Image
Image

Zzp-er in de bouw


Lange dagen
De zzp'er in de bouw is man, gemiddeld 44 jaar en maakt veel meer uren dan iemand met een voltijdbaan. Hij verdient gemiddeld 42.000 euro bruto per jaar. Deze en andere feiten zijn te lezen in het rapport 'Zzp'ers in de bouw: marktpositie en vooruitzichten' van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Het is gebaseerd op een onbderzoek onder zzp'ers. Het aantal zzp'ers in de bouw is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Nu zijn het er ongeveer 80.000. Zij vormen inmiddels 15 procent van de werkenden in de sector, 10% meer dan in 1996. De komende jaren groeit hun aantal nog wel maar niet meer zo hard, verwacht het EIB. In 2020 ligt het aantal tussen de 80.000 en 125.000. Maar dat aantal wordt alleen bereikt bij hoge groei en minder regels.

Opdrachtgevers
De zzp'er heeft gemiddeld tien opdrachtgevers en is niet, zoals wel wordt gedacht, voor het merendeel van zijn omzet afhankelijk van inhuur door aannemers. Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent wel eens werkt voor particulieren en voor bijna de helft zijn die de belangrijkste opdrachtgever. Veruit de meesten hebben eerst in loondienst gewerkt voordat zij voor zichzelf begonnen. Nog geen 10 procent gaf aan dat zij noodgedwongen als zelfstandigen zijn begonnen.

Uren
Een zzp'er maakt veel uren. Een voltijdbaan in Nederland komt neer op circa 1720 uur per jaar. De zzp'er in de bouw komt daar ver boven uit. Van de 2175 uur die hij per jaar werkt, kan hij 75 procent declareren bij de opdrachtgever.
De zelfstandigen zijn in vergelijking met werknemers in de bouw meer bereid risico's te nemen. Maar dat neemt niet weg dat de meesten zich verzekeren tegen risico's die het werken als zelfstandige met zich meebrengen. Twee derde is verzekerd voor aansprakelijkheid en 57 procent voor arbeidsongeschiktheid.Bron VZZP

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services