Image
Image

Nieuws AOV verzekeringen

Robotisering levert meer burn-out problematiek op

pointing down 125 125Robots en automatisering kunnen saaie routinetaken van mensen overnemen. Dat is een mooi streven, maar er zit een keerzijde aan de medaille. Wanneer alleen de complexe taken overblijven voor mensen, neemt het risico op burn-out toe.

Meer risico op burn-out door robotisering
Dat stelt Dominic Price, werkfuturist bij softwarebedrijf Atlassian. “Ik zou het geweldig vinden als robots ons de ruimte geven om fantastisch, creatief en complex werk te doen waardoor we ons allemaal geweldig voelen. Maar ik heb in de praktijk gezien dat, als je de saaie taken bij mensen weghaalt, ze meer complex werk laat doen en de werktijden hetzelfde blijven, de cognitieve belasting hoger wordt. Ik denk niet dat we dat al aankunnen.”

Hof: 65 is niet hetzelfde als AOW-gerechtigd; ambtenaar krijgt geen aanvullende uitkering

bomen bos 15 100 Het staat verzekeraars vrij om aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen stop te zetten wanneer iemand 65 wordt en die leeftijd is opgenomen in de polisvoorwaarden. Het gerechtshof in Den Bosch heeft een uitspraak van de rechtbank in Maastricht uit 2017 daarover bekrachtigd. Dit betekent dat Loyalis terecht de IPAP van een voormalig Amsterdamse ambtenaar heeft stopgezet toen ze 65 jaar werd.


De in mei 1954 geboren vrouw moest haar werkzaamheden in september 2012 staken wegens ziekte. Twee jaar later werd haar een WIA-uitkering toegekend. In aanvulling daarop kreeg ze een arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) van het ABP. Daarnaast had ze nog een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP) afgesloten bij het ABP. Deze verzekering is door Loyalis als verzekeraar overgenomen.

Algemeen spraakgebruik
De ambtenaar is van mening dat Loyalis de aanvullende uitkering moet blijven betalen totdat zij de pensioen-AOW-gerechtigde leeftijd bereikt in mei 2021. Als argument voerde de vrouw onder meer aan bij het hof dat met de genoemde leeftijd van 65 jaar in de polisvoorwaarden volgens algemeen spraakgebruik ten tijde van het opstellen van die voorwaarden de AOW-leeftijd werd bedoeld.

Klaverblad moet AOV-claim alsnog honoreren

gratis advies 175 175

 Klaverblad moet alsnog de claim van een kapster op haar arbeidsongeschiktheidsverzekering in behandeling nemen nu is komen vast te staan dat de vrouw geen informatie heeft achtergehouden bij het aangaan van haar verzekering.

Klaverblad moet AOV-claim van niet-liegende kapster toch behandelen
De geschillencommissie van Kifid heeft niet alleen dat bepaald, maar vindt dat de verzekeraar de inmiddels beëindigde verzekering ook moet hervatten wanneer de vrouw dat wil en moet een uitsluitingsclausulse die met terugwerkende kracht in de polis was opgenomen verwijderen.

Gezondheidsverklaring
De vrouw vroeg in januari 2016 bij Klaverblad een zogeheten Royaal Plus Arbeidsongeschiktheidsverzekering aan. Ze vulde een gezondheidsverklaring in en ondertekende die. Ze heeft op de vraag of ze ooit langer dan twee weken niet heeft kunnen werken ‘ja’ geantwoord. Dit betrof echter twee normaal verlopen zwangerschappen. De verzekering is vervolgens ingegaan op 1 maart voor een bedrag van € 18.000 per jaar en zou doorlopen tot haar 65e verjaardag.

Carpaal tunnel syndroom
Per 1 februari 2018 heeft ze zich voor de helft (blijvend) arbeidsongeschikt gemeld wegens klachten aan onder meer handen. In het schadeaangifteformulier schreef zij dat zij sinds juni 2016 wordt behandeld voor het carpaal tunnel syndroom, dat zij in juli 2017 is geopereerd en dat zij van de dokter het advies heeft gekregen om haar arbeidsduur terug te brengen van dertig naar tien uur per week.

CPB-directeur wil publieke AOV voor zzp’ers

solidariteit samen 200 150Directeur Laura van Geest van het Centraal Planbureau heeft sterke twijfels of het met private verzekeraars gaat lukken te voldoen aan de AOV-plicht die in het pensioenakkoord is opgenomen. Zzp’ers voor wie een AOV te duur is, zouden volgens haar moeten kunnen terugvallen op een publieke verzekering van de overheid.

CPB-directeur breekt lans voor publieke AOV voor zzp’ers
Van Gest uit in een interview met NRC haar zorgen over de invloed van data-analyse op de solidariteit in de sociale zekerheid. “Ik vraag me af of ons unieke Nederlandse stelsel opgewassen is tegen die digitaliseringsgolf”, zegt ze tegen de krant.

Techreuzen

Vul je Gezondheidsverklaring altijd eerlijk en compleet in

gvk altijd eerlijk invullen 250

Op 15 maart 2013 bezocht een zzp’er zijn huisarts. Hij had wat last van stress door een belastingachterstand, enkele privéproblemen en hij moest binnenkort spreken als dagvoorzitter op een buitenlands congres. De huisarts schreef wat kalmerends voor en gaf hem bètablokkers voor het congres. Toen de zzp’er een jaar later een aov sloot, maakte hij geen melding van dit artsbezoek. De Amersfoortse ontdekte het en vorderde de uitkering die hij kreeg sinds 2015 terug. Terecht, volgens de rechtbank in Utrecht.

De man die zelfstandig werkte als trainer en adviseur, had geen acht geslagen op het consult van zijn huisarts. Hij had naar eigen zeggen alleen wat last gehad van plankenkoorts, meer dan zenuwen waren het niet geweest. In het verslag van de huisarts werden echter ook andere zaken genoemd. De huisarts noteerde dat de man wat ‘vlakker’ was en gespannen, maar niet depressief. “Wat erop wijst dat hij wel aan die mogelijkheid gedacht heeft”, schrijft de rechtbank.

Kalmerende middelen
Het feit dat de huisarts kalmerende middelen voorschreef, wijst er volgens de rechter op dat er meer aan de hand was dan ‘een beetje plankenkoorts.’ “Daarvoor gaan mensen meestal niet naar de huisarts, en huisartsen zullen daar meestal geen medicijnen voor voorschrijven.”

Stressklachten
De consument vond zijn huisartsbezoek echter niet relevant. In 2002 had hij al eens stressklachten gehad die hij ook keurig vermeldde op zijn aanvraagformulier. Die klachten waren volgens hem veel ernstiger dan die in 2013, een voorgeschiedenis waarin De Amersfoortse geen belemmering voor acceptatie zag. “Dat is niet overtuigend”, schrijft de rechter, “omdat die nieuwe klachten dateren van maar anderhalf jaar voor het sluiten van de verzekering. Dat is toch iets anders dan stressklachten van 12 jaar eerder.”

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services