logo-groot1.png
logo-groot1.png

Dé AOV Specialist

Voor de zelfstandig professional

AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog

 Het CBS publiceerde de prognoses over de levensverwachting in 2024. De AOW-leeftijd blijft 67 jaar en 3 maanden. Ook de pensioenrichtleeftijd blijft hetzelfde.

AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog
Vorig jaar is de AOW-leeftijd voor 2023 vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. Recente berekeningen van het CBS laten zien dat een 65-jarige in 2024 gemiddeld nog 20,63 jaar blijft leven. Dat komt neer op ongeveer 20 jaar en ruim 7 maanden. De AOW-leeftijd in 2024 blijft daarom gelijk: 67 jaar en 3 maanden. Ook de pensioenrichtleeftijd blijft in 2020 hetzelfde: 68 jaar. Minister Koolmees van Sociale Zaken schreef dit in een brief aan de kamer op 1 november 2018.

Automatische koppeling met de levensverwachting
In de Algemene Ouderdomswet (AOW) is de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd vastgelegd. Volgens deze wet vindt er met ingang van 2022 een automatische koppeling plaats met de ontwikkeling van de levensverwachting. Een eventuele verdere verhoging van de AOW-leeftijd berekent het CBS jaarlijks aan de hand van de gemiddelde levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Het ministerie moet een dergelijke verhoging op basis van de resterende levensverwachting 5 jaar van te voren aankondigen

Verplichte AOV voor zelfstandigen , argumenten voor- en tegen...

Regelmatig wordt er geroepen dat zzp’ers zich verplicht zouden moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Recent vanuit de bouw waar 2 op de 3 zzp’ers geen AOV heeft. Ook werkgeversorganisatie AWVN pleitte onlangs voor een verplichte AOV verzekering.Verplichte AOV raakt ondernemers die geen of weinig risico lopen De twee meest gehoorde argumenten voor verplichting:

Driekwart van de zzp’ers heeft geen AOV, maar loopt wel een fors financieel risico Zzp’ers willen wel een AOV, maar kunnen deze vaak niet afsluiten.Beide argumenten gaan beperkt op. Een analyse:

Driekwart van de zzp’ers heeft geen AOV, maar loopt wel een fors financieel risico. Laat ik beginnen met te zeggen: een groot deel van de zzp’ers loopt helemaal geen fors risico. Voor veel zzp’ers is het zzp-inkomen namelijk niet het hoofdbestanddeel van het gezinsinkomen. Als dit stuk inkomen wegvalt, kan de zzp’er met zijn of haar gezin met het resterende inkomen gewoon verder leven. Daarnaast zijn er zzp’ers met een riante vermogenspositie die niet afhankelijk zijn van het zzp-inkomen.

Natuurlijk is er ook een groep zzp’ers die zonder AOV wél een fors financieel risico loopt. Het is belangrijk dat deze groep zich bewust is van dit risico. Hier ligt een taak voor ons als branche. Of zij zich vervolgens wel of niet verzekeren blijft één van de keuzevrijheden van de ondernemer.

Zzp’ers willen wel een AOV, maar kunnen deze vaak niet afsluiten

Ook dit argument wordt regelmatig gebruikt en gaat slechts in een beperkt aantal gevallen op. Ik geef een opsomming van de verzekeringsmogelijkheden voor drie doelgroepen die vaak aangehaald worden.

Oudere zzp’ers: er zijn verzekeraars die zzp’ers accepteren tot vijf jaar voor de einddatum van de verzekering. Leeftijd is dus nauwelijks een beletsel om een AOV te sluiten.

Zzp’ers met gezondheidsissues: verzekeraars kijken naar de gezondheidssituatie van de ondernemer. Dit kan een belemmering zijn voor het afsluiten van een AOV. Gelukkig zijn er goede alternatieven:

De vangnet-AOV van de private verzekeraar voor startende ondernemers
Vrijwillige voorzetting van ZW & WIA voor de zzp’er die uit loondienst komt
Het broodfonds voor kortdurende arbeidsongeschiktheid (twee jaar)

Zzp’ers met een zwaar beroep: een aantal verzekeraars biedt de mogelijkheid om – ook voor zware beroepen zoals in de bouw – te kiezen voor een verlengde eindleeftijd. Zo kan bijvoorbeeld een stukadoor een AOV-uitkering krijgen tot zijn 70ste mits hij voor zijn 55e arbeidsongeschikt wordt.

Conclusie
Het valt wel mee met de toegankelijkheid van de AOV voor de zzp’er, hoewel er wel ruimte is voor verbetering. Hetzelfde geldt voor de verzekeringsgraad. Die kan zeker omhoog en daar ligt qua bewustwording en informatie een mooie taak voor verzekeraars en adviseurs. Maar een verplichte AOV? De meeste zzp’ers zijn hier wars van en het raakt ook veel ondernemers die geen of weinig risico lopen. Dat moeten wij met zijn allen niet willen

AM

Verplichte AOV voor zelfstandigen, argumenten voor- en tegen...

