Image
Image

ZZP en lijfrente en pensioen, verklarende woordenlijst, pensioenbegrippen voor de ondernemer en oud-werknemer


AOW-franchise
Bij de berekening van je pensioen houdt je pensioenregeling rekening met de AOW-uitkering die je als inwoner van Nederland op je 65e (of 67e?) krijgt. Dat doen ze aan de hand van de AOW-franchise.

Stel, je verdient gemiddeld € 45.000,-. Bij de berekening van je pensioen gaat je fonds uit van een AOW-franchise van bijvoorbeeld € 11.000,- Dan bouw je over een bedrag van € 34.000 pensioen op (€ 45.000 - € 11.000). Samen met een AOW-uitkering van € 11.000 kom je zo uit op een jaarlijks inkomen van € 45.000,-

Eindloonregeling
Pensioen naar rato, naar verhouding van je laatstverdiende loon.

Factor A
De toename van de waarde van uw pensioenaanspraak over het afgelopen kalenderjaar. Deze factor A wordt gebruikt in de formule van de Belastingdienst waarmee u kunt (laten) berekenen of u een pensioentekort heeft, zodat u de premies voor een lijfrenteverzekering bij uw belastingaangifte kunt aftrekken.Voor ondernemers is het belangrijk als ze net beginnen, wat de factor a was, in het jaar dat ze nog in loondienst waren, om de lijfrenteaftrek te kunnen bepalen.

Flexpensioen
Een tijdelijke pensioenuitkering vanaf de datum dat u bent gestopt met
werken of minder bent gaan werken tot aan uw pensioenleeftijd, doorgaans uw 65e. Zie ook prepensioen en vroegpensioen.

Levensloopregeling

Werknemers kunnen uit hun brutosalaris een gemaximeerd bedrag sparen voor vervangend inkomen gedurende een periode van onbetaald verlof. Over het vervangend inkomen wordt op de normale wijze loonheffing ingehouden. Het onbetaald verlof mag ook direct voorafgaand aan de ingang van het pensioen worden opgenomen.
Zelfstandigen kunnen, tijdens de periode dat ze in loondienst hebben gewerkt een tegoed hebben opgebouwd.

Levenslooprekening
Eén van de twee productmogelijkheden in de levensloopregeling; het te sparen bedrag wordt daarbij gebruikt als storting op een spaarrekening
Zelfstandigen kunnen, tijdens de periode dat ze in loondienst hebben gewerkt een tegoed hebben opgebouwd.

Middelloonregeling
Pensioen naar rato van je gemiddeld verdiende loon.

Nabestaandenpensioen
Nabestaandenpensioen: uitkering die je nabestaanden (partner en kinderen) met onmiddellijke ingang van je pensioenfonds krijgen als je overlijdt.

Nabestaandenpensioen op risicobasis
Uitkering die je nabestaanden met onmiddellijke ingang van een pensioenfonds krijgen als je overlijdt, op voorwaarde dat je op dat moment premie betaalde aan dat fonds. Ga je weg bij dit fonds (je krijgt bijvoorbeeld een nieuwe baan), dan krijgen je nabestaanden bij jouw overlijden niets van dit fonds uitgekeerd.

Opbouwpercentage
Per jaar bouwt u een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Elk jaar bouwt u doorgaans 1,75% op (het jaarlijkse opbouwpercentage). Bij veertig dienstjaren heeft u dan 40 x 1,75% = 70% van uw (pensioengevend) salaris opgebouwd.
Zelfstandigen kunnen, tijdens de periode dat ze in loondienst hebben in principe een tijdevenredig gedeelte opgebouwd.

Ouderdomspensioen
Uw levenslange pensioen voor uzelf, vanaf uw pensioenleeftijd, doorgaans uw 65e.

Partnerpensioen
Eén van de twee onderdelen van een nabestaandenpensioen. Het partnerpensioen is het pensioen dat uw partner krijgt na uw overlijden.

