Image
Image

Bol meer weg van Don Quixotte dan van Rocky Balboa?

feitenfabels 200 123‘En soms kan het ook gewoon zo zijn dat de verzekeraar gelijk heeft’. Met die woorden reageerde amweb-bezoeker Bert op de stap van oud-quizmaster Willem Bol om ook bij Kifid in beroep tegen een uitspraak in de slepende affaire over gestaakte AOV-uitkeringen. Een begrijpelijke reactie want door een aantal nederlagen achter elkaar heeft Bol meer weg van Don Quixotte dan van Rocky Balboa. Toch heeft Bol nog de nodige munitie op zak om het de verzekeringsbranche de komende jaren nog flink lastig te maken.

Het wachten was afgelopen vrijdag niet of, maar wanneer Willem Bol beroep zou aantekenen. Toen bracht klachteninstituut Kifid -opvallend genoeg geanonimiseerd- de uitspraak naar buiten dat de verzekeraars de Amersfoortse (ASR) en Zwitserleven (Vivat) de ‘AOV-polissen’ van een verzekerde rechtmatig hadden opgezegd na een fraudemelding door het voormalige Generali Nederland. De link was ultiem snel gelegd, want wie Generali Nederland en AOV zegt komt al snel uit bij slepende conflict dat oud-quizmaster Bol met de verzekeraar, inmiddels opgegaan in ASR, heeft.

Konijn uit de hoed
Al vanaf eind 2013 voert Bol een gevecht op leven en dood met het (voormalige) Generali en net als iedereen denkt ‘hij zal het wel opgeven’ tovert de man die bekend werd door de talentenjacht Showmasters (1989) weer een nieuw konijn uit de hoge hoed. In een notendop komt het verhaal erop neer dat Bol in 2009 last krijgt van een zware hernia, die hem naar eigen zeggen steeds meer belet om zijn werk te doen, onder meer als producent van het vermaarde Domino D-Day. Hij doet een schademelding bij zijn AOV-verzekeraar Generali Nederland die gezwind tot uitkering over gaat.

Video-opnamen
In het voorjaar van 2013 gaat het mis. Generali wil Bol laten herkeuren, maar de afspraak met de keuringsarts vindt uiteindelijk, door omstandigheden, pas in zomer plaats. In de tussentijd heeft Generali al een detectivebureau op Bol gezet. Op de video-opnamen is onder meer te zien dat de oud-quizmaster ondanks zijn rugklachten een tasje boodschappen draagt en zijn auto wast in een wasstraat. De keuringsarts in Dordrecht concludeert op basis van een supersnel ‘onderzoek’ dat Bol zijn klachten opzettelijk zwaarder aanzet en meldt dit, met een verwijzing naar de videobeelden, aan de keuringsarts die Bol daadwerkelijk medisch zal onderzoeken. Voor Generali zijn de bevindingen reden om de uitkering aan Bol per direct te staken.

Substantiële inkomsten
In kort geding wijst de rechter eind 2013 de bewijsvoering van Generali dat Bol niet arbeidsongeschikt zou zijn van de hand. De betrokken Dordste keuringsarts krijgt later een waarschuwing van het Medisch Tuchtcollege. Generali hervat de uitkering aan Bol maar niet voor lang. Amper een half jaar later sommeert Generali Bol echter om de jaarverslagen van diens BV te overhandigen. Zich van geen kwaad bewust levert Bol met wat vertraging ‘de boeken’ aan. Het oog van Generali valt direct op de substantiële inkomsten die Bol na de melding van de AOV klaarblijkelijk nog heeft gehad. Het gaat om € 340.000 euro in de periode 2009-2013, geen klein bier dus.

Niet meer op Bols hand
Met deze munitie in de hand stopt Generali de uitkering opnieuw, vordert het de eerder gedane betalingen terug en doet het een fraudemelding bij de daarvoor bestemde registers. Ook de rechters zijn vanaf dat moment niet meer op de hand van Bol. Het kort geding dat hij tegen het staken van de uitkering aanspant,verliest hij begin 2015, net als de daaropvolgende bodemprocedure, waarbij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden pas vorig voorjaar uitspraak deed.