Regelmatig wordt er geroepen dat zzp’ers zich verplicht zouden moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Recent vanuit de bouw waar 2 op de 3 zzp’ers geen AOV heeft. Ook werkgeversorganisatie AWVN pleitte onlangs voor een verplichte AOV verzekering.Verplichte AOV raakt ondernemers die geen of weinig risico lopen De twee meest gehoorde argumenten voor verplichting:

Driekwart van de zzp’ers heeft geen AOV, maar loopt wel een fors financieel risico Zzp’ers willen wel een AOV, maar kunnen deze vaak niet afsluiten.Beide argumenten gaan beperkt op. Een analyse: Driekwart van de zzp’ers heeft geen AOV, maar loopt wel een fors financieel risico. Laat ik beginnen met te zeggen: een groot deel van de zzp’ers loopt helemaal geen fors risico. Voor veel zzp’ers is het zzp-inkomen namelijk niet het hoofdbestanddeel van het gezinsinkomen. Als dit stuk inkomen wegvalt, kan de zzp’er met zijn of haar gezin met het resterende inkomen gewoon verder leven. Daarnaast zijn er zzp’ers met een riante vermogenspositie die niet afhankelijk zijn van het zzp-inkomen.

Natuurlijk is er ook een groep zzp’ers die zonder AOV wél een fors financieel risico loopt. Het is belangrijk dat deze groep zich bewust is van dit risico. Hier ligt een taak voor ons als branche. Of zij zich vervolgens wel of niet verzekeren blijft één van de keuzevrijheden van de ondernemer.

Zzp’ers willen wel een AOV, maar kunnen deze vaak niet afsluiten
Ook dit argument wordt regelmatig gebruikt en gaat slechts in een beperkt aantal gevallen op. Ik geef een opsomming van de verzekeringsmogelijkheden voor drie doelgroepen die vaak aangehaald worden. Oudere zzp’ers: er zijn verzekeraars die zzp’ers accepteren tot vijf jaar voor de einddatum van de verzekering. Leeftijd is dus nauwelijks een beletsel om een AOV te sluiten.Zzp’ers met gezondheidsissues: verzekeraars kijken naar de gezondheidssituatie van de ondernemer. Dit kan een belemmering zijn voor het afsluiten van een AOV. Gelukkig zijn er goede alternatieven:

De vangnet-AOV van de private verzekeraar voor startende ondernemers, Vrijwillige voorzetting van ZW & WIA voor de zzp’er die uit loondienst komt en Het broodfonds voor kortdurende arbeidsongeschiktheid (twee jaar)

Zzp’ers met een zwaar beroep: een aantal verzekeraars biedt de mogelijkheid om – ook voor zware beroepen zoals in de bouw – te kiezen voor een verlengde eindleeftijd. Zo kan bijvoorbeeld een stukadoor een AOV-uitkering krijgen tot zijn 70ste mits hij voor zijn 55e arbeidsongeschikt wordt.

Conclusie
Het valt wel mee met de toegankelijkheid van de AOV voor de zzp’er, hoewel er wel ruimte is voor verbetering. Hetzelfde geldt voor de verzekeringsgraad. Die kan zeker omhoog en daar ligt qua bewustwording en informatie een mooie taak voor verzekeraars en adviseurs. Maar een verplichte AOV? De meeste zzp’ers zijn hier wars van en het raakt ook veel ondernemers die geen of weinig risico lopen. Dat moeten wij met zijn allen niet willen

AM

Koolmees stelt commissie in om AO Verzekeringsplicht te onderzoeken

 Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft het onderwerp nog even voor zich uit geschoven: de verzekeringsplicht voor zzp’ers. In een brief aan de Tweede Kamer liet hij gisteren weten een onafhankelijke commissie in te zullen stellen om de consequenties van een verplichte AOV te onderzoeken. Volgens Koolmees zijn er echter nog steeds alternatieven te bedenken die de voorkeur hebben.

Koolmees stelt commissie in om AOV-plicht te onderzoeken
Het voorstel van werkgeversorganisatie AWVN om een aov-plicht in te stellen, wil Koolmees niet nader bespreken in afwachting van de resultaten van de commissie. In plaats daarvan zet hij uiteen waar volgens hem de knelpunten liggen in het huidige beleid en wat er volgens hem aan te doen is. Koolmees volgt daarin de gesprekken met het Verbond van Verzekeraars. Het programma ‘Bevorderen keuzegedrag’ moet zzp’ers aanzetten om zich te verzekeren.

“Verzekeraars verwachten veeleer dat de verzekeringsgraad zal toenemen wanneer het uitstelgedrag van zelfstandigen en het onderschatten van het risico wordt voorkomen”, schrijft Koolmees in de brief.

Druk
Volgens de NOS neemt de druk op de coalitiepartijen toe om meer te doen dan alleen bewustwordingscampagnes. Alleen coalitiepartijen VVD en D66 zijn geen voorstander van een basisbescherming voor zelfstandigen. CDA en ChristenUnie willen dat wel, maar houden zich aan het regeerakkoord. GroenLinks, PvdA en SP bereiden volgens de NOS een gezamenlijke motie voor om dat aan te kaarten. Ze zouden daarbij gesteund worden door de PVV, Denk en 50plus.

Bedrijfsgegevens

aov-zzp.nl is onderdeel van: 
Tune Financial Planning

Bezoekadres: (alleen op afspraak)

Rode gebouw waarop "Zuidstede" staat
Zadelstede 10  | De Pionier (4e verdieping nr. 5)

3431 JZ NIEUWEGEIN

030 - 6 30 88 30
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AFM vergunning: 12002591
KIFID Klachteninstituut: 300.000439

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services