Image
Image

Nieuws AOV verzekeringen

Reaal verliest hoger beroep AOV verzekering

ReaalLogo Reaal heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een vloerenlegger niet rechtsgeldig opgezegd. Dat blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag.Een vloerenlegger sloot bij Reaal een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, de Reaal Ondernemers AOV. Bij de aanvraag vulde de in 1959 geboren vloerenlegger een formulier en een gezondheidsverklaring in. In dat laatste document stelde de verzekeraar de vraag: Lijdt u of heeft u geleden aan één of meer van de volgende aandoeningen, ziekten en/of gebreken? De vloerenlegger kon een lijst met categorieën aanvinken. Van aandoeningen van spieren, ledematen of gewrichten tot aan bekkeninstabiliteit, reuma, verlamming, kromme rug, rugklachten, rugpijn, spit, hernia, ischias en RSI.

Maar hij deed dat niet. Reaal liet de vloerenlegger medisch keuren. Daarbij is vastgesteld dat er sprake was van rugklachten. De verzekeraar nam daarop een uitsluitingsclausule in de verzekering op.De vloerenlegger diende begin 2013 een meldingsformulier arbeidsongeschiktheid in en meldde sinds halverwege 2012 klachten te hebben aan de rechterheup, linkerschouder en beide knieën. Reaal achtte de vloerenlegger daarna voorlopig voor 100 procent arbeidsongeschikt per 17 december 2012.

De medisch adviseur van Reaal vroeg vervolgens informatie bij de huisarts op. Die schreef: “Patiënt kwam op 28 november 2012 op mijn spreekuur met klachten aan beide schouders en beide heupen. In 2006-2007 heeft patiënt een periode last gehad van beide heupen. Hiermee is hij uiteindelijk naar de podotherapeut gegaan en daarna heb ik niks meer over zijn klachten gehoord tot nu.”

Stramme gewrichten
Een arbeidsdeskundige van Reaal onderzocht de vloerenlegger in april 2013. “Los van de pijn, ervaart verzekeringnemer dat de gewrichten snel stram worden. Via de huisarts is hij voor de pijnklachten aan linkerschouder, de beide heupen en de linkerknie bij de reumatoloog in het ziekenhuis in Nijmegen aanbeland. Naar verluidt is er echter geen sprake van reuma, maar meer van overbelastingsverschijnselen. Het devies is nu rust houden, meerdere malen per week fysiotherapie ondergaan en te zijner tijd zich laten behandelen met injecties.”

Klachten verzwegen
Reaal wil dan echter wel weten waarom de vloerenlegger heeft verzwegen dat hij in 2006-2007 al last had van beide heupen. “Waarom heeft u deze klachten niet gemeld bij het aanvragen van de verzekering?” De vloerenlegger in zijn antwoord: “Niet aan gedacht.” Daarop stelt de verzekeraar dat als de verstrekte informatie bekend was geweest ten tijde van de aanvraag van de verzekering, dit reden was geweest om de aanvraag af te wijzen. Reaal meldt de man in mei 2013 dat de verzekering wordt beëindigd wegens een schending van de mededelingsplicht.

Niet rechtsgeldig
De vloerenlegger gaat daarom naar de rechter. Hij vindt dat Reaal de verzekering niet rechtsgeldig heeft beëindigd. Volgens hem moet de verzekeraar worden veroordeeld om haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. De vloerenlegger stelt daarbij dat hij heeft voldaan mededelingsplicht en dat Reaal hem niet binnen de wettelijke termijn heeft gewaarschuwd voor de gevolgen van de ‘vermeende niet-nakoming’ van de mededelingsplicht. De vloerenlegger betwist ook dat Reaal – bij bekendheid met de ware stand van zaken – geen verzekering zou hebben gesloten. Hooguit was er volgens hem een verzekering tot stand gekomen met een extra uitsluitingsclausule.

Hoger beroep
De man stapte daarop naar de rechtbank, die hem in het ongelijk stelde, waarna hij in hoger beroep gaat bij het Gerechtshof in Den Haag. Hij vindt dat Reaal de gevolgen van de niet-nakoming van de mededelingsplicht niet binnen de termijn heeft gemeld. Immers, de brief van de huisarts gaf Reaal al voldoende zekerheid dat de mededelingsplicht niet was nagekomen. En volgens hem had Reaal hem al moeten informeren toen er een vermoeden bestond dat er geen recht op uitkering bestond. Hij verwijst daarbij naar het Protocol bij claims op Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars, dat bindend is voor de leden van het Verbond.

