Image
Image

Nieuws AOV verzekeringen

Alternatief voor dure AOV

Nieuw Alternatief voor dure AOV (Arbeidongeschiktheidsverzekering) voor starternd ondernemer met extra korting

AOV echt noodzakelijk, u begint aan een nieuw avontuur.


U bent dus al zelfstandig of gaat de stap binnenkort maken. Er veranderen een aantal zaken als u voorheen in loondienst was: Uw inkomen is niet langer vanzelfsprekend verzekerd tegen ziekte en ongeval, uw partner is bij uw overlijden nu wellicht niet meer voldoende verzekerd, omdat uw pensioenregeling is vervallen na het ontslag.

Toekomstige ziekte of Arbeidsongeschiktheid zorgt er mogelijk voor dat werkzaamheden en opdrachten moeten worden uitgesteld.

Terwijl u herstelt van uw ziekte blijven de vaste lasten ondertussen wel gewoon doorgaan. Ook het werven van nieuwe opdrachten, staat stil. Dus ook na uw ziekte, u hebt waarschijnlijk wat achterstallig werk in te lopen, duurt het weer even voordat de trein weer loopt.

U ziet de noodzaak van een arbeidsongeschiktheidsverzekering in, Géén werk kan verrichten door ziekte of ongeval betekent vanaf nu géén inkomen.

Omdat u weet dat u in géén geval meer terug kan vallen op een uitkering van overheidswege anders dan bijstand. Voordat u daar terecht kan, betekent dat, dat u eerst uw spaargeld zou moeten opmaken en eventueel uw eigen huis eerst mag "opeten".

Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering
De premie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering, is afhankelijk van vele factoren, en er zijn zeker ook flinke prijsverschillen tussen de vele producten op de Nederlandse markt.

De grootste verschillen in premie komen echter voort uit de verschillen in het soort dekking en hangt samen met de risico-inschatting van de verschillende verzekeringsmaatschappij en uw beroepswerkzaamheden.

Sommige beroepen brengen nu eenmaal een grotere kans op uitkering (schade) mee dan anderen. Als een timmerman zijn arm blesseert, is hij voor een groot deel waarschijnlijk arbeidsongeschikt, als een boekhouder, zijn been breekt kan hij gewoon doorwerken.

Kosten
Aangezien u niet direct weet of uw onderneming een succes wordt, is de hoogte van de premie vaak een pijnpunt in het nemen van de beslissing deze gelijk af te sluiten.

Alternatief voor dure AOV (Arbeidongeschiktheidsverzekering) voor starter(s) met extra korting
In sommige gevallen is het verdedigbaar (tijdelijk) te kiezen voor een alternatieve dekking met een stevige aanvangskorting tegen netto premie. Onze adviseurs vertellen u er graag meer over.

Artikel van de redactie

Belastingregels voor provisieregelingen bij een AOV

Belastingregels voor provisieregelingen bij een AOV


Een vergoeding met afgesproken met ons bij het tot stand komen van een arbeidsongeschiktheids-
verzekering?

Uw kunt de vergoeding die U (eventueel) aan u betaalt bij het afsluiten van een AOV van uw inkomensbelasting aftrekken. Voorheen kon dat ook met de provisieregeling. De wet Inkomstenbelasting maakt geen onderscheid tussen een provisie en een vergoeding die rechtstreeks in rekening wordt gebracht.

U kan de kosten dus gewoon aftrekken :Bemiddelings- of onderhoudskosten voor een AOV.

Ons al bekend, maar uitdrukkelijk op verzoek schriftelijk bevestigt door Amersfoortse.

Voordeel door overstappen

Generali AOV Inlooprisico gratis meeverzekerd bij opverstappen

In tijden van economische recessie is iedereen gespitst op een gunstige prijs. Generali doet bovenop de gunstige premie nog eens een extra schepje door voordeel op voordeel te stapelen. De prijs van hun AOV's behoort tot de scherpste in de markt. Uw relatie krijgt met een Generali AOV meer dan waar voor zijn geld op het moment dat het echt nodig is. Niet alleen een gunstige premie en uitstekende voorwaarden, maar ook een persoonlijke en adequate service als hij arbeidsongeschikt raakt. Als uw relatie nog geen AOV heeft, is de keuze voor één van onze AOV's een extra goede keus.

