Image
Image

Nieuws AOV verzekeringen

Vier op tien zzpérs met rijschool heeft geen voorziening arbeidsongeschiktheid

vraag uitroep teken 200 118In de rijschoolbranche heeft 38,4 procent van de zelfstandigen zonder personeel geen verzekering of spaargeld achter de hand in het geval van arbeidsongeschiktheid. Dat blijkt uit eigen onderzoek van RijschoolPro.

RijschoolPro zette een poll uit waarin aan zzp’ers in de rijschoolbranche werd gevraagd welke voorzieningen zij hebben getroffen voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Uit een eerder onderzoek van TNO en het CBS bleek dat 41 procent van alle zzp’ers in Nederland geen voorzieningen heeft getroffen en dat terwijl een verzekering binnenkort verplicht wordt als onderdeel van het principe-akkoord pensioenen.

Stand in de rijschoolbranche
In de rijschoolbranche blijkt het percentage zelfstandigen dat niets heeft geregeld iets lager te liggen: 38,4 procent. De overige respondenten geven aan wél voorzieningen te hebben getroffen; iets meer dan een kwart heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). 15,1 procent kiest voor een broodfonds en 14,2 procent heeft een eigen spaarpot voor noodgevallen. Tot slot geeft 6,5 procent aan arbeidsongeschiktheid op een ‘andere manier’ te regelen, zoals een combinatie van broodfonds, spaargeld en een aov.

Robotisering levert meer burn-out problematiek op

pointing down 125 125Robots en automatisering kunnen saaie routinetaken van mensen overnemen. Dat is een mooi streven, maar er zit een keerzijde aan de medaille. Wanneer alleen de complexe taken overblijven voor mensen, neemt het risico op burn-out toe.

Meer risico op burn-out door robotisering
Dat stelt Dominic Price, werkfuturist bij softwarebedrijf Atlassian. “Ik zou het geweldig vinden als robots ons de ruimte geven om fantastisch, creatief en complex werk te doen waardoor we ons allemaal geweldig voelen. Maar ik heb in de praktijk gezien dat, als je de saaie taken bij mensen weghaalt, ze meer complex werk laat doen en de werktijden hetzelfde blijven, de cognitieve belasting hoger wordt. Ik denk niet dat we dat al aankunnen.”

CPB-directeur wil publieke AOV voor zzp’ers

solidariteit samen 200 150Directeur Laura van Geest van het Centraal Planbureau heeft sterke twijfels of het met private verzekeraars gaat lukken te voldoen aan de AOV-plicht die in het pensioenakkoord is opgenomen. Zzp’ers voor wie een AOV te duur is, zouden volgens haar moeten kunnen terugvallen op een publieke verzekering van de overheid.

CPB-directeur breekt lans voor publieke AOV voor zzp’ers
Van Gest uit in een interview met NRC haar zorgen over de invloed van data-analyse op de solidariteit in de sociale zekerheid. “Ik vraag me af of ons unieke Nederlandse stelsel opgewassen is tegen die digitaliseringsgolf”, zegt ze tegen de krant.

Techreuzen

Hof: 65 is niet hetzelfde als AOW-gerechtigd; ambtenaar krijgt geen aanvullende uitkering

bomen bos 15 100 Het staat verzekeraars vrij om aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen stop te zetten wanneer iemand 65 wordt en die leeftijd is opgenomen in de polisvoorwaarden. Het gerechtshof in Den Bosch heeft een uitspraak van de rechtbank in Maastricht uit 2017 daarover bekrachtigd. Dit betekent dat Loyalis terecht de IPAP van een voormalig Amsterdamse ambtenaar heeft stopgezet toen ze 65 jaar werd.


De in mei 1954 geboren vrouw moest haar werkzaamheden in september 2012 staken wegens ziekte. Twee jaar later werd haar een WIA-uitkering toegekend. In aanvulling daarop kreeg ze een arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) van het ABP. Daarnaast had ze nog een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP) afgesloten bij het ABP. Deze verzekering is door Loyalis als verzekeraar overgenomen.

Algemeen spraakgebruik
De ambtenaar is van mening dat Loyalis de aanvullende uitkering moet blijven betalen totdat zij de pensioen-AOW-gerechtigde leeftijd bereikt in mei 2021. Als argument voerde de vrouw onder meer aan bij het hof dat met de genoemde leeftijd van 65 jaar in de polisvoorwaarden volgens algemeen spraakgebruik ten tijde van het opstellen van die voorwaarden de AOW-leeftijd werd bedoeld.

Klaverblad moet AOV-claim alsnog honoreren

gratis advies 175 175

 Klaverblad moet alsnog de claim van een kapster op haar arbeidsongeschiktheidsverzekering in behandeling nemen nu is komen vast te staan dat de vrouw geen informatie heeft achtergehouden bij het aangaan van haar verzekering.

Klaverblad moet AOV-claim van niet-liegende kapster toch behandelen
De geschillencommissie van Kifid heeft niet alleen dat bepaald, maar vindt dat de verzekeraar de inmiddels beëindigde verzekering ook moet hervatten wanneer de vrouw dat wil en moet een uitsluitingsclausulse die met terugwerkende kracht in de polis was opgenomen verwijderen.

Gezondheidsverklaring
De vrouw vroeg in januari 2016 bij Klaverblad een zogeheten Royaal Plus Arbeidsongeschiktheidsverzekering aan. Ze vulde een gezondheidsverklaring in en ondertekende die. Ze heeft op de vraag of ze ooit langer dan twee weken niet heeft kunnen werken ‘ja’ geantwoord. Dit betrof echter twee normaal verlopen zwangerschappen. De verzekering is vervolgens ingegaan op 1 maart voor een bedrag van € 18.000 per jaar en zou doorlopen tot haar 65e verjaardag.

Carpaal tunnel syndroom
Per 1 februari 2018 heeft ze zich voor de helft (blijvend) arbeidsongeschikt gemeld wegens klachten aan onder meer handen. In het schadeaangifteformulier schreef zij dat zij sinds juni 2016 wordt behandeld voor het carpaal tunnel syndroom, dat zij in juli 2017 is geopereerd en dat zij van de dokter het advies heeft gekregen om haar arbeidsduur terug te brengen van dertig naar tien uur per week.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services