Image
Image

Meeste claims op AOV verzekering in verband met ongevallen

feitenfabels 200 123Verwondingen en ongevallen waren vorig jaar de belangrijkste veroorzaker van arbeidsongeschiktheid. Uit een inventarisatie van Reaal blijkt dat 18 procent van het uitval onder ondernemers hieraan te wijten is. Reaal wil daarmee wijzen op het feit dat ook gezonde zelfstandigen kunnen uitvallen. Arbeidsongeschiktheid in verband met overspannenheid of burn-outklachten (psyche) veroorzaken 17 procent van alle claims.

Meeste claims op AOV van Reaal in verband met ongevallen.De volledige top 5 van Reaal (exclusief zwangerschap) is als volgt:

  • Verwondingen en ongevallen (18%)
  • Psyche (17%)
  • Houding- en bewegingsapparaat (15%)
  • Hart- en vaatziekten (4%)
  • Kanker en tumoren (4%)


Volgens AOV-directeur van Reaal Pim Hafkenscheid blijven ondernemers met een gezonde levensstijl langer fit en hebben zij ook minder psychische klachten. “Wij zien echter wel een keerzijde van de medaille, want wij zien elk jaar weer een flinke uitval van gezonde ondernemers door ongelukken. Met name tijdens het sporten, zoals fietsen. En rond deze tijd van het jaar zien we natuurlijk ook ongevallen met skiën.”

Verschuiving naar privé
Het aantal meldingen bij Reaal in verband met psychische klachten neemt toe. “Ook in de media en de maatschappij komt meer aandacht voor mentale problemen zoals burn-outs, depressies of overspannenheid”, zegt Hafkenscheid.

Blij zwangerschapsnieuws van Amersfoortse voor vrouwelijke ondernemers met een AOV

De Amersfoortse brengt de wachttijd voor zwangerschap in de arbeidsongeschiktheids-verzekeringen terug naar 1 dag. De verzekeraar wil zich hiermee onderscheiden voor vrouwelijke ondernemers. Nu nog keert De Amersfoortse aan ondernemers met een AOV pas uit als de uitgerekende datum minimaal een jaar ligt na de ingangsdatum van de polis. Met een brief van een arts of verloskundige moet dat aangetoond worden. Vanaf 1 februari geldt niet meer de verwachte bevallingsdatum. Zolang de zwangerschap maar begonnen is minimaal een dag na het ingaan van de verzekering, heeft een ondernemer recht op een uitkering.‘Uniek in de markt’

ASR-dochter De Amersfoortse zegt zich hiermee positief te willen profileren richting vrouwelijke ondernemers. Volgens Wilfred Mooij, directeur van intermediair Geijsel Kroon, is dit “werkelijk uniek in de arbeidsongeschiktheidsmarkt”, iets dat een ASR-woordvoerder onderschrijft.

Mooij schrijft op de website aovergelijken.nl dat de meeste verzekeraars een wachttermijn van 104 weken hanteren. Ondernemers hebben dan recht op een uitkering als de uitgerekende datum 2 jaar ligt na het ingaan van de verzekering. Bij de Goudse en Reaal geldt – net als tot nu bij De Amersfoortse – een wachttijd van 52 weken. Bij Movir ook, althans voor artsen en andere medische professionals. Voor andere beroepen is het twee jaar.

16 weken
De andere voorwaarden rondom zwangerschap veranderen niet bij De Amersfoortse. Dat betekent dat een zwangere ondernemer maximaal zestien weken een uitkering krijgt. Die begint op zijn vroegst zes of vier weken voor de uitgerekende datum. Als de AOV een eigenrisicoperiode kent, gaat de uitkering later in en loopt die af zestien weken na het ingaan van de eigenrisicotermijn.