Geen inkomenstoets
In het verweer van Bol dat het hoofdzakelijk ging om door en -uitlopende inkomsten zien de rechters en raadsheren niets. De inkomsten verraden dat Bol ondanks zijn hernia toch nog een aardige verdiencapaciteit had. Wat echter niet goed naar voren is gekomen is de vrijwaring van een inkomenstoets die Bol zei te hebben gekregen van Generali eind 2010. Pas na de uitspraak in hoger beroep in 2018 zegt Bol in bezit te zijn gekomen van de mail die Generali’s schadebehandelaar Patrick Schellingerhout in oktober 2010 verstuurde aan Bols tussenpersoon en waarin letterlijk staat aangaande mogelijke oververzekering in relatie tot zijn toetsingsinkomen: “Wij willen de heer Bol niet verder belasten met dit onderzoek en de eventuele verlaging van de uitkering die hieruit voort kunnen komen. Wij zullen zijn verzekerde bedragen handhaven en de uitkering baseren op de € 78.400 die bij Generali is verzekerd. Graag wil ik dan na het afsluiten van de arbeidsongeschiktheidsmelding kijken naar wat er maximaal verzekerd mag worden.”

Klacht tegen adviseur
Wellicht dat in cassatie het ontbreken van deze mail alsnog een zwaar gewicht krijgt. Wellicht dat Bol desondanks in een nieuwe procedure alsnog de kous op de kop krijgt; had hij immers niet zelf eerder pro-actief zijn verdiensten moeten melden conform de verzekeringsvoorwaarden? De mail van Schellingerhout lijkt echter wel uit te sluiten dat er bij Bol sprake was van kwade opzet door verzwijging in de eerste jaren van zijn uitkering. Voor de televisieman is het in ieder geval reden om zijn voormalige adviseur ook voor Kifid te dagen.

In beroep bij Kifid
Over twee Kifid-zaken, de opzegging door de Amersfoortse en Zwiterleven nadat Generali een fraudemelding deed, ligt er dus nu al een uitspraak. Dat Bol hiertegen in beroep gaat omdat de geschillencommissie beide zaken in één vonnis vatte, lijkt een wanhoopsdaad. Aan de redenering van de commissie dat de verzekeraars het recht hebben om een melding in frauderegisters te volgen en dat er bovendien ten tijde van het opzeggen al een voor Bol negatief vonnis lag, doet aan de formele opstelling niets af.

Valsheid in geschrifte
Maar met die fraudemelding, eind 2014 door Generali, is nog wel iets bijzonders aan de hand. In het officiële schrijven waarmee schadedirecteur Jan van Leer Bol als verzekerde de wacht aan zegt en hem ook laat weten een fraudemelding te doen zit een opvallende passage. Van Leer citeert hierbij uit het vonnis in kort geding uit 2013 dat Bol won en waarin werd gesteld dat Generali verplicht was om Bol uit te keren tot de verzekering was geëindigd of in rechte vast zou staan dat Bol fraude had gepleegd. Van Leer maakt in zijn schrijven echter van geëindigd beëindigd, waarmee het een actieve handeling door Generali rechtvaardigt. Reden voor Bol om na een mislukte poging om Van Leer wegens valsheid in geschrifte te dagen, onlangs ASR en haar topman Jos Baeten aan te klagen omdat zij de schrijffout van Van Leer niet willen aanpassen.

Vermoeden onvoldoende
Op het moment van de gewraakte brief staat ook nog niet in rechte vast dat Bol zaken heeft verzwegen. Het eerste vonnis waarbij dit door de recht wordt bevestigd moet dan nog volgen. Uitgerekend Kifid sprak in juni 2018 in een andere kwestie nog uit dat alleen vermoeden van fraude onvoldoende is voor vermelding in de frauderegisters.

Rij dominostenen
Op basis daarvan lijkt de grond onder de fraudemelding door Generali eind 2014 weg te vallen en daarmee ook het oppikken van die melding door Zwitserleven en Amersfoortse. Maar dan nog is er vonnis uit begin 2015 waarin wordt bevestigd dat Bol inkomsten niet had gemeld waar dat wel had gemoeten. Hoezeer de oud-quizmaster ook wijst op fouten die door de verschillende partijen zijn gemaakt in dit inmiddels lijvige dossier waarover Bol ook een boek schreef, dan nog volgt er verwijzing naar de vonnissen die naderhand in het voordeel van Generali uitpakten. Het is, om bij het voormalige kindje van Bol te blijven, alsof je een rij dominostenen ziet omvallen. Dat gaat altijd maar één kant op, ook al is de dominosteen die het zetje gaf misschien zwaarder dan hij zou moeten zijn

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services