Image
Image

Dalend aantal AOV verzekeringen door onzekerheid verplichte AOV

verhaalDe inkomensmarkt is in 2019 met 3,1 procent gegroeid. Dat is harder dan in 2018 (2,9%) en 2017 (1,8%). Desalniettemin verwacht Baken Adviesgroep dat de markt komende jaren wat inzakt. In 2023 zal de groei volgens het onderzoeksbureau zijn teruggezakt tot ongeveer 1,7 procent. Belangrijkste oorzaak is de AOV-dekkingsgraad.

Dalend AOV verzekerings-volume laat groei inkomensmarkt stagneren

De groei van afgelopen jaren wordt voornamelijk gedragen door de ziekteverzuim- en WIA-branche. De loonsom blijft komende jaren ook nog groeien door het aantal loonstijgingen en de lage werkloosheid.

Lagere AOV-dekkingsgraad

Anderzijds is de AOV ZZP verzekering met een premievolume van 1,37 miljard euro de grootste branche in de inkomensmarkt. Dat bedrag neemt echter af, tot 2023 ziet Baken Adviesgroep een dalende trend van -0,5 procent per jaar. Voornamelijk veroorzaakt door het groeiend aantal zelfstandigen en een daling van de dekkingsgraad.

Ziekteverzuim blijft oplopen
De markt voor ziekteverzuim groeide in 2019 met 5,2 procent. Dat is minder hard dan een jaar eerder (7,9%). Voor de gemiddelde premie is de schadelast een belangrijke factor. Het ziekteverzuim in heel Nederland bedroeg in 2019 4,3 procent. De stijgende lijn in het ziekteverzuimpercentage lijkt volgens de onderzoekers op korte termijn niet te wijzigen.

Bron: VB

 AOV regelen zelfstandig professional

Reactie Redactie AOV-ZZP.nl:

Het aantal nieuwe AOV verzekeringen stagneert mede door de onzekerheid die commissie Borstlap en de politiek creeert omtrent de wel of niet verplichte AOV en hoe die er dan uit zou komen te zien. Of dit alles ook doorgang gaat vinden is allemaal maar zeer de vraag. Immers de tegenstellingen die er politiek zijn, zijn nog steeds dezelfde. Vervolgens komen er verkiezingen aan waarbij er een machtsvaccuum kan ontstaan doordar er meerdere vele kleinere politieke partijen met ongeveer even grote aanhang komen. Zodat het lastig wordt, lastige beslissingen te maken.

Het lijkt daardoor nu al zeer lastig om beslissingen die dermate discutabel en ongewenst en ongewild zijn bij bepaalde partijen erdoor te kunnen krijgen. In Nederland Polderland worden dergelijke lastige beslissingen natuurlijk liever , goed gewogen genomen en breed gedragen gesteund. 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services