Voordeel stapelen door overstappen
Overstappen naar een AOV van Generali is heel eenvoudig en ook nog eens zonder risico. Het inlooprisico is standaard meeverzekerd. En bovendien gratis. Vanaf vijf maanden voor het aflopen van een AOV bij een andere verzekeraar, kunt u een AOV aanvragen.

AOV-premies buitenlandse verzekeraar aftrekbaar

AOV-premies buitenlandse verzekeraar aftrekbaar

Volgens het hof in Den Bosch zijn de betaalde premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij een Duitse verzekeraar, gewoon aftrekbaar. De verplichting dat een buitenlandse verzekeraar zich moet wenden tot de Nederlandse autoriteiten om aangewezen te worden is onrechtvaardig en disproportioneel.

Een specialist is werkzaam als zelfstandig medisch specialist in Nederland. Hij heeft per 1 augustus 2002 een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij een in Duitsland gevestigde verzekeraar. Rechtbank Breda heeft eerder beslist dat de specialist de aan de Duitse verzekeraar betaalde premies in aftrek kan brengen als uitgaven voor inkomensvoorzieningen. De inspecteur is het hier echter niet mee eens en gaat in hoger beroep.

Buitenlandse verzekeraars
Om de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Nederlandse belastingplichtigen aftrekbaar te laten zijn, moeten buitenlandse verzekeraars zich wenden tot de Nederlandse autoriteiten om aangewezen te worden als toegelaten verzekeraar. Volgens het hof kan deze aanwijzing buitenlandse verzekeraars ervan weerhouden hun diensten in Nederland aan te bieden wegens de kosten, waarmee zo'n aanwijzing gepaard gaat.

Zekerheidsstelling
De in de Wet op de inkomstenbelasting verlangde zekerheidsstelling geeft een kostprijsverhogend effect voor de buitenlandse verzekeraars en daarmee een concurrentienadeel ten opzichte van verzekeraars met een Nederlandse vestiging van wie geen zekerheidsstelling wordt verlangd.

Onrechtvaardige belemmering
Aan de andere kant weerhoudt het Nederlandse belastingplichtigen een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij buitenlandse verzekeraars te sluiten, als de premie daarvan niet aftrekbaar is (zie ook: Aftrekbaarheid van lijfrentepremies). Volgens het hof vormt de eis van de aanwijzing een niet te rechtvaardigen belemmering voor de vrije dienstverrichting zoals opgenomen in het europese recht (EG-verdrag). Bovendien is de eis disproportioneel te noemen.

Premies aftrekbaar

De belemmering kan ook niet worden gerechtvaardigd door bepaalde overwegingen, zoals: de doeltreffendheid van de fiscale controles, bestrijding van belastingvlucht en het waarborgen van het Nederlandse belastingstelsel. Het hof beslist dan ook dat de aan de Duitse verzekeraar betaalde premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering gewoon aftrekbaar is.
(bron: Plein Plus

AOW naar 67, AOV eindleeftijd omhoog?

Eindleeftijd AOV omhoog, net als AOW, wellicht ook aanvangsleeftijd omhoog?


Onder het motto de aanval is de beste verdediging, maakt het kabinet er voortvarend werk van om de geesten in Nederland rijp te krijgen voor verhoging van de AOW-gerechtigde en pensioengerechtigde leeftijd. Nieuwste pennenvrucht in deze is een stuk van Sociale Zaken dat simpelweg de titel 'AOW-notitie' draagt. De notitie spreekt geen woord Frans. Klip-en-klaar is de boodschap: Nederland moet er echt aan geloven, de AOW-leeftijd moet omhoog. Met een veelheid aan argumenten en voorbeelden wordt dit onderbouwd. "De notitie is het startpunt voor een gesprek met de samenleving over de meest gewenste manier van verhoging" (red. de vraag daaraan vooraf 'moet de leeftijd omhoog' is dus kennelijk al beantwoord), aldus Sociale Zaken in een persbericht over de AOW-notitie. In de slipstream valt nog te lezen dat de SER tot 1 oktober 2009 een advies over een alternatief kan geven.

Bron: Verzekeringsblad

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services