Pensioenaanspraak
Uw recht op een bepaalde pensioenuitkering bruto per jaar vanaf een
bepaalde leeftijd, meestal uw 65e.

Pensioenbreuk
Het stoppen van pensioenopbouw bij uw pensioenuitvoerder, vaak direct gevolgd door pensioenopbouw bij een andere pensioenuitvoerder. Als u zelfstandig wordt , en u verdient een minimaal gelijkwaardig inkomen, is er wel altijd sprake van een pensioenbreuk, die u geheel zelf moet oplossen.

Pensioendatum
De datum waarop uw pensioenuitvoerder start met uw levenslange uitkeringen aan ouderdomspensioen. Deze datum valt doorgaans samen met uw 65e verjaardag.

Pensioengat
Uw pensioenfonds bedoelt hiermee een tekort aan inkomen na uw pensionering ten opzichte van uw huidige salaris. Het pensioentekort aan inkomen na uw pensionering om uw wensen te kunnen financieren.

Pensioengrondslag
Dat gedeelte van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. De pensioengrondslag is uw salaris min de franchise.

Pensioenleeftijd
Uw leeftijd waarop uw pensioenuitvoerder start met uw levenslange uitkeringen aan ouderdomspensioen. Vaak is dit uw 65e.

Pensioenoverzicht
Een (jaarlijks) overzicht van uw pensioenfonds, waarop staat aangegeven hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en hoeveel pensioen u vanaf uw 65e krijgt uitgekeerd.
Zelfstandigen hebben dit overzicht nodig om inzicht te krijgen in hun opbouw en hun eventuele tekorten.

Pensioenuitvoerder
De instantie waarbij voor u een pensioen wordt opgebouwd. Uw werkgever stort rechtstreeks van uw brutosalaris pensioenpremies bij deze pensioenuitvoerder (pensioenfonds of pensioenverzekeraar).

Prepensioen
Een tijdelijke pensioenuitkering vanaf de datum dat u bent gestopt met werken of minder bent gaan werken tot aan uw pensioenleeftijd, doorgaans uw 65e. Zie ook flexpensioen en vroegpensioen.

Spaarloonregeling
Werknemers kunnen uit hun brutosalaris een bedrag van €613 per jaar sparen. In principe staat dit bedrag vier jaar lang geblokkeerd. Na vier jaar komt het bedrag belastingvrij aan de werknemer ter beschikking.
Zelfstandigen kunnen, tijdens de periode dat ze in loondienst hebben gewerkt een tegoed hebben opgebouwd.

Verzekerd nabestaandenpensioen
Uitkering die je nabestaanden bij jouw overlijden met onmiddellijke ingang krijgen van je (eventueel voormalige) pensioenfonds(en), ook al nam je er al geen deel meer aan.

Vroegpensioen
Een tijdelijke pensioenuitkering vanaf de datum dat u bent gestopt met werken of minder bent gaan werken tot aan uw pensioenleeftijd, doorgaans uw 65e. Zie ook flexpensioen en prepensioen.

Waardeoverdracht
Het overhevelen van de pensioenrechten die u heeft opgebouwd bij uw vorige pensioenuitvoerder naar de pensioenregeling van uw huidige pensioenuitvoerder.

Wezenpensioen
Eén van de twee onderdelen van een nabestaandenpensioen. Het wezenpensioen is het pensioen dat uw kinderen - als aan alle voorwaarden is voldaan - krijgen na uw overlijden.

Bedrijfsgegevens

aov-zzp.nl is onderdeel van: 
Tune Financial Planning

Bezoekadres: (alleen op afspraak)

Rode gebouw waarop "Zuidstede" staat
Zadelstede 10  | De Pionier (4e verdieping nr. 5)

3431 JZ NIEUWEGEIN

030 - 6 30 88 30
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AFM vergunning: 12002591
KIFID Klachteninstituut: 300.000439

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services