Image
Image

Tabel

Overzicht

Onderwerp

Samsamkring

Share People

Zelfstandigen bouw

Zelfstandige professionals

Voorzieningen Fonds

Ziektefonds

SmartFund

Common easy

Broodfonds

Organisatie-

vorm

Schenkkring

Onder

-nemersnetwerk

Schenkkring

Schenkkring

Schenkkring

Schenkkring

Ondernemersnetwerk

Ondernemersnetwerk

Schenkkring

Privacy en sociale controle

***

Leden van een kring kennen elkaar.

****

Donaties op basis van een algoritme. Deelnemers kennen elkaar niet.

***

Een groep die elkaar kent en op de hoogte is van elkaars eventuele ziek zijn.

***

Een groep die elkaar kent en op de hoogte is van elkaars eventuele ziek zijn.

***

Een groep van maximaal 50 leden die elkaar allemaal kennen.

**

Een groep van maximaal 50 leden die elkaar allemaal kennen.

***

Je dient naar de ondernemers eerlijk en open te zijn over je medische achtergrond. Alle communicatie gebeurt verder via een eigen, afgesloten, web omgeving.

**

Als jij een situatie indient dan wordt de informatie die in je situatie staat gedeeld met je netwerk.

*

Iedereen moet open zijn over zijn gezondheids

toestand. Dat betekent dat je als groep duidelijk moet afspreken hoe je daar zorgvuldig mee omgaat. Wie ziek is, bepaalt zelf wat hij doorgeeft aan de andere leden over zijn ziekte.

                   

Inleg per maand

Afhankelijk van je inkomensniveau.  Met een inkomen van € 2.500 leg je € 150 per maand in.

Zijn er geen zieken, dan hoeft er niets gedoneerd te worden. Je doneert maximaal € 90 bij een inkomen van € 1.500 per maand.

Inleg vanaf € 75 per maand

Vanaf € 75 per maand

Vanaf € 33,75 per maand

Vanaf € 69 per maand

De leden bepalen zelf de hoogte van de uitkering met de daarbij horende tarieven. De hoogte van de maandelijkse inleg wordt daarvan afgeleid. Je kunt dus bijvoorbeeld denken aan bedragen van € 40 tot € 100 per maand.

Het betaalde abonnement kost € 10 per maand. Daarnaast kun je zelf bepalen wat je wilt inleggen.

De maandelijkse inleg kan variëren van

€ 33,75 tot € 112,50

Keren direct uit bij ziekte?

Keren uit na een wachttijd van 2 maanden

Keren uit na een wachttijd van 2 maanden. En pas bij 50% arbeids-

ongeschiktheid

Keren uit na een wachttijd van 2 maanden

Keren uit na een wachttijd van 2 maanden

Keren uit na een wachttijd van 1 maand

Keren uit na een wachttijd van 1 maand

Dat verschilt per Smart Fund. De leden bepalen de regels.

Keren uit na een wachttijd van 1 maand.

Keren uit na een wachttijd van 1 maand.

Aantal deelnemers

Geen maximaal aantal deelnemers. Wel is het vanaf 30 deelnemers mogelijk een eigen kring te vormen.

Geen maximaal aantal

Geen maximaal aantal

Geen maximaal aantal

Geen maximaal aantal

Geen maximaal aantal

Geen maximaal aantal

Geen maximaal aantal leden. Common Easy werkt met Commons waarin ondernemers zitten die overeenkomsten met elkaar hebben.

Maximaal aantal deelnemers van 50.

Hoogte maandelijkse uitkering?

Het totale bedrag dat je ontvangt kies jezelf. Denk aan bedragen tussen de € 1000 en € 4000 netto. Maar het mag niet meer zijn dan 80% van je gemiddelde netto-inkomen.

Je inkomen dat je ontvangt bij ziek zijn dient over een te komen met je netto-inkomen uit je bedrijf.

De schenking die je ontvangt is afhankelijk van je maandelijkse inleg. Leg je € 75 per maand in, dan ontvang je € 1000 per maand bij ziek zijn.