Vier op tien zzpérs met rijschool heeft geen voorziening arbeidsongeschiktheid

vraag uitroep teken 200 118In de rijschoolbranche heeft 38,4 procent van de zelfstandigen zonder personeel geen verzekering of spaargeld achter de hand in het geval van arbeidsongeschiktheid. Dat blijkt uit eigen onderzoek van RijschoolPro.

RijschoolPro zette een poll uit waarin aan zzp’ers in de rijschoolbranche werd gevraagd welke voorzieningen zij hebben getroffen voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Uit een eerder onderzoek van TNO en het CBS bleek dat 41 procent van alle zzp’ers in Nederland geen voorzieningen heeft getroffen en dat terwijl een verzekering binnenkort verplicht wordt als onderdeel van het principe-akkoord pensioenen.

Stand in de rijschoolbranche
In de rijschoolbranche blijkt het percentage zelfstandigen dat niets heeft geregeld iets lager te liggen: 38,4 procent. De overige respondenten geven aan wél voorzieningen te hebben getroffen; iets meer dan een kwart heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). 15,1 procent kiest voor een broodfonds en 14,2 procent heeft een eigen spaarpot voor noodgevallen. Tot slot geeft 6,5 procent aan arbeidsongeschiktheid op een ‘andere manier’ te regelen, zoals een combinatie van broodfonds, spaargeld en een aov.

Hof: 65 is niet hetzelfde als AOW-gerechtigd; ambtenaar krijgt geen aanvullende uitkering

bomen bos 15 100 Het staat verzekeraars vrij om aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen stop te zetten wanneer iemand 65 wordt en die leeftijd is opgenomen in de polisvoorwaarden. Het gerechtshof in Den Bosch heeft een uitspraak van de rechtbank in Maastricht uit 2017 daarover bekrachtigd. Dit betekent dat Loyalis terecht de IPAP van een voormalig Amsterdamse ambtenaar heeft stopgezet toen ze 65 jaar werd.


De in mei 1954 geboren vrouw moest haar werkzaamheden in september 2012 staken wegens ziekte. Twee jaar later werd haar een WIA-uitkering toegekend. In aanvulling daarop kreeg ze een arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) van het ABP. Daarnaast had ze nog een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP) afgesloten bij het ABP. Deze verzekering is door Loyalis als verzekeraar overgenomen.

Algemeen spraakgebruik
De ambtenaar is van mening dat Loyalis de aanvullende uitkering moet blijven betalen totdat zij de pensioen-AOW-gerechtigde leeftijd bereikt in mei 2021. Als argument voerde de vrouw onder meer aan bij het hof dat met de genoemde leeftijd van 65 jaar in de polisvoorwaarden volgens algemeen spraakgebruik ten tijde van het opstellen van die voorwaarden de AOW-leeftijd werd bedoeld.

Robotisering levert meer burn-out problematiek op

pointing down 125 125Robots en automatisering kunnen saaie routinetaken van mensen overnemen. Dat is een mooi streven, maar er zit een keerzijde aan de medaille. Wanneer alleen de complexe taken overblijven voor mensen, neemt het risico op burn-out toe.

Meer risico op burn-out door robotisering
Dat stelt Dominic Price, werkfuturist bij softwarebedrijf Atlassian. “Ik zou het geweldig vinden als robots ons de ruimte geven om fantastisch, creatief en complex werk te doen waardoor we ons allemaal geweldig voelen. Maar ik heb in de praktijk gezien dat, als je de saaie taken bij mensen weghaalt, ze meer complex werk laat doen en de werktijden hetzelfde blijven, de cognitieve belasting hoger wordt. Ik denk niet dat we dat al aankunnen.”

CPB-directeur wil publieke AOV voor zzp’ers

solidariteit samen 200 150Directeur Laura van Geest van het Centraal Planbureau heeft sterke twijfels of het met private verzekeraars gaat lukken te voldoen aan de AOV-plicht die in het pensioenakkoord is opgenomen. Zzp’ers voor wie een AOV te duur is, zouden volgens haar moeten kunnen terugvallen op een publieke verzekering van de overheid.

CPB-directeur breekt lans voor publieke AOV voor zzp’ers
Van Gest uit in een interview met NRC haar zorgen over de invloed van data-analyse op de solidariteit in de sociale zekerheid. “Ik vraag me af of ons unieke Nederlandse stelsel opgewassen is tegen die digitaliseringsgolf”, zegt ze tegen de krant.

Techreuzen

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page