Image
Image

Nieuws AOV verzekeringen

Minimumtarieven voor zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Ondermijnen deze zzp’ers de positie van werknemers en brengen ze met hun lage tarieven hun eigen gezondheid in gevaar, dan kan een bodemtarief wenselijk zijn, zeggen econoom Marcel Canoy en jurist Kees Hellingman.

Met hun standpunt nemen deze deskundigen van de ACM een ongebruikelijke positie in. Want waakhond ACM ziet er juist op toe dat ondernemers de mededingingswet naleven en onderling geen prijsafspraken maken die de concurrentiepositie van andere bedrijven verslechteren.

Canoy en Hellingman willen voor zzp’ers hetzelfde type prijsafspraken dat vakbonden maken voor werknemers in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Om te voorkomen dat freelance schoonmakers, postbezorgers en maaltijdbezorgers met hun lage uurprijzen de arbeidsvoorwaarden van vaste krachten in het geding brengen, zeggen ze.

Dat vaste personeel kan nu in sommige sectoren minder goed een hoger loon of flexibiliteit eisen, omdat werkgevers keuze genoeg hebben uit goedkope freelancers die altijd beschikbaar zijn. Die lage tarieven voor zelfstandigen hebben wel een prijs. Canoy: “Er zijn zzp’ers die gokken met hun gezondheid. Die zeggen: ik gok erop dat ik niet ziek word en neem geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Alleen om een lager tarief te kunnen hanteren. Het is vreemd dat wat we verbieden bij werknemers nu wel gebeurt bij zzp’ers.”

Ongebruikelijke positie
Ook bij de ACM zagen ze het afgelopen jaar tal van berichten voorbijkomen over bedrijven als taxidienst Uber en maaltijdbezorger Deliveroo. Een nieuw type bedrijven dat, al dan niet terecht, afziet van werkgevers­plichten en alleen met zzp’ers werkt. Tijden zijn veranderd, zeggen de twee daarom. “En wij groeien mee met wat er in de maatschappij gebeurt”, aldus Canoy.

Dat wil overigens niet zeggen dat zzp’ers nu en masse bij ACM kunnen aankloppen om hogere bodemtarieven af te spreken. “De deur gaat niet wagenwijd open”, benadrukt Hellingman.

Bol meer weg van Don Quixotte dan van Rocky Balboa?

feitenfabels 200 123‘En soms kan het ook gewoon zo zijn dat de verzekeraar gelijk heeft’. Met die woorden reageerde amweb-bezoeker Bert op de stap van oud-quizmaster Willem Bol om ook bij Kifid in beroep tegen een uitspraak in de slepende affaire over gestaakte AOV-uitkeringen. Een begrijpelijke reactie want door een aantal nederlagen achter elkaar heeft Bol meer weg van Don Quixotte dan van Rocky Balboa. Toch heeft Bol nog de nodige munitie op zak om het de verzekeringsbranche de komende jaren nog flink lastig te maken.

Het wachten was afgelopen vrijdag niet of, maar wanneer Willem Bol beroep zou aantekenen. Toen bracht klachteninstituut Kifid -opvallend genoeg geanonimiseerd- de uitspraak naar buiten dat de verzekeraars de Amersfoortse (ASR) en Zwitserleven (Vivat) de ‘AOV-polissen’ van een verzekerde rechtmatig hadden opgezegd na een fraudemelding door het voormalige Generali Nederland. De link was ultiem snel gelegd, want wie Generali Nederland en AOV zegt komt al snel uit bij slepende conflict dat oud-quizmaster Bol met de verzekeraar, inmiddels opgegaan in ASR, heeft.

Konijn uit de hoed
Al vanaf eind 2013 voert Bol een gevecht op leven en dood met het (voormalige) Generali en net als iedereen denkt ‘hij zal het wel opgeven’ tovert de man die bekend werd door de talentenjacht Showmasters (1989) weer een nieuw konijn uit de hoge hoed. In een notendop komt het verhaal erop neer dat Bol in 2009 last krijgt van een zware hernia, die hem naar eigen zeggen steeds meer belet om zijn werk te doen, onder meer als producent van het vermaarde Domino D-Day. Hij doet een schademelding bij zijn AOV-verzekeraar Generali Nederland die gezwind tot uitkering over gaat.