Verplichte AOV verzekering Zelfstandig ondernemers voor nu van de baan (Koolmees legt uit)

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 26 november 2018


Tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsmarkt met uw Kamer op 27 juni 2018 heb ik toegezegd om na de zomer een brief aan uw Kamer te sturen over de stand van zaken van de gesprekken die ik voer met verzekeraars over het verbeteren van het verzekeringsaanbod voor zelfstandigen zodat de verzekeringsgraad wordt verhoogd (Handelingen II 2017/18, nr. 71, item 29). Met deze brief doe ik deze toezegging gestand.
Samen met verzekeraars wil het kabinet inzetten op het verhogen van de verzekeringsgraad door de bewuste keuze van de zelfstandige te bevorderen.
Voor zelfstandigen bestaat een breed aanbod van verzekeringen. Niet iedere zelfstandige weet de weg naar die verzekeringen echter te vinden.
Om de verzekeringsgraad te verhogen wil ik daarom investeren in het voorkomen van uitstelgedrag en risico-onderschatting door zelfstandigen. Samen met verzekeraars en andere relevante stakeholders zal ik daartoe het programma «Bevorderen keuzegedrag» starten. Dit plan zal ik (aan het einde van deze brief) nader uiteenzetten.


In deze brief ga ik bovendien in op de toegankelijkheid van de private arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor oudere zelfstandigen. Dit doe ik mede naar aanleiding van het door het lid Van Brenk (50plus) gedane verzoek tijdens de Regeling van werkzaamheden op 10 april 2018 (Kamerstuk 29 544, nr. 840).

Verbeterde voorwaarden Loyalis gelden niet voor WAO’er

denkfout 150 111Met het ingaan van de WIA in 2006 verbeterde Loyalis de voorwaarden van de aov. Verzekerden die volgens de WIA arbeidsongeschikt raakten, kregen vanaf dat moment tien jaar lang 5 procent meer uitgekeerd dan in de oude voorwaarden. De verbetering geldt echter niet voor mensen die arbeidsongeschiktheid raakten in het WAO-tijdperk. Een verzekerde van Loyalis vocht dat aan bij het Kifid, maar die stelde hem in het ongelijk.


De verzekerde had sinds 1996 via zijn werkgever een aov bij Loyalis. Deze verzekering vult bij arbeidsongeschiktheid het inkomen aan tot 70 procent van het verzekerd jaarinkomen. Bij volledige arbeidsongeschiktheid was er tot het 55e levensjaar een aanvullingsrente van 10 procent van toepassing en van 55 tot 65 een aanvulling van 5 procent. In 2000 raakt de verzekerde arbeidsongeschikt. Twee jaar later belandt de consument in de WAO.

Ontslag
In 2003 gaat de verzekerde toch weer aan het werk en wordt de WAO-uitkering beëindigd. Maar begin 2006 gaat het opnieuw mis. Omdat de nieuwe ziekmelding binnen vijf jaar na het stopzetten van de WAO-uitkering plaatsvindt, krijgt de verzekerde zijn oude WAO-aanspraak in plaats van een uitkering volgens de WIA. Na een periode van afwisselend gehele en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, wordt de consument in augustus 2017 ontslagen. Hij is dan 62.

Oude voorwaarden
Op grond van de voorwaarden uit 1996 krijgt hij van Loyalis een aanvullingsrente van 5 procent toegekend tot zijn 65e. De verzekerde vecht dat aan omdat hij in 2006 een brief ontving waarin stond dat hij 10 procent zou krijgen. Weliswaar vermeldde de brief dat de nieuwe voorwaarden van toepassing waren op verzekerden met een WIA-uitkering, maar nergens werd de WAO expliciet uitgesloten. Bij het Kifid vordert de consument daarom een uitkering volgens de voorwaarden uit 2006.

Bedrijfsgegevens

aov-zzp.nl is onderdeel van: 
Tune Financial Planning

Bezoekadres: (alleen op afspraak)

Rode gebouw waarop "Zuidstede" staat
Zadelstede 10  | De Pionier (4e verdieping nr. 5)

3431 JZ NIEUWEGEIN

030 - 6 30 88 30
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AFM vergunning: 12002591
KIFID Klachteninstituut: 300.000439

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services