Image
Image

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft het nieuwe kabinet onder meer geadviseerd dat zzp'ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten kunnen afsluiten.


Het Verbond van Verzekeraars schaart zich achter dit SER-advies enonderschrijft het maatschappelijke belang van goede toegankelijkheid van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De SER wenst die toegankelijkheid verder te verbeteren via een verruiming van de aanmeldperiode van de zogeheten vangnetverzekering.

De brancheorganisatie erkent dit en "gaat met zijn leden bespreken op welke wijze aan deze wens invulling kan worden gegeven, uiteraard binnen de mogelijkheden die het mededingingsrecht biedt", aldus het Verbond.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services