Nieuwe medische deskundige nodig in AOV geschil

Zonder het rapport van de verzekeringsarts van ASR te kennen heeft de rechtbank Midden-Nederland eind vorig jaar “uit oogpunt van proceseconomie” besloten dat een nieuwe deskundige nodig is in een AOV-geschil. De nieuwe deskundige zal de mate van arbeidsongeschiktheid van de verzekerde opnieuw moeten vaststellen. Wel moet de verzekerde in principe het voorschot voor de nieuwe deskundige betalen.

Rechter wijst nieuwe deskundige aan in AOV-geschil
De vrouw in kwestie heeft een eigen winkel in cadeau- en interieurartikelen. In maart 2015 doet ze een beroep op haar arbeidsongeschiktheidsmelding bij ASR. Ze lijdt aan chronische myelide leukemie. De verzekeraar acht haar in eerste instantie voor 65 tot 80% arbeidsongeschikt. Twee jaar later, de vrouw heeft drie maanden eerder haar winkel gestaakt, gaat ASR op basis van nieuw onderzoek door een eigen medisch adviseur, een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige uit van een arbeidsongeschiktheidspecentage van 35 tot 45% en verlaagt de uitkering navenant.

Second opinion
De verzekerde is het daarmee niet eens. Volgens haar is ze vanaf maart 2015 zelfs 80 tot 100% arbeidsongeschikt en is ASR vanaf maart 2016 gehouden om haar volledig uit te keren. Behalve het te weinig uitgekeerde vordert ze ook de -op grond van de premievrijstelling die op dat moment bestond- de teveel betaalde premie en de kosten voor de juridische bijstand en door haar in te huren deskundigen in. Op het aanbod van ASR voor een second opinion door de aanvankelijk door de vrouw voorgestelde bedrijfsarts gaat ze uiteindelijk toch niet in omdat het geen verzekeringsarts betreft.

De verzekerde voert bij de rechter aan dat het aanwijzen door ASR van de verzekeringsarts die samen met twee andere deskundigen bepaalde dat het arbeidsongeschiktheidspercentage verlaagt kon worden een oneerlijk handelsbeding is. Het betreffende rapport van de verzekeringsarts zou daarom bij de beoordeling door de rechter buiten beschouwing moeten worden gelaten.

ALL Inclusive Service Garantie Abonnement in 2019!

videofoto

 Hallo zelfstandig ondernemers van Nederland! en Alle leden van AOV-zzp.nl Inkomens Zekerheids Collectief! Na jarenlange opeenvolgende kwaliteitsverbeteringen van onze dienstverlening hebben wij ook steeds betere condities qua premies en voorwaarden weten te bedingen voor de deelnemers van ons Inkomens Zekerheid Collectief.

We gaan nu uitdrukkelijk op verzoek van onze relaties nieuwe diensten lanceren! Tegelijkertijd is het Service Garantie Abonnement weer verbeterd en heet nu

AOV ALL Inclusive Service Garantie Abonnement

En ja óók wordt voor het eerst sinds 10 jaar de prijs van ons Service Garantie Abonnement aangepast.

Dit is reeds aangekondigd en gebeurd per 01-01-2018 met een jaar overloop. De prijs wordt nu naar 10 jaar met 3,75 per maand verhoogd. Dit geldt voor alle relaties die bij ons zijn vanaf 2014. Nog langer terug (2006) betaalde deze slechts €12,50. Dat is echt bizar weinig voor de diensten die wij leveren. Dus een prijsverhoging is voor deze groep is iets groter , maar wel onontkoombaar. Je zou kunnen zeggen dat ze al die tijd heel erg weinig betaalden en dat we ze dit voordeel gegund hebben.

Toch liever geen prijsverhoging?

In combinatie met onze nieuwe dienstverlening kunt u dit gemakkelijk compenseren, als u dit zou willen. Daarover later meer!

