOV-5 en Generali Opbouw AOV-12 Extra.Sinds 25-06-2010 kunnen AOV, AOV Extra en AVO Exact ook met een uitkeringsduur van 5 jaar gekozen worden.

De Italiaanse maatschappij Generali komt qua service in de onderzoeken steeds prima uit de bus. Prettig om te weten.Ook wij ervaren snelheid en service wat dat betreft.Maar hoe zit het qua premie en voorwaarden ?

De premie is in 2009 redelijk scherp, Generali heeft recent hun tarieven aan weer aangepast, ze zijn serieus bezig zich te richten op de ZZP-er om met hun producten een stuk markt te veroveren.Binnen hun ondernemerspakket is ook gemakkelijk en voordelig o.a. en overlijdensrisicoverzekering mee te sluiten.

De AOV Extra kent beroepsarbeidsongeschiktheid , maar let op,de gewone AOV is , na het eerste jaar op basis van passende arbeid. Dre AOV exact is de sommenverzekering, voor degene die absolute zekerheid willen hebben. Generali is inmiddels verkocht aan ASR en valt onder De Amersfoortse (2018)

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Delta Lloyd. 

AOV Varianten voor zelfstandigen zijn beperkt tot slechts 2: Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheidsverzekering, en de Delta Lloyd rbeidsongeschiktheidsverzekering Instap. Wel heb je keuze om voor een no-claim optie te kiezen.

Veel maatschappijen hebben die keuze niet (meer). Je betaalt bij aanvang meer dan bij de gewone AOV variant. Door niet te claimen kun je uiteindelijk veel besparen. Maar ja, dat weet je niet, want bij schade val je weer helemaal terug..

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Centraal Beheer : De Ondernemers Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ook dit is een Achmea ondermening, waaronder dus Avero, Centraal Beheer en Interpolis.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen BNP PARIBAS Cardif kent de variant Ernstige Aandoeningen en een dekking Arbeidsongeschiktheid,  die binnen hun WIL pakket  gecombineerd kan worden. Hypotheekopvangpolis voor werknemers en ondernemers. Ondernemers maar beperkt te sluiten en tegen slechtere voorwaarden.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering RisicoVerminderaar Vast Inkomen en Arbeidsongeschiktheidsverzekering RisicoVerminderaar.

De sponsor sinds jaar en dag van het Nederlands elftal kent drie varianten, Nationale Nederlanden Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Zelfstandigen, Nationale Nederlanden Basis Arbeidsongeschiktheidsverzekering en Nationale Nederlanden Instap Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Vanaf februari 2015 is NN gestopt met sluiten van nieuwe AOV verzekeringen. Movir (moederbedrijf) voert sindsdien de Soepel&Zeker AOV. Ook Delta Lloyd valt (2018) inmiddels onder MOVIR (NN).

Het betreft hier de ZLM Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De varianten van voorheen Fortis ASR tegenwoordig ASR Verzekeringen zijn : ASR Basis Arbeidsongeschiktheidsverzekering, ASR Instap Arbeidsongeschiktheidsverzekering, ASR Budget Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ASR Uitgebreid Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Inmiddels is alles De Amersfoorste geworden, ook Generali is door ASR overgenomen en valt dus onder De Amersfoortse (2018)

Avero voert: Avero Inkomen Continue Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Compact Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Avero Inkomen Continue Compleet 7 klassen Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Avero Inkomen Continue Compleet Arbeidsongeschiktheidsverzekering en Avero Inkomen Continue Meegroei Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Interpols, Centraal Beheer, Rabobank allemaal een pot nat. Alleen AOV Advies kost daar al ruim € 700,-!  Advies over alleen hun eigen  produkt!

De Confior Arbeidsongeschiktheidsverzekering. NVS Confior Inkomensverzekeraar N.V. Menzis ooit.

Klantervaringen (500+) AOV Specialist AOV-zzp.nl

Inmiddels hebben we ruim 500 ervaringen en meer dan 115 Officiële Linkedin Recommandaties Klantbeoordelingen c.q. aanbevelingen (niet manipuleerbaar) en dit worden er elke dag meer. Onderstaand een aantal voorbeelden. Ruim 200 reacties op onze (anonieme) enquetes... 

Bedrijfsgegevens

aov-zzp.nl is onderdeel van: 
Tune Financial Planning

Bezoekadres: (alleen op afspraak)

Rode gebouw waarop "Zuidstede" staat
Zadelstede 10  | De Pionier (4e verdieping nr. 5)

3431 JZ NIEUWEGEIN

030 - 6 30 88 30
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AFM vergunning: 12002591

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services