Image
Image

Jokken over je hoge BMI en een AOV verzekering voor zelfstandigen

bmi calculator 254 153Een verzekerde van BNP Paribas Cardif heeft bij het aanvragen van een woonlastenverzekering nagelaten haar ernstige overgewicht te melden. De mededelingsplicht is geschonden, oordeelt Kifid, maar dat gaat niet op voor een tweede lastenverzekering bij dezelfde verzekeraar: die moet tot uitkering komen.

Klant verzweeg torenhoge BMI, maar krijgt toch uitkering uit aov
De vrouw vraagt medio 2004 een Hypotheek Opvang Polis aan met dekking tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Op de verkorte gezondheidsverklaring vult zij een lengte in van 1 meter 64 en een gewicht van 74 kilo. Samen met haar partner vraagt ze drie jaar later ook een Woongarant Inkomensbeschermingsplan aan. Ze is dan volgens opgave 1 centimeter langer en 6 kilo zwaarder dan drie jaar ervoor. Voor beide verzekeringen is de vrouw geaccepteerd.

Gewichtstoename van 62 kilo
Eind 2016 meldt zij zich arbeidsongeschikt, met ingang van 29 december 2013, wegens verhoogde hersendruk en complicaties na een buikwandcorrectie. Uit de daarna opgevraagde medische informatie blijkt dat de vrouw zich eind 2004 onder meer bij de huisarts had gemeld wegens tinnitusklachten en overgewicht. De huisarts maakt gewag van overgewicht sinds vele jaren en een jojo-effect. De vrouw zou een maagband willen en per se geen diëtiste. Bij de huisarts blijkt bovendien het gewicht van 74 kilo plots te zijn opgelopen tot 136 kilo, ofwel een BMI van 54.

Jojo-effect
De vrouw krijgt twee brieven van BNP Paribas Cardif, met de mededeling dat de verzekeringen zijn beëindigd wegens schending van de mededelingsplicht. Daar gaat ze niet mee akkoord: ze schrijft de gewichtstoename toe aan het jojo-effect en stelt dat bij een hoger gewicht de verzekering ook gesloten zou zijn, zij het tegen een hogere premie. Bovendien is de tweede verzekering ten onrechte opgezegd met het argument dat deze polis niet zou zijn gesloten als de vrouw in 2004 het juiste gewicht zou hebben opgegeven. Cardif werpt daartegen onder meer in dat verzekeringen niet worden geaccepteerd boven een BMI van 38.

Mededelingsplicht geschonden
De Kifid-geschillencommissie buigt zich over de zaak. Die acht het niet waarschijnlijk dat de vrouw in vijf maanden tijd 62 kilo is aangekomen, mede met het oog op een eerder ondergane maagverkleiningsoperatie. “Bij het volgen van diëten kan een jojo-effect ontstaan. Het gaat dan doorgaans om schommelingen van tussen de 10 en 20 kg.” Ook bij een gewicht tussen de 100 en 120 kilo zou een uitgebreide gezondheidsverklaring en mogelijk een klein gericht onderzoek aangewezen zijn. De klant heeft de verzekeraar die mogelijkheid onthouden, oordeelt Kifid. De Hypotheek Opvang Polis zou bij kennis van de ware stand van zaken door een redelijk handelend verzekeraar niet zijn gesloten.

Tweede polis moet in stand blijven
Of het in 2007 opgegeven gewicht juist is, is niet komen vast te staan. “Het standpunt van verzekeraar dat consument hem in 2004 niet juist heeft geïnformeerd over haar medische situatie en dat zij het verzekeraar daardoor onmogelijk heeft gemaakt de acceptatie in 2007 correct uit te voeren, moge op zich juist zijn, maar levert geen schending van de mededelingsplicht in de zin van artikel 7:928 BW op.” Bovendien heeft de vrouw “in alle redelijkheid” kunnen verklaren dat haar nooit een verzekering is geweigerd. De Woongarant-polis had dan ook niet beëindigd mogen worden, vindt de commissie. De claim vanwege verhoogde hersendruk en complicaties na buikwandcorrectie moet daarin alsnog in behandeling worden genomen

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page