De schenking die je ontvangt is afhankelijk van je maandelijkse inleg. Leg je € 75 per maand in, dan ontvang je € 1000 per maand bij ziek zijn.

Dat is afhankelijk van de hoogte van de inleg die je hebt gekozen. Zo ontvangt je voor een inleg van € 33,75 per maand een schenking van € 1215,00

Je mag zelf kiezen voor welk bedrag je meedoet. Je kunt kiezen voor schenkings

niveaus van 1000 tot 2500 euro netto per maand (afhankelijk van de inleg die je per maand doet)

Iedere SmartFund bepaalt zelf de hoogte van de schenking bij arbeidsongeschiktheid. De hoogte van het bedrag wat iedere deelnemer verplicht als minimum buffer op een zogenaamde e-Wallet moet hebben staan wordt daarvan afgeleid.

Je ontvangt € 1200 netto per maand wanneer je een bedrag van € 60 per maand spaart.

Afhankelijk van de inleg die je maandelijkse doet. Zo ontvang je bij een inleg van € 33,75 per maand een schenking van € 750. En bij een schenking van € 112,50 ontvang je een schenking van € 2500 per maand

Duur uitkering

De leden van een kring bepalen zelf de looptijd van een donatie.

Maximaal 2 jaar

Voor een periode van 2 of 5 jaar.

Voor een periode van 2 of 5 jaar.

Voor een periode van maximaal 2 jaar

Voor een periode van maximaal 2 jaar

De leden van een SmartFund bepalen zelf de regels zoals bijvoorbeeld de looptijd van een donatie.

Voor een periode van maximaal 2 jaar. Er wordt wel gekeken naar een verlenging van deze periode.

Maximaal 2 jaar

Inschrijfkosten

**

€ 150

**

€ 185

**

Éénmalig € 125 inschrijfkosten

**

Éénmalig € 125 inschrijfkosten

*

€ 395

**

€ 269

****

Dat verschilt per SmartFund

****

Geen

**

€ 225

Maandelijkse kosten (naast de inleg)

€ 20

€ 10

Administratie

kosten

€ 25,00

Administratie

kosten

€ 25,00

€ 10

€ 19

€ 10 voor onder andere ondersteuning (€ 5 optioneel administratie)

Geen. Je betaalt alleen de abonnementskosten.

Contributie

€ 12,50 per maand

Wat gebeurt er met je ingelegde geld als je stopt?

De inleg blijft je eigendom

Niet van toepassing. Is er niemand ziek, dan wordt er niets gedoneerd

De inleg blijft je eigendom

De inleg blijft je eigendom

De inleg blijft je eigendom. Stop je, dan krijg je je inleg, minus alle financiële verplichtingen terug.

De inleg blijft je eigendom. Stop je, dan krijg je je inleg, minus alle financiële verplichtingen terug.

Dat leden van ieder Smart Fund kunnen apart bepalen wat er met je inleg gebeurt als je stopt.

Het bedrag dat je als deelnemer iedere maand spaart is en blijft van jou.

Je opgebouwde saldo is en blijft van jezelf.

Chronische ziektes, ziektegeschiedenis en gezondheidsrisico’s

Geen uitsluiting of hogere premies

Je moet bij aanmelding aangeven dat je niet verwacht ziek te worden de komende zes maanden. Ook dien je te verklaren dat je 100% instaat bent je beroep uit te voeren.

Iedereen mag meedoen ondanks zijn of haar medische geschiedenis of leeftijd.

Iedereen mag meedoen. Er is geen medische keuring of fysieke keuring. Ook wordt de medische geschiedenis niet vooraf nagegaan.

Je moet bij aanvang arbeidsgeschikt zijn. Er wordt vooraf geen medische keuring afgenomen.

Je moet bij aanvang arbeidsgeschikt zijn. Er wordt vooraf geen medische keuring afgenomen.

Dat kan per SmartFund zijn vastgelegd. Ieder SmartFund bepaalt zelf de regels.

Iedereen kan meedoen.

Bij toetreden ben je in ieder geval volledig arbeidsgeschikt. Er wordt geen medische keuring uitgevoerd.

                   

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services