Image
Image

Je kunt juridische problemen krijgen met afnemers en leveranciers.

De Rechtsbijstandverzekering Bedrijven biedt rechtshulp bij de meeste juridische conflicten en ondersteuning bij incassoproblemen met klanten.

Je kunt aansprakelijk gesteld worden voor (financiële) schade aan derden tijdens of door werkzaamheden, of door onzorgvuldigheden zoals vergissingen, nalatigheden, onachtzaamheden, verzuimen of onjuiste adviezen.

Met de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor de schade door fouten die jij of je medewerkers per ongeluk maken in hun werk en waarvoor zij aansprakelijk zijn.

Jouw inventaris en goederen kunnen beschadigd raken of worden gestolen.

De Inventaris- en Goederenverzekering dekt schade aan je inventaris en goederen door bijvoorbeeld brand, water, storm of diefstal.

 

Jouw bedrijfscomputers en/of kantoor- of winkelelektronica kunnen beschadigd raken of gestolen worden.

De Computer- en elektronicaverzekering dekt schade aan jouw computers en kantoor- of winkelelektronica.

Jouw auto kan beschadigd raken en/of worden gestolen en/of schade aan anderen toebrengen.

De Autoverzekering Bedrijven dekt schade die jij met je auto anderen toebrengt en eventueel de schade aan je eigen auto.

 

Alle verbeteringen, veranderingen of uitbreidingen die je zelf in een gehuurd gebouw hebt aangebracht of overgenomen van de vorige huurder kunnen beschadigd raken door brand, storm, water of diefstal.

Huurdersbelangdekking binnen de Inventaris- en goederenverzekering dekt de schade aan het huurdersbelang. Dit zijn alle verbeteringen, veranderingen of uitbreidingen die je in of aan een gehuurd gebouw hebt aangebracht of overgenomen.

Je zou de vaste lasten en kosten van personeel in vaste dienst niet meer kunnen betalen door brand, diefstal, of waterschade.

De Bedrijfsschadeverzekering dekt de vermindering van je brutowinst na schade aan jouw bedrijfsgebouw of de inhoud daarvan.

Je kunt geld verliezen door bijvoorbeeld brand of diefstal.

De Geldverzekering dekt verlies of diefstal van contant geld of acceptatie van vals geld.

Goederen en gereedschap in jouw auto kunnen worden gestolen of beschadigd raken door een aanrijding of bij het laden of lossen.

De Eigen Vervoerverzekering verzekert je voor schade aan of diefstal van goederen die je zelf vervoert.

Jouw bedrijfsgoederen kunnen niet of beschadigd aankomen op de plek van bestemming door brand, diefstal, verlies, beschadiging of bederf.

De Goederentransportverzekering biedt dekking voor schade aan je handelsgoederen tijdens het transport.

Jouw eigen locatie, omliggende locaties en/of werklocaties kunnen verontreinigd raken en moeten gesaneerd worden.

De Milieuschadeverzekering beschermt je tegen de kosten waar je mee te maken krijgt bij het saneren van verontreinigde grond of oppervlaktewater.

 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services