Image
Image

PZO: AOV Advies in de praktijd bij AOV-ZZP.nlsshot-2


AOV Advies in de praktijk bij AOV ZZP
AOV Advies in de praktijk bij AOV ZZP

AOV Advies in de praktijk bij AOV ZZP

Het valt niet mee voor een ondernemer om in het oerwoud van aanbieders en kleine lettertjes een betaalbare en kwalitatief goede AOV Verzekering te vinden.

AOV-ZZP helpt ondernemers uit de vele mogelijkheden een kwalitatieve goede oplossing te kiezen . Dat doet zij met maatwerk, middels het uitgebreide Persoonlijk AOV Advies Rapport waarin  kwaliteit en een scherpe premie door AOV ZZP worden gegarandeerd.

Hoe gaat een dergelijk adviesgesprek  in de praktijk? Vandaag hebben een afspraak met  startend ondernemer Martijn Viergever.

Vooraf
Doordat Martijn vooraf geïnformeerd is over het Persoonlijk AOV Advies Rapport en de eventuele kosten van het advies en het afsluiten,  kunnen we samen direct aan de slag. Hij heeft zijn ingevulde AOV Inventarisatieformulier en gezondheidsverklaring dan ook meegenomen en voor zich liggen.

Inventarisatie
Na het uitgebreid doornemen van het inventarisatieformulier gaan we over tot het vaststellen en doorrekenen van verschillende scenario’s van de verzekeraars op grond van onze belangrijkste kwaliteitseisen. Hierbij is onze professionele software een belangrijk hulpmiddel.

Onze eisen :
Beroepsdekking, Sommenverzekering, alle ziekteoorzaken (ook psyche) gedekt, géén correctiebepaling en géén inkomenstoets. Zwangerschap is voor deze mijnheer geen mogelijkheid dus deze dekking mag er wél uit. Optierecht, want je bent Startend ondernemer dus is het optierecht hier belangrijk. Eindleeftijd dekking 65 jaar, wachttijd een maand.

Martijn, we sorteren eerst op onze kwaliteitseisen, daarna  pas op de hoogte van de premie. Trouwens alle voorstellen zijn al provisieloos natuurlijk, want dat scheelt jou al snel 17,5% provisie op elke premie die je betaalt. En dat gedurende de gehele looptijd. Ben je lid van PZO Martijn? Misschien moet je het anders worden dat scheelt zomaar een extra 5% korting. Snel verdient! toch?

Rekentechnisch: Manier van vergelijken

Het is wel zo eerlijk trouwens om de verzekeraars op gemiddelde premie te vergelijken over zeg een looptijd van tien jaar, want door de aanvangskorting of starterskorting zijn de AOV premies de eerste drie jaar extra laag. Als er net een verzekeraar bij zit die de eerste 3 maanden premie (als actie) teruggeeft, zou deze  in het vergelijk heel aantrekkelijk lijken en bovenaan in het vergelijkingsrapport komen.

Waardevast
Oh ja, alle uitkeringen moeten wel  graag waardevast. In ieder geval een 2% of 3% samengestelde index op de uitkering, anders kom je er financieel niet meer uit na een paar jaar door de geldontwaarding.

Inkomen
We hebben het ondernemersplan en het te verwachte inkomen ook gelijk bekeken Het maximum te verzekeren bedrag is 80% van je te verdienen inkomen. Omdat je starter bent Martijn zullen we samen aan de maatschappij aannemelijk moeten maken, waarop het veronderstelde te behalen inkomen is gebaseerd. Gezien je opleiding en ervaring en het voormalig salaris en je ondernemersplan komt dat bij Martijn overigens dik in orde.

Gezondheid
Ik zie op je  ingevulde gezondheidsverklaring trouwens dat je in het verleden wel eens last hebt gehad van rugpijn en een burnout. Daar gaan bij de acceptatie van de verzekering zeker medische vragen over gesteld worden door de medisch adviseur van de verzekeraar.

Premie
Kijk Martijn dit zijn de premiebedragen per maand gemiddeld, en in dit overzicht zie je de totale premie gedurende de looptijd, en oplopend per jaar. In het voorwaarden overzicht zie je hoe de voorwaarden zich verhouden tot elkaar.

Eindleeftijd
Als het budget het écht niet toelaat, dan zou je kunnen overwegen om in plaats van een verzekerde uitkering tot 65, bijvoorbeeld tot 60 of 55 jaar kunnen kiezen. Wel met de beste voorwaarden, dus géén uitgeklede dekkingen.

 Aanvraag Afhandeling Begeleiding Ziekte

Wij zullen, als je zover bent, samen de voorlopige dekking aanvragen en ook de aanvraag indienen. Je bent en blijft klant bij AOV ZZP dus juist voor advies en schadebehandeling.

Zo Martijn, wat vind je ervan? Zullen we een aantal variaties doorrekenen naast elkaar leggen en bespreken?

Martijn gaat tevreden met zijn Persoonlijk AOV Advies Rapport naar huis , met  een uitnodiging voor een vervolg afspraak op zak.

(* vanaf 2013 is het provisieverbod voor complexe verzekeringen (zoals o.a. AOV Verzekeringen) van toepassing, op nieuw afgesloten polissen mag geen provisie meer worden uitgekeerd)


Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page