Wat is er allemaal gebeurd in die ruim 10 jaar…. (Vanaf 2008)

Terwijl het overgrote deel van de adviseurs stopten met AOV’s (niet rendabel/ ingewikkeld/ geen genoeg kennis en ervaring, kost te veel tijd)

...werkten wij aan de kwaliteit van onze dienstverlening en aan het bedingen van betere premies en voorwaarden voor de deelnemers van ons Inkomens Zekerheids Collectief.

-Wij kregen meer relaties verzekerd dan ooit, ook ondanks medische beperkingen.
-Wij kregen meer persoonlijke recommandaties en goede aanbevelingen dan ooit.
-In de vakpers pers publiceerden wij een reek van waardevolle zeer goed gelezen en gewaardeerde onafhankelijke blogs
-Wij maakten onze opwachting als spreker en experts op de vakbeurs van inkomensadviseurs.

Inmiddels is AOV-zzp.nl anno 2019: De nummer 1 AOV Specialist van zelfstandig Nederland, Er is maar één AOV -ZZP.nl


Willem Bol verliest keer op keer maar gaat door

gevecht 175 200 Kifid heeft ASR en Zwitserleven in het gelijkgesteld in de zaak die voormalig televisieproducent en -presentator Willem Bol tegen hen had aangespannen. De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn volgens de Geschillencommissie terecht stopgezet en de uitkeringen mogen teruggevorderd worden. Generali beschuldigt Bol er in 2014 officieel van dat hij betaalde werkzaamheden bewust had verzwegen. ASR en Zwitserleven ontdekten dat na de melding van Generali in het extern verwijzingsregister. In een reactie zegt een woordvoerder van ASR tevreden te zijn met opnieuw een uitspraak die hun standpunt bevestigt.

Willem Bol verliest zaak ook bij Kifid
Bol meldt bij Generali dat hij arbeidsongeschikt was geworden in het najaar van 2009. Generali voerde de medische keuring uit en Bol machtigde ASR voor de Huiseigenaren/Woonzeker aov en Zwitserleven vanwege de aanvullende dekking op zijn pensioenverzekering om de gegevens van Generali te gebruiken. In 2014 verschijnt de naam van Bol in het extern verwijzingsregister na een melding van Generali. Als ASR en Zwitserleven navraag doen, blijkt hij tussen 2010 en 2012 inkomsten te hebben gehad uit arbeid, zonder die te melden bij Generali.

Zorgplicht
Ook ASR en Zwitserleven zetten daarop de uitkeringen stop en eisen de eerdere betalingen terug. Bol stelt daarop dat de verzekeraars tekort zijn geschoten in hun zorgplicht door zelf geen onderzoek uit te voeren. Bovendien steekt het hem dat geen van de twee verzekeraars ooit een inkomenstoets uitgevoerd.

Protocol
De Geschillencommissie vond echter dat ASR en Zwitserleven volgens het Protocol Incidentenwaarschuwingen Financiële Instellingen hebben gehandeld en dat zij zich in redelijkheid op het standpunt mochten stellen dat nieuw onderzoek overbodig was. Bovendien lag er toen ook al een uitspraak van een civiele rechter in een zaak tegen Generali die door Bol was verloren. Daarin achtte de rechter het bewezen dat hij de verzekeraar opzettelijk had misleid door te stellen ‘op een enkele dag na’ helemaal niet meer te kunnen werken.

Brief
ASR en Zwitserleven hebben Bol ook per brief laten weten dat zij op basis van dat vonnis het besluit gerechtvaardigd achtten om de polis te beëindigen en de uitkeringen terug te vorderen. “De Commissie deelt die conclusie en ziet niet in waarom Verzekeraars bij die stand van zaken anders hadden moeten handelen”, schrijft Kifid.

De uitspraak is bindend. ASR beraadt zich nog op de vraag of de uitkeringen nu ook daadwerkelijk teruggevorderd worden. Bol is in cassatie gegaan toen hij ook in hoger beroep zijn zaak tegen Generali verloor. Die zaak loopt